Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 1 43.31kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 1 37.51kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 1 66.78kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 67.74kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 58.69kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 63.31kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 247.7kb.
З в І т про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 48.66kb.
Звіт про результати здійснення процедури закупівлі у одного учасника... 1 36.42kb.
Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09. 1 67.34kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням... 1 66.8kb.
Навчально-методичний посібник. К.: Міністерство праці та соціальної... 5 1881.1kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника


N 18 від 11. 09. 2008

1. Загальна інформація:

1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національне космічне агентство України, код ЄДРПОУ 00041482

1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету

1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 коп.

2. Замовник.

2.1. Найменування: Національне космічне агентство України

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00041482

2.3. Місцезнаходження: 01010,м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,

e-mail): Засуха Сергій Олексійович. Тел. (044) 281-62-40.

3. Опис предмета закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі: закупівля послуг з виконання ДКР «Створення командно-вимірювальних та приймально-реєструвальних радіоліній» (шифр «Кадр»)

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару): -

4. Іформація щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Підстава застосування відповідно до пункту 83 Тимчасового положення:

-потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасником, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи послугами.

4.2. Номер і дата видачі документа уповноваженого органу про погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника : Лист-погодження Міністерства економіки України № 663 від 04 серпня 2008 р.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 14. 04.2008 р.

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі:

6.1. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи): ВАТ «АТ Науково-дослідний ініститут радіотехнічних вимірювань», код за ЄДРПОУ: 14309534

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14309534

6.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271 ВАТ «АТ НДІРВ», тел. (057) 738-41-12, 738-32-00

7. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 17. 04. 2008 р., 11-00, Національне космічне агентство України, 01010, м. Київ, вул. Московська, 8

8. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (без ПДВ):60 000 000,00 грн. словами: шістдесят мільйонів гривень.

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 119. 09. 2008.

60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

10.Інша інформація: виконання ДКР передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України №991-р від 14. 11. 2007р. за розділом „Забезпечення розвитку наземної інфраструктури”. Цим проектом передбачено модернізацію наземних командно-телеметричних станцій НС СКТРЛ-М, НС СКТРЛ-М1 з метою розширення сектору захвату з 3,5° до 12÷15° радіолінії S-діапазону; підвищення швидкості передачі телеметричної інформації з 32 Кбіт/с до 2 Мбіт/с та інформації ДЗЗ по радіолінії Х-діапазону з 32 Мбіт/с до 320 Мбіт/с; створення апаратури споживача супутникових навігаційних систем (АС СНС), призначених для роботи в контурі системи управління РН „Циклон-4”; модернізацію систем управління антенними пристроями наземних станцій НС СКТРЛ-М, НС СКТРЛ-М1, УН СПІ-8.2. ВАТ «АТ НДІ радіотехнічних вимірювань» є Головним і єдиним виконавцем НКАУ по створенню командно-вимірювальних та приймально-реєструвальних радіоліній.

11. Склад тендерного комітету:

Директор адміністративно-господарського департаменту - Бойко Григорій Степанович.

Директор департаменту економіки і фінансів - Міняйло Віталій Павлович.

Директор департаменту космічних програм - Засуха Сергій Олексійович.

Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції - Атаманенко Борис Анатолійович.

Директор департаменту промислової політики -Рябий Микола Іванович.

Начальник управління спеціальних программ- Махонін Євгеній Іванович.

Начальник управління космічних досліджень - Федоров Олег Павлович.

Начальник відділу капітального будівництва та енергозбереження- Пушняк Віктор Іванович.

Завідувач сектору державних закупівель - Мироненко Володимир Миколайович.

Головний спеціаліст сектору державних закупівель- Жилкова Ірина Миколаївна

Заступник голови тендерного комітетуЗаступник Генерального директора

Баулін Сергій Олексійович