Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 57.2kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 392.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 1 49.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від... 1 119.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 1 49.45kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 70.15kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 69.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 03. 1 67.76kb.
XX. філософія україни 1 534.58kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів - страница №1/1

Звіт

про результати проведення процедури відкритих торгів

N 5 від 31.08.2011

1. Замовник:

1.1. Найменування: Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23696837.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Московський проспект, 8, корпус 8, 04073.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Саврицький Роман Петрович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та метрології, м. Київ, Московський проспект, 8, корпус 8, 04073, тел./факс (044) 426-77-41, r-dmscml@mail.ru.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство фінансів України, код за ЄДРПОУ 00013480.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: «Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури», код ДКПП 33.20.9.

3.2. Вид послуг: Технічне обслуговування та поточний ремонт інфрачервоного спектрометру „Spectrum BX II”.

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: від 04.07.2011, оголошення №105800.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: від 10.08.2011, оголошення №139676.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: від 31.08.2011, оголошення №154414.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 учасника.

6.2. Найменування:

6.2.1. Перший учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю „Кредо ХХІ”,

6.2.2. Другий учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю „Шелтек Україна”.

6.3. Ідентифікаційний код:

6.3.1. Перший учасник: 31752837,

6.3.2. Другий учасник: 33145815.

6.4. Місцезнаходження:

6.4.1. Перший учасник: Україна, м. Київ, вул. Зодчих, 46 кв. 24, 03162,

6.4.2. Другий учасник: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, 01033.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.08.11 о 9  год. 50 хв. за київським часом.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.08.11 о 10 год. 00 хв. за київським часом.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

7.5.1. Перший учасник: 69000,00 гривень (шістдесят дев’ять тисяч гривень, 00 коп.), з ПДВ,

7.5.2. Другий учасник: 57996,00 гривень (п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень, 00 коп.), з ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 57996,00 гривень,

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 69000,00 гривень,номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

57996,00 гривень,
              (цифрами)
п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень, 00 коп.), з ПДВ.
                            (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 5 серпня 2011 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Шелтек Україна”.

9.2. Ідентифікаційний код: 33145815.

9.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, 01033; тел.: (044) 289-71-51, факс: (044) 289-75-64.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 26 серпня 2011 року, ціна договору 57 996,00 гривень (п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень, 00 коп.), з ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Кредо ХХІ”,

13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Шелтек Україна”.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Кредо ХХІ”,

13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Шелтек Україна”.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Єдиним критерієм порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі є ціна пропозиції конкурсних торгів.

15. Склад комітету конкурсних торгів:Приходько А.Ф.

заступник начальника Управління.

Саврицький Р.П

начальник відділу матеріально – технічного забезпечення та метрології;

Синіцин А.В.

начальник сектору правового забезпечення;

Семенівська Н.Л.

головний спеціаліст-юрисконсульт сектору правового забезпечення;

Пілявоз П.В.

головний інспектор відділу матеріально-технічного забезпечення та метрології.

Заступник начальника Управління

Голова комітету з конкурсних торгів ____________ А.Ф. Приходько


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.

Щодо підпункту 3.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

6. Щодо пункту 4 звіту.

Процедура закупівлі зазначається відповідно до частини першої статті 12 Закону.

7. Щодо пункту 5 звіту.

У підпункті 5.2 адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 5.3, 5.4, 5.6 та 5.7 зазначаються дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України (у випадках, передбачених Законом) та розміщених на веб-порталі Міністерства економіки України відповідно до статті 10 Закону.

У підпункті 5.5 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України відповідно до статті 10 Закону.

8. Щодо пункту 6 звіту.

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - ідентифікаційний номер (за наявності).

У підпункті 6.4 зазначається місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 7 звіту.

Щодо підпункту 7.1. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів.

У разі проведення двоступеневих торгів строк подання та дата розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначаються за двома етапами.

У разі проведення процедури двоступеневих торгів строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі застосування скороченої процедури необхідно викласти в пункті 14 звіту причини скорочення строку.

10. Щодо пунктів 8, 9 і 10 звіту.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів передбачалось подання учасниками пропозицій конкурсних торгів тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Ціни пропозицій конкурсних торгів, ціна акцептованої пропозиції та ціна договору про закупівлю зазначаються у гривнях або в іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, встановленого Національним банком України.

У підпункті 9.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

11. Щодо пункту 11 звіту

Пункт 11 заповнюється у разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю.

12. Щодо пункту 12 звіту.

Пункт 12 заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до пунктів статті 30 Закону.

13. Щодо пункту 13 звіту.

Зазначається зведена інформація про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

14. Щодо пункту 14 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

обґрунтування скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів;

стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі;

обґрунтування підстав відмови в участі у процедурі закупівлі;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту документації конкурсних торгів, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації;

відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника;

інші необхідні зауваження та коментарі.

15. Щодо пункту 15 звіту.Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько izumzum.ru