Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю фанери, плит та панелей (фанера фк) - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 153.07kb.
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 57.2kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 392.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 65.43kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 1 49.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів на закупівлю 1 44.91kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від... 1 119.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 1 49.45kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Мало мати добрий розум 1 103.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю фанери, плит - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю


фанери, плит та панелей (фанера ФК).

88 від 23.11.2011 р.1. Замовник:

1.1.Найменування:

Статутне територіально-галузеве об’єднання «Південна залізниця»1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01072609
1.3. Місцезнаходження:
61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

З технічних питань: інженер відділу матеріалів Морченко І.Ю.

тел . 057-724-43-27 ф. 057-712-11-78

З підготовки та подання документів: Секретар комітету з конкурсних торгів – начальник договірного відділу Варець Д.М. тел. 057-724-46-48 E-mail: p_mts@meta.ua1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Статутне територіально-галузеве об’єднання “Південна залізниця”, 01072609.

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування фанера, плити та панелій (фанера ФК)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. (2 лоти)4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю(у разі наявності):

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: № 109 (555) від 12.09.2011 № 157308.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):

5.5. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 131(577) від 02.11.11 р. № 198606

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 140(586) від 23.11.2011 р. №212229

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):

6. Інформування про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 5 (п’ять )

6.2.Найменування:

1. ТОВ «НВП «Транс ЛОК»;

2. ТОВ «Євроінвестстрой»;

3. ТОВ «ЮНІКС МАКСІ»;

4. ТОВ «СПЕЦЗАЛІЗПРОМ»;

5. ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг»6.3. Ідентифікаційний код:

1. ТОВ «НВП «Транс ЛОК» - 33549031

2. ТОВ «Євроінвестстрой» - 34436084

3. ТОВ «ЮНІКС МАКСІ» - 37088321

4. ТОВ «СПЕЦЗАЛІЗПРОМ» - 36333979

5. ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг» - 328050306.4. Місцезнаходження:

1. ТОВ «НВП «Транс ЛОК» - 04176, м. Київ, вул. Електриків,28.

2. ТОВ «Євроінвестстрой» - 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, б.4.

3. ТОВ «ЮНІКС МАКСІ» - 69120, Запоріжжя, вул. Авраменка, буд. 16-А, офіс 301.

4. ТОВ «СПЕЦЗАЛІЗПРОМ» - 40000, м. Суми, вул.. Пушкіна, б.55.83044, м. Донецьк,

вул. Комуністична, б.4.

5. ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг» - 83048, м. Донецьк, пр. Титова, 8б, офіс 720.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 13.10.2011 р. до 11.00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 13.10.2011 р. о 14.00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 5 (п’ять )

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

ТОВ «НВП «Транс ЛОК»Ціна пропозиції по лоту 1

185874,90

Ціна пропозиції по лоту 2

246250,00

ТОВ «Євроінвестстрой»

Ціна пропозиції по лоту 1

193792,50

Ціна пропозиції по лоту 2

267300,00

ТОВ «ЮНІКС МАКСІ»

Ціна пропозиції по лоту 1

175702,50

Ціна пропозиції по лоту 2

271140,00


7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обгрунтовання підстав відхилення

1. ТОВ «СПЕЦЗАЛІЗПРОМ» не відповідає вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів.

2. ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг» не відповідає вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Лот 1


найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів без ПДВ 175702,50 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів без ПДВ 193792,50 грн.;

номер 329 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів з ПДВ 210 843,00 (двісті десять тис.. вісімсот сорок три грн.. 00 коп.)

Лот 2


найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів без ПДВ 246250,00 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів без ПДВ 271140,00 грн.;

номер 330 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів з ПДВ 295 500,00 (двісті дев’яносто п’ять тис.. п’ятсот грн.. 00 коп.)
8.2. Дата акцепту конкурсних торгів, які оцінювалися: 31.10.2011 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1..Найменування:

- ТОВ «ЮНІКС МАКСІ» по лоту 1;

- ТОВ «НВП «Транс ЛОК» по лоту 2.

9.2. Ідентифікаційний код:

- ТОВ «ЮНІКС МАКСІ» - 37088321;

- ТОВ «НВП «Транс ЛОК» - 33549031.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс:

- ТОВ «ЮНІКС МАКСІ» 69120, Запоріжжя, вул. Авраменка, буд. 16-А, офіс 301,

тел. (0612) 67-89-83;

- ТОВ «НВП «Транс ЛОК» 04176, м. Київ, вул. Електриків,28, тел. (044) 200-41-84.
10. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна:

- 17.10.2011 р. ТОВ «ЮНІКС МАКСІ» - 210 843,00 (двісті десять тис.. вісімсот сорок три грн.. 00 коп.) по лоту 1;

- 17.10.2011 р. ТОВ «НВП «Транс ЛОК» - 295 500,00 (двісті дев’яносто п’ять тис.. п’ятсот грн.. 00 коп.) по лоту 2

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст.. 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених ст. 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст.. 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст.. 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені ст. 17 Закону.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені ст. 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

1. Запити на отримання копії протоколу розкриття:

- ТОВ «Євроінвестстрой» - лист №11/10-01 від 11.10.11 р.
Критерії оцінки:

1. Визначення переможця процедури закупівлі здійснюється комітетом з конкурсних торгів Замовника за тисячобальною системою за наступною методикою оцінки пропозицій конкурсних торгів:

1.1. Єдиною складовою оцінки пропозиції конкурсних торгів є ціна без врахування ПДВ, питома вага якої в цих торгах складає – 100%. Максимальна кількість балів дорівнює 1000 балів

1.2. Оцінка по критерію “ціна” розраховується множенням максимально можливої кількості балів на розрахунковий коефіцієнт, який визначається шляхом ділення найкращого показника на запропонований, якщо найкращий кількісний показник має найменше числове значення.


15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник(и) голови комітету з конкурсних торгів:

Начальник служби локомотивного господарства Мирошниченко Ю.А.

Начальник служби колії Клименко Б.М.

Члени комітету з конкурсних торгів:

Начальник пасажирської служби Гуляєв В.І.

Начальник юридичної служби Мілешкін М.М.

Начальник служби вагонного господарства Селіверстов В.В.

Начальник служби приміських пасажирських перевезень

Гахов С.О.

Перший заступник начальника фінансово-економічної

служби Дем’яненко Г.І.

Перший заступник начальника служби

матеріально – технічного постачання Грицкевич І.Я.

Начальник відділу договірних відносин і цінової роботи

фінансово-економічної служби Павлова О.Ю.

Провідний інженер групи технічної експертизи

якості продукції сектору стандартизації та нормативного забезпечення

дорожнього центру стандартизації і метрології

Бабенко С.О.

Начальник відділу з організації тендерних закупівель

Назаренко С.В.Секретарі комітету з конкурсних торгів:

Варець Д.М.Тихонова І.І.
Голова комітету з конкурсних торгів: Рождественский А.С.


izumzum.ru