Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від Замовник - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.78kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
2. Передати фізичній особі підприємцю Кабан Анні Михайлівні земельну... 1 12.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих - страница №1/1ЗВІТ від 17.05.2011 року
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

_________ від ____________ 1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна комунальна установа «Волноваська центральна районна лікарня».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01989763.

1.3. Місцезнаходження: провулок Матросова, 5, м. Волноваха, Донецька область, 85700.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Тетяна Вікторівна- секретар комітету з конкурсних торгів, 85700 Донецька область, м. Волноваха, провулок Матросова, 5, кабінет 53. тел.(3806244) 4-15-32, 4-16-28, телфакс (3806244) 4-21 -85, Е- mail: stat@volnov.dc.ukrtel.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Волноваська районна державна адміністрація, 05419927.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти районного бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: продукти нафтоперероблення рідкі КДК 23.20.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: Бензин моторний А-80 – 39 000 л., Бензин моторний – А-92 – 19 411 л., Бензин моторний А-95 – 1000 л. ЗІ ЗМІНАМИ.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу:Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 31(477) від 14.03.2011 року, оголошення № 004785.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу:

Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 49(495) від 25.04.2011 року, оголошення № 050815.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу:Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 58(504) від 16.05.2011 року, оголошення № 065490.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: Два учасника.

6.2. Найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріс-2006».

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Монблан».
6.3. Ідентифікаційний код:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріс-2006» - 34267501.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Монблан» - 24160263.

6.4. Місцезнаходження:Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріс-2006» - 83048, м. Донецьк, вул. Гірнича, 56 а, тел./факс (062) 3042019.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Монблан» - 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 108, тел.(факс) 062 304 56 91.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 20.04.2011 року до 10:00 годин.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 20.04.2011 року о 13:00 годині.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: Дві пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріс-2006» - 670 814,20

(шістсот сімдесят тисяч вісімсот чотирнадцять гривень 20 копійок в тому числі ПДВ).

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Монблан» - 670 764,20

(шістсот сімдесят тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 20 копійок в тому числі ПДВ).

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: Відхилень пропозицій конкурсних торгів не було.8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 670 764,20

(шістсот сімдесят тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 20 копійок в тому числі ПДВ).

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 670 814,20(шістсот сімдесят тисяч вісімсот чотирнадцять гривень 20 копійок в тому числі ПДВ).
номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

2, ціна: 670 764,20 (шістсот сімдесят тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 20 копійок в тому числі ПДВ).


8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 21.04.2011 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Монблан».

9.2. Ідентифікаційний код: 24160263.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 108, тел.(факс) 062 304 56 91.10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:

11.05.2011 року, ціна: 670 764,20 (шістсот сімдесят тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 20 копійок) в тому числі ПДВ.
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріс-2006».

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Монблан».

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріс-2006».

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Монблан».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): Закупівля здійснена шляхом застосування процедури відкритих торгів, оскільки вартість закупівлі перевищує 200 тис. гривень.

15. Склад комітету з конкурсних торгів

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________


izumzum.ru