Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 392.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 1 49.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від... 1 119.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 1 49.45kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 70.15kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 131.66kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 69.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 03. 1 67.76kb.
Гідроекологічна оцінка р. Харків (в межах харківської області) 1 24.68kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№13 від 23.05.2011р.

 

1. Замовник:1.1. Найменування: Кримське республіканське виробниче підприємство “Кримтролейбус”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03328391

1.3. Місцезнаходження: вул. Київська, 78, м. Сімферополь, АР Крим, 95034

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Заікін Валерій Павлович - генеральний директор, тел.: (0652) 271-042, e-mail: crimeatrooll@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство житлово - комунального господарства Автономної Республіки Крим, 34636161

2. Джерело фінансування закупівлі: Бюджет Автономної Республіки Крим

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 20.20.1 Фанери, плити та панелі

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 300 м3.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.crimea-troll.com

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №22 (468) від 21.02.2011Номер оголошення: 22875

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №42 (488) від 08.04.2011

Номер оголошення: 035254

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №52 (498) від 02.05.2011Номер оголошення: 053737

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3.

6.2. Найменування:


1.ТОВ «ДНЕТРОТРАНС»

2.ТОВ «СПТК Доломит»
3.ТОВ «Кайман»
6.3. Ідентифікаційний код:
1. 34883702

2. 36972815

3. 32169772
6.4. Місцезнаходження:
1. м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 32а/55

2. АРКрим, Сімферопольський район, с. Кольчугине, вул. Підгорна, 33

3. м. Ялта, вул. Московська, 1/6, офіс.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23.03.2011р. 09.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23.03.2011р. 13.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -.
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
1.ТОВ «ДНЕТРОТРАНС» - 1 854 596,00 грн.

2.ТОВ «СПТК Доломит» - 1 191 256,60 грн.
3.ТОВ «Кайман» - 1 248 023,70 грн.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 1 191 256,60 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 1 854 596,00 грн.;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

1 191 256,60 грн. (цифрами)

(один мільйон сто дев'яносто одна тисяча двісті п'ятдесят шість гривень 60 копійок) (словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 05.04.2011 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування: ТОВ «СПТК Доломит»
9.2. Ідентифікаційний код: 36972815
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: АРКрим, Сімферопольський район, с. Кольчугине, вул. Підгорна, 33, т. (0652) 69-38-50.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 26.04.2011 р.


1 191 256,60 грн.

(один мільйон сто дев'яносто одна тисяча двісті п'ятдесят шість гривень 60 копійок).
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -.

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:


1.ТОВ «ДНЕТРОТРАНС»

2.ТОВ «СПТК Доломит»
3.ТОВ «Кайман»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -.


13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
1.ТОВ «ДНЕТРОТРАНС»

2.ТОВ «СПТК Доломит»
3.ТОВ «Кайман»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника -.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):-.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Директор технічний Мороз А. І. __________

(підпис)


Головний інженер Васильський А.В. __________

(підпис)


Директор фінансовий Ракітова І.Ю. __________

(підпис)


Заступник генерального директора

по загальним питанням Лісовська Л.Ф. __________

(підпис)

Заступник генерального директора

з правових питань Ланцова О.П. __________

(підпис)
Головний бухгалтер Рачева А.В. __________

(підпис)
Заст. начальника ПЕВ Ніколаєв Д.С. __________

(підпис)


Голова комітету

з конкурсних торгів Заікін В.П. __________

(підпис)

М. П.


Секретар комітету

з конкурсних торгів Данилевська О.Л. __________(підпис)