Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 05. 2011 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 18. 1 49.45kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 20. 1 86.41kb.
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №№ вт-11-85... 1 64.95kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 68 від... 1 119.21kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 118 від 09. 1 95.54kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 61.93kb.
Звіт №54/3 від 12. 05. 2010р про результати проведення процедури... 1 50.94kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 57.2kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 392.01kb.
Рішенням Комісії від 19. 12. 2006 n 1542 ( z0035-07 ), зареєстроване... 1 34.82kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 04. 05. 2011 - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 1 від 04.05.2011


1. Замовник.

1.1. Найменування: Державне підприємство «Орджонікідзевугілля».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32276912.

1.3. Місцезнаходження: Донецька область, м.Єнакієве, вул.Трестівська,10,86405.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Богуславська Тетяна Олександрівна – заступник директора по договірній роботі та конкурсним торгам (секретар комітету конкурсних торгів), телефон – (06252)9-91-96, факс - (06252)2-27-21, E-mail – tender_ou@wn.dn.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство вугільної промисловості України, 338335612. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування: засоби кріпильні, вироби гвинтові машинні та пружини, 28.74.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 3 найменування.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 28.02.2011, №24439

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 08.04.2011, №036076

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 02.05.2011, №053517

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.

6.2. Найменування:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Технокарта»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ГОРН»

6.3. Ідентифікаційний код:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Технокарта» - 36085047

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ГОРН» - 36226069

6.4. Місцезнаходження:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Технокарта» - Харківська область, смт.Кегичівка, вул.Комсомольська, 7, 64003

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ГОРН» - м.Харків, вул.Верстатобудівна, 9/140, 61055

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів: 01.04.2011 до 10:30.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 01.04.2011, 11:00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Технокарта»: ціна – 370 000,00 грн.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ГОРН»: ціна – 335 100,00 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: тканини прогумовані

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 335 100,00 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 370 000,00 грн.;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 335 100,00 грн., триста тридцять п’ять тисяч сто грн. 00 коп.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 06.04.2011р.9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ГОРН».

9.2. Ідентифікаційний код: 36226069.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.Харків, вул.Верстатобудівна, 9/140, 61055, (06239) 2-93-95.10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 26.04.2011р., 335 100,00 грн.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Технокарта»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ГОРН»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством:

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Технокарта»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ГОРН».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Критеріями оцінки тендерних пропозицій є ціна – 100 %. Запити щодо розяснення документації конкурсних торгів не надходили. Процедура закупівлі у звязку з оскарженням дій Замовника не зупинялась. Експерти для участі в процедурі закупівлі не залучались.


15. Склад комітету з конкурсних торгів

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Майдибура П.Ф. - технічний директор

Гончаров О.О. - заступник генерального директора з охорони праці

Антоненко В.І. - заступник директора з капітального будівництва

Хіленко В.П. - головний механік

Ковальова Л.І. - начальник договірного відділу УМТП

Богуславська Т.О. – заступник директора по договірній роботі та


конкурсним торгам (секретар комітету конкурсних торгів).
Голова комітету з конкурсних торгів –

помічник генерального директора


Кухарев С.В. ___________________

підпис, М.П.


izumzum.ru