Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 1 78.1kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення торгів. Звіт №9 про результати проведення... 1 100.63kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Відділ освіти Нахімовської райдержадміністрації м 1 61.39kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих торгів
N 1 від 24.03.2011року.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ освіти Нахімовської райдержадміністрації м. Севастополя

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02147670

1.3. Місцезнаходження. АРК 99001 м. Севастополь вул. Р.Люксембург,50

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Петрова Юлiя Вiкторiвна, заступник начальника вiддiла освіти, голова комітету з конкурсних торгів. м. Севастополь вул. Р.Люксембург,50 Тел.(0692)47-26-03 факс (0692)48-68-72

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Нахімовської райдержадміністрації м. Севастополя 02147670

2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. 15.32.1 Соки фруктові та овочеві

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. соки з фруктів  – 22600 л

4. Процедура закупівлі. Відкрити торгі

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).---

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. ІБ «Вісник державних закупівель» №7 (453) від 17.01.2011р., оголошення №05103

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. ІБ «Вісник державних закупівель» №28 (474) від 07.03.2011, оголошення №004973

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. ІБ «Вісник державних закупівель» №37 (483) від 28.03.2011., оголошення №021583

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).---

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.6

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

ТОВ фірма «Кримопт»

ТОВ «Мега-Мит»

ТОВ «Лондон-Крим»

ТОВ «Сурия»

ТОВ «Індра Компані»

ФОП Бережной Є.В.

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

ТОВ фірма «Кримопт», ЄДРПОУ 24865331

ТОВ «Мега-Мит», ЄДРПОУ 33647240

ТОВ «Лондон-Крим», ЄДРПОУ 34541468

ТОВ «Сурия», ЄДРПОУ 36242033

ТОВ «Індра Компані», ЄДРПОУ 36314982

ФОП Бережной Є.В., ІНН 2710513190

6.4. Місцезнаходження.

ТОВ фірма «Кримопт» 97600, м. Білогірськ, вул. Індустріальна, 16

ТОВ «Мега-Мит» 99023, м. Севастополь, вул. Кокчетавська, 11

ТОВ «Лондон-Крим», 99029, м. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 62, кв.49

ТОВ «Сурия», 99028, м. Севастополь, вул. Н.Островської, 14А, кв.34

ТОВ «Індра Компані», 99059, м. Севастополь, пр. Героїв Сталінграду, 35А

ФОП Бережной Є.В., 95034, м. Сімферополь, вул. Лермонтова,5, кв.53

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17 лютого 2011 р., до 9-30 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17 лютого 2011р., о 15 год. 00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.6

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

ТОВ фірма «Кримопт», ціна пропозиції - 122582,40 грн.

ТОВ «Мега-Мит», ціна пропозиції - 124290,96 грн.

ТОВ «Лондон-Крим», ціна пропозиції - 142380,00 грн.

ТОВ «Сурия», ціна пропозиції - 135600,00 грн.

ТОВ «Індра Компані», ціна пропозиції - 151872,00 грн.

ФОП Бережной Є.В., ціна пропозиції - 134244,00 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

ТОВ фірма «Кримопт»,

ФОП Бережной Є.В.,

У відповідності зі статтями 16, 29 Закону Україні «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:


Відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 28 Закону:

Критерієм оцінки є ціна пропозиції конкурсних торгів.

Методика оцінки: замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, з тих, що не були відхилені та були допущені до оцінки згідно з Законом та відповідають всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 124290,96грн.;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 151872,00грн.;
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів ): 124290,96 грн.;

Сто двадцять чотири тисячі двісті дев’яносто гривень 96 коп.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 2 березня 2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега-Мит»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. ЄДРПОУ 33647240


    1. 9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 99023, АР Крим, м. Севастополь, вул. Кокчетавська, 11

    2. тел./факс: (0692)41-03-66

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 21.03.2011р., ціна - 124290,96 грн.

(сто двадцять чотири тисячі двісті дев’яносто гривень 96 коп.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).---

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:---

12.1. Дата прийняття рішення.---

12.2. Причини.---

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

ТОВ «Мега-Мит»

ТОВ «Лондон-Крим»

ТОВ «Сурия»

ТОВ «Індра Компані»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

ТОВ фірма «Кримопт»

ФОП Бережной Є.В.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

ТОВ фірма «Кримопт»

ТОВ «Мега-Мит»

ТОВ «Лондон-Крим»

ТОВ «Сурия»

ТОВ «Індра Компані»

ФОП Бережной Є.В.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури). Відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 28 Закону:

Критерієм оцінки є ціна пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів проводилась, з тих, що не були відхилені та були допущені до оцінки згідно з Законом та відповідали всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів. (Протокол засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти Нахімовської районної державної адміністрації №21/11 від 24.02.2011р. та Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 02.03.2011р.)

15. Склад комітету з конкурсних торгів |утвГолова комітету з конкурсних торгів

Петрова Ю.В.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Андрус О.І.

Секретар

Анцева О.М.

Члени комітету з конкурсних торгів

Шкурат Н.В.

Члени комітету з конкурсних торгів

Широка М.І.izumzum.ru