Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 57.2kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 392.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 1 49.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від... 1 119.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 1 49.45kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 70.15kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 131.66kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 69.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 03. 1 67.76kb.
Образ України у електоральному просторі: динаміка, константи, прогноз... 1 26.44kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів

N3 від 06.06.2011 року


1. Замовник:

1.1. Найменування: Збаразька виправна колонія управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Тернопільській області (№63)

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08564469

1.3. Місцезнаходження: Тернопільська область Збаразький район с. Доброводи, 47341

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Дідух Андрій Володимирович, заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення – начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення, с. Доброводи Збаразький р-н Тернопільська область, контактний телефон (03550) 49486, тел./факс (03550) 49493, e-mail: zbarag_vk63@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державний департамент України з питань виконання покарань, код ЄДРПОУ 08562542

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти – кошти Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: сир сичужний та кисломолочний 15.51.40 (згідно ДК-016-975.2.)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 7262 кг (сир твердий – 1700 кг; сир кисломолочний – 5562 кг).

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) –

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 25.04.2011 року оголошення №043391 ВДЗ № 49 (495)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) –

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 20.05.2011 року №070899 ВДЗ №60 (506)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 01.06.2011 року оголошення №080103 ВДЗ №65 (511)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) –

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Радивилівмолоко»;

2) Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод»;

3) Приватне підприємство «Альма-Віта»;

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 1) Код за ЄДРПОУ 31259168

2) Код за ЄДРПОУ 30356917

3) Код за ЄДРПОУ 22335971

6.4. Місцезнаходження: 1) Рівненська область Радивилівський район село Крупець, вул. Старики, 58 б;

2) м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28

3) Тернопільська область Теребовлянський район село Золотники, вул. Містечко, 52
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): до 09-00 год. 11.05.2011 року.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 11.05.2011 року 09-45 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) –

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

- ТОВ «Радивилівмолоко» - 223736,00 грн. (сир кисломолочний 9% жирн. – 155736,00 грн; сир твердий – 68000,00 грн.);

- ПАТ «Тернопільський молокозавод» - 218174,00 грн. (сир кисломолочний 9% жирн. – 150174,00 грн.; сир твердий – 68000,00 грн.);

- ПП «Альма-Віта» - 237798,00 грн. (сир кисломолочний 9% жирн. – 161298,00 грн.; сир твердий – 76500,00 грн.);

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

- ПП «Альма-ВІТА» на підставі підпункту 1 пункту 1 частини 1 статті 29, пункту 3 частини 1 статті 29 Закону.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 218174,00 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 223736,00 грн.;


ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

218174,00 грн.

(цифрами)


двісті вісімнадцять тисяч сто сімдесят чотири гривні 00 копійок

(словами) 8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: – 17.05.2011 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. – Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. – 30356917

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. – м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, (0-352) 52-15-60

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна – 26.05.2011 року, 218174 (двісті вісімнадцять тисяч сто сімдесят чотири) гривні 00 копійок

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): –

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Причини: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: – ТОВ «Радивилівмолоко», ПАТ «Тернопільський молокозавод»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: – ПП «Альма-Віта».

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: –

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: –

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалася на основі критерію «Ціна».

Проведення відкритих торгів за скороченою процедурою обґрунтовується закінченням перехідних запасів сиру сичужного та кисломолочного, що є складовою частиною дієтичного харчування засуджених, які знаходяться на лікуванні в туберкульозній лікарні при установі.

Відомості про запити щодо роз'яснення змісту документації конкурсних торгів, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації: - не було

Відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника: не було15. Склад комітету з конкурсних торгів

Ретюк О.О., начальник Збаразької виправної колонії (№63), голова комітету
Дідух А.В., заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення – начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення, заступник голови комітету
Дідух Г.Ф., головний бухгалтер
Кодлюк І.М., спеціаліст-бухгалтер
Блажко О.В., старший оперуповноважений
Івахів Н.Б., юрисконсульт

Голова комітету з конкурсних торгів,

начальник Збаразької виправної колонії (№63) О.О. Ретюк


izumzum.ru