Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 58 від 10 листопада 2011 р. Замовник: Найменування: Державне промислове п - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур и відкритих торгів n 1 від 12. 1 54.85kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 61.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 52.93kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник: Найменування. 1 22.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 2 399.79kb.
Звіт №276 від 05. 12. 2012 р про результати проведення процедури... 1 70.35kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Велика Міфічна, або ніщо не забуте 1 53.78kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 58 від 10 листопада 2011 - страница №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих торгів

N 58 від 10 листопада 2011 р.


1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00191017.

1.3. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Миру, 15а, 50007.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

- з організаційних питань: Голяк Ольга Геннадіївна, начальник тендерного відділу, тел. (056) 404-83-44, телефакс (056)404-83-96, tend@kpws.dp.ua.

- з технічних питань: Танчев Юрій Григорович, головний енергетик, тел. (056)404-83-30.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Роботи з технічного переоснащення Північної насосної станції з заміною двох насосних агрегатів з встановленням перетворювача частоти (заміна насосних агрегатів № 2 та № 3 з високовольтними двигунами на насосні агрегати з низьковольтними електродвигунами та встановленням трансформаторної підстанції 6/0,66 кВ, 630 кВА).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю: www.kpws.dp.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 22.08.2011, бюлетень № 100/2(546/2), оголошення № 148918.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): 06.09.2011, «АРР» № 36(58), оголошення № 16140.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 28.09.2011, бюлетень № 116(562), № 174363.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 31.10.2011, бюлетень № 130(576), № 194458.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): 08.11.2011, «АРР» № 45(67), № 19829.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

1) ТОВ «Інвестбудпроект.»; 2) ТОВ «Кронверк».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

1) 37055390; 2) 30734225.

6.4. Місцезнаходження:

1) Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Партизанське, вул. Леніна, 12, 52012;

2) м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 36/2, 50007.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів: 21.09.2011, 12-00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 21.09.2011, 15-00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) ТОВ «Інвестбудпроект.» - 3012347,00 грн.,попередня оплата в розмірі 30%, розрахунок на протязі 14 днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, термін виконання робіт – 80 календарних днів, але не пізніше 30.12.2011, гарантійне обслуговування – 24 місяці від дати вводу в експлуатацію.

2) ТОВ «Кронверк» - 3034937,00 грн., попередня оплата за обладнання в розмірі 50% на протязі 5 банківських днів після підписання договору, 50% - оплата на протязі 5 банківських днів від дати повідомлення про готовність обладнання до відвантаження; оплата за виконані роботи на протязі 5 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, термін виконання робіт – 30 календарних днів після відвантаження обладнання, гарантійне обслуговування – 24 місяці від дати вводу в експлуатацію.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 3012347,00 грн.;найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 3034937,00 грн.;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 3 012 347,00 грн. (три мільйони дванадцять тисяч триста сорок сім грн. ) з ПДВ.8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 26.09.2011 .

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестбудпроект.».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37055390.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Партизанське, вул. Леніна, 12, 52012; 098-149-34-76.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 25.10.2011, 3 012 347,00 грн. (три мільйони дванадцять тисяч триста сорок сім грн. ) з ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1) ТОВ «Інвестбудпроект.»; 2) ТОВ «Кронверк».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) ТОВ «Інвестбудпроект.»; 2) ТОВ «Кронверк».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).


15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Борщ К.В. – головний інженер

Мовчан С.О. – начальник управління безпеки

Веклич М.Ю. – начальник планово-економічного відділу

Балашов С.П. – начальник відділу МТП

Голяк О.Г. – начальник тендерного відділу

Каспіна Н.В. – економіст тендерного відділу

Голова комітету з конкурсних торгів –

начальник управління ТЗ та МТЗ Сідорін Ю.М.