Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 05. 2011 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 1 49.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №№ вт-11-85... 1 64.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від... 1 119.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 118 від 09. 1 95.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.78kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Урок тренінг з основ здоров’я віл/снід: передбачити, уникнути, не... 1 80.02kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 05. 2011 року - страница №1/1

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922

ЗВІТ про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 1 від 18.05.2011 року


1. Замовник:

1.1. Найменування Кілійське управління водного господарства

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01034165

1.3. Місцезнаходження м.Кілія Кілійського району Одеської області, Україна, вул.Червоногвардійська, 78, 68304

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Стоянов Михайло Михайлович - головний інженер Кілійського управління водного господарства; адреса - м.Кілія Кілійського району Одеської області, Україна, вул.Червоногвардійська, 78, 68304, телефон 048 43 4 16 92, телефакс 048 43 4 11 78

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне агентство України по водним ресурсам ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00011682

2. Джерело фінансування закупівлі державний бюджет.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування продукти нафтоперероблення рідкі, код предмету закупівлі – 23.20.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг бензин А-95 -6 000 л, А-92 – 6 000 л, А-80 – 15 000 л, дизельне паливо 15 000 л .

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) kuvh.narod.ru.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 07.03.2011 р. №002199, „ВДЗ” №28(474).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 27.04.2011 р. №052917, „ВДЗ” №50 (496)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 18.05.2011р. №_068600 „ВДЗ” №59(505)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два

6.2. Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю „АМАРАНТ ОЙЛ”Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К”

6.3. Ідентифікаційний код 37010145 33757245 .

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи) м. Одеса, Україна, вул. Щорса, будинок, 148, 65036

м. Кілія, Кілійський район, Одеська обл., Україна, вул. Кубишкіна, 16, 68302

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 17.04.2011 р. 09:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 17.04.2011 р. 11-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві.

7.4.Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

Товариство з обмеженою відповідальністю „АМАРАНТ ОЙЛ” - 433 200 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К” - 424 800 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення . Товариство з обмеженою відповідальністю„АМАРАНТ ОЙЛ” пропозиція має вищу ціну.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1 Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 424 800 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 433 200 грн.;

номер 2 (два)та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів - 424 800 грн. (цифрами)

чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот. (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 22.04.2011 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К”.

9.2. Ідентифікаційний код 33757245.

9.3. Місце знаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс м. Кілія, Кілійський район, Одеська обл., Україна, вул. Кубишкіна, 16, 68302, телефакс 048 43 4 19 41

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна 12.05.2011 року,

424 800 грн. (чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам . Товариство з обмеженою відповідальністю „АМАРАНТ ОЙЛ”; . Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К”

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обгрунтовання застосування скороченої процедури)

15. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Стоянов М.М. голова комітету з конкурсних торгів,

головний інженер Кілійського УВГ ____________________________


(прізвище, ініціали, посада) (підпис)

Коваленко І.Г. заступник голови комітету з конкурсних

торгів, провідний юрист _____________________________

(прізвище, ініціали, посада) (підпис)

Кондратюк Т.Є. секретар комітету з конкурсних торгів,

начальник відділу ЕМС __________________________


(прізвище, ініціали, посада) (підпис)
Діонісіаді С.В., провідний економіст, член комітету ____________________________

з конкурсних торгів (підпис)

Зайцева Л.В., головний бухгалтер, _________________________

член комітету з конкурсних торгів (підпис)

Заступник директора департаменту

державних закупівель та державного замовлення С. С. Пересунько  


izumzum.ru