Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 57.2kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 392.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 1 49.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від... 1 119.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 1 49.45kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 70.15kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 131.66kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 69.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 03. 1 67.76kb.
"Від центрів спостереження та приймання тривожних сповіщень до об'єднаних... 1 17.06kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів

12094WК286389 від 12.12.2012

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство „ Придніпровська залізниця ”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01073828.

1.3. Місцезнаходження: 49600 м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 108.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): заступник начальника відділу з організації тендерних закупівель Губаренко Вікторія Анатоліївна, тел.(056)793-19-85; тел. - факс (056) 793-05-20

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне підприємство „ Придніпровська залізниця ”; 01073828.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: ДК 016-97 код 24.66.4 «Продукти хімічні різні технічного призначення».

3.2. Кількість товарів: 14900 л.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.tender.uz.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ №113(715) від 24.09.2012, оголошення № 289627.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ №128(730) від 15.11.2011, повідомлення № 318929.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ №134(736) від 06.12.2012, оголошення № 334212.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів (№ з/п, ідентифікаційний код, місцезнаходження):

1. ТОВ «УТПГ «Спеценергомаш», код ЄДРПОУ 38194736, 36008, м. Полтава,

вул. Фрунзе 225, офіс 305

2. ТОВ «Дніпроремтранс», код ЄДРПОУ 37069403, 49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Б.Хмельницького, 2/45

3. ТОВ «Дніпротепловозоремонт», код ЄДРПОУ 37055563, 52012, Дніпропетровська обл., Дніпроептровський район, с. Партизанське, вул. Чапаєва, 1/147

4. ТОВ «Форвард-Трейд», код ЄДРПОУ 32341881, 49015, м. Дніпропетровськ,

вул. Новофрунзенська, 21

5. Публічне акціонерне товариство «Компанія «Ельба», код ЄДРПОУ 31826636,

08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 25.10.2012 до 11 год. 00 хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 25.10.2012 о 14 год. 00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів - 5

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

- ТОВ «УТПГ «Спеценергомаш» - 414 220,00 грн.;

- ТОВ «Дніпроремтранс» - 374 586,00 грн.;

- ТОВ «Дніпротепловозоремонт» - 397 830,00 грн.;

- ТОВ «Форвард-Трейд» - 418 393,00 грн.

- ТОВ «Форвард-Трейд» - 397 830,00 грн.;

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

ТОВ «УТПГ «Спеценергомаш», ТОВ «Дніпротепловозоремонт», ТОВ «Форвард-Трейд» відповідно до п.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність пропозицій конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів : 374 586,00 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 418 393,00 грн.;

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: №2 – 374 586,00 грн. (триста сімдесят чотири тисячі п’ятсот вісімдесят шість гривні).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 09.11.2012

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: ТОВ «Дніпроремтранс»

9.2. Ідентифікаційний код: 37069403

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 49000, м. Дніпропетровськ. Вул. Б.Хмельницького, 2/45; (056) 376-51-08

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 30.11.2012; 374 586,00 грн. (триста сімдесят чотири тисячі п’ятсот вісімдесят шість гривні) (з ПДВ).

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам - ТОВ «УТПГ «Спеценергомаш», ТОВ «Дніпротепловозоремонт», ТОВ «Форвард-Трейд», ТОВ «Дніпроремтранс», ТОВ «Форвард-Трейд».

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ТОВ «УТПГ «Спеценергомаш», ТОВ «Дніпроремтранс», ТОВ «Форвард-Трейд».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та

підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: ТОВ «Форвард-Трейд», ТОВ «Дніпротепловозоремонт».

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

- голова комітету з конкурсних торгів – заступник начальника залізниці – П.П.Рипюк;

- заступник голови комітету з конкурсних торгів – начальник служби матеріально - технічного постачання – С.В.Хісний;

- заступник голови комітету з конкурсних торгів – начальник служби приміських пасажирських перевезень – І.С.Черепанов;

- начальник відділу організації комерційної роботи та умов перевезень служби комерційної роботи та маркетингу – А.О.Леонов;

- заступник начальника служби матеріально-технічного постачання з економічних питань – Н.В.Букреєва;

- начальник відділу аналітико-цінової роботи фінансово-економічної служби – О.В.Мартюшенко;

- начальник договірного сектора служби колії – О.О.Лупан;

- секретар комітету з конкурсних торгів – В.А.Губаренко;

- секретар комітету з конкурсних торгів – Н.В.Порожня.

Заступник голови комітетуз конкурсних торгів С.В.Хісний