Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від 01/08/2011р. Замовник - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 03. 1 67.76kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 65.43kb.
Звіт про результати проведення відкритих торгів від 09. 03. 1 76.27kb.
Звіт №54/3 від 12. 05. 2010р про результати проведення процедури... 1 50.94kb.
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт №276 від 05. 12. 2012 р про результати проведення процедури... 1 70.35kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 61.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 1 49.68kb.
Інструкція визначає порядок заповнення суб'єктами туристичної діяльності... 1 95.92kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від 01/08/2011р. Замовник - страница №1/1

ЗВІТ

про результати проведення процедури відкритих торгів

N 68 від 01/08/2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: державне підприємство “Бердянський морський торговельний порт”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01125761.

1.3. Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ , вул. М.Горького, 13/7, 71112.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Костецький Євген Миколайович – начальник СМТП порту, тел.(06153)62-7-18 , фахівець з підготовки тендерної документації – Касьян Олена Станіславовна, т/ф (06153)62-5-81, engineer@bmtport.com.ua,обл.Запорізька, м. Бердянськ, вул. М.Горького, 13/7, 71112.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги з технічного обслуговування і ремонту, модернізації і розбирання суден, платформ та конструкцій плавучих (ДК 016-97, 35.11.9) (доковий ремонт суден)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 2 судна.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.bmtport.com.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: Вісник державних закупівель №58 (504) від 16.05.2011 р. № оголошення 062435.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):-.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: Вісник державних закупівель: №81 (527) від 08.07.2011 р., оголошення №113415 .

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: Вісник державних закупівель №91 (537) від 01.08.2011р. , оголошення №131316.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: 1 - ПП “Лазуріт СВ” , 2 - ТОВ “МП “Надежда”, 3 - ТОВ «СРЗ».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 1 - ЄДРПОУ 32100768, 2 - ЄДРПОУ 23197465, 3 - ЄДРПОУ 32183383.

6.4. Місцезнаходження: 1 - м.Севастополь, вул.К.Лібкнехта, 59, 99001 , 2 - м.Керч, вул.Юних Ленінців, 16, 98300, 3 — м.Маріуполь, пр.Адмірала Луніна, 2, 87510.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 16.06.2011р до 12-00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 16.06.2011р о14 год.00хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів):-.

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)


Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код місцезнаходження/місце проживання/ реєстрації, телефон/телефакс

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

грн. в т.ч. НДС


Інші умови№60-09/283/1 14.06.2011р.

ПП “Лазуріт СВ”

ЄДРПОУ 32100768,

м.Севастополь, вул.К.Лібкнехта, 59, 99001

т/ф.(0692)48-66-77, 48-83-621 471 060,00

Відповідно до істотних умов, які обов'язково включаються до договору про закупівлю (Розділ 6. Укладання договору про закупівлю документації конкурсних торгів)


№60-09/234/2 16.06.2011р.

ТОВ “МП “Надежда”

ЄДРПОУ 23197465,

м.Керч, вул.Юних Ленінців, 16, 98300

т/ф.(06561)5-66-74
931 093,00

Відповідно до істотних умов, які обов'язково включаються до договору про закупівлю (Розділ 6. Укладання договору про закупівлю документації конкурсних торгів)


№60-09/235/3 16.06.2011р.

ТОВ «СРЗ»

ЄДРПОУ 32183383

м.Маріуполь,

пр.Адмірала Луніна, 2, 87510

т/ф(0629)53-01-98


1 312 845,90

Відповідно до істотних умов, які обов'язково включаються до договору про закупівлю (Розділ 6. Укладання договору про закупівлю документації конкурсних торгів)


7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

- Комітет з конкурсних торгів при проведенні вивчення пропозицій конкурсних торгів поданих на відкриті торги встановив наступне:  1. В пропозиції конкурсних торгів №60-09/234/2 16.06.2011р. учасника ТОВ “МП “Надежда” м.Керч відсутні наступні документи:

  1. довідка складена у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання умов договору, укладеного за результатами цього тендеру;

  2. довідка складена у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід необхідні для виконання умов договору, укладеного за результатами цього тендеру

  3. баланс (за останній звітний період)

  4. звіт про фінансові результати (за останній звітний період)

  5. звіт про рух грошових коштів (за останній звітний період)

  6. довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видана не пізніше ніж за 1 місяць до дати розкриття

  7. довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше укладені аналогічні договори (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) (або копії цих договорів)

Це не відповідає вимогам п.6. “Кваліфікаційні критерії до учасників” Розділу 3. “Підготовка пропозицій конкурсних торгів” документації цих конкурсних торгів.

Відповідно до п.1 ч.1. ст.29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” №2289-VI вiд 01.06.2010р. прийнято рішення відхилити пропозицію №60-09/234/2 16.06.2011р. учасника ТОВ “МП “Надежда” м.Керч, так як ця пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим ст.16 цього Закону та зазначеним у документації цих конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів — 1312845,90 грн з ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 1471060,00 грн. З ПДВ

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів - №60-09/235/3 16.06.2011р. 1312845,90 (один мільйон триста дванадцять тис. вісімсот сорок п'ять грн 90 коп.) з ПДВ
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 05.07.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ «СРЗ».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 32183383.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи). телефон, телефакс: м.Маріуполь, пр.Адмірала Луніна, 2, 87510, т/ф(0629)53-01-98

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 27.07.2011р., 1312845,90 (один мільйон триста дванадцять тис. вісімсот сорок п'ять грн 90 коп.) з ПДВ

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце):-.

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. -

12.2. Причини: -.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин,

встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: 1 - ПП “Лазуріт СВ” , 3 - ТОВ «СРЗ».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: 2 — ТОВ “МП “Надежда”.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: 1 - ПП “Лазуріт СВ” , 2 - ТОВ “МП “Надежда”, 3 - ТОВ «СРЗ».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -.14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Для вибору найбільш економічно вигідної для підприємства пропозиції конкурсних торгів при проведенні оцінки пропозицій Замовник врахує свої витрати на перехід кожного судна до місця ремонту і у в зворотньому напрямку та витрати на відрядження екіпажу судна.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерія — ціна, який складається із суми чотирьох складових, а саме

1. ціни ремонту судна запропонованої учасниками,

2. транспортних витрат Замовника на перехід кожного судна з Бердянського порту до місця проведення ремонту,

3. транспортних витрат Замовника на перехід кожного судна після ремонту з судноремонтного підприємства до Бердянського порту,

4. витрат на відрядження екіпажів суден;
1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Учасник торгів

ПП “Лазуріт СВ”

м.Севастополь

ТОВ «СРЗ»

м.Маріуполь

Найменування судна

б/к“Антон Мазин”

б/к “Ласточка”

б/к“Антон Мазин”

б/к “Ласточка”

Місце проведення ремонту

м.Севастополь

м.Маріуполь

Транспортні витрати Замовника на перехід судна з Бердянського порту до місця проведення ремонту та у зворотньму напрямку (грн)

48 652,60

48 652,60

22 895,30

22 895,30

Витрати на відрядження екіпажу судна (грн)

105 000,00

105 000,00

52 500,00

52 500,00

Всього (грн)

153 652,00

153 652,00

75 395,30

75 395,30

Всього витрати на 2 судна (грн)

307 304,00

150 790,60

Оцінка пропозицій учасників:

Повне найменування для (юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) , ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер (за наявності) учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів, за критеріями відповідно до методики оцінки

Примітки

ПП “Лазуріт СВ”

ЄДРПОУ 32100768,

м.Севастополь


ціна

(грн з ПДВ)1 471 060,00 + 307 304,00 = 1778364,00

1463636,50 / 1778364,00 Х 100 = 82,30
ТОВ «СРЗ»

ЄДРПОУ 32183383

м.Маріуполь


ціна

(грн з ПДВ)1 312 845,90 + 150 790,60 = 1463636,50

10015. Склад комітету з конкурсних торгівЗаступник голови комітету з конкурсних торгів - начальник відділу маркетингової роботи і тарифної політики -Онуфрієнко С.Г.;Члени комітету з конкурсних торгів: головний інженер порту - Риков О.М., начальник юридичного відділу - Лебєдєв О.В., інженер СМТЗ - Заліський І.В., ст.фахівець з держзакупівель – секретар комітету з конкурсних торгів - Касьян О.С.

Голова комітету з конкурсних торгів

Начальник СМТЗ ________________________ Є.М.Костецький

(м.п.)
izumzum.ru