Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.68kb.
Закон україни про боротьбу з тероризмом Із змінами І доповненнями... 1 300.1kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

N095115 від 02.09.2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01190043

1.3. Місцезнаходження. 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 10

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Голова комітету з конкурсних торгів Захаренко Костянтин Володимирович тел./факс (044) 440-87-22, e-mail: zakharenko@rrt.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).-----

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. код 23.20.1 – продукти нафто перероблення рідкі (бензин А-95 – 166130л, А-92 – 111610л, А-80 – 73550 л; дизпаливо- 86720л)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. бензин А-95 – 166130л, А-92 – 111610л, А-80 – 73550 л; дизпаливо- 86720л.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб- порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.rrt.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб- порталі Уповноваженого органу.

ВДЗ №73(519) від 20.06.2011р., оголошення №095115(ПАЛ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). No 25(47) dated 21.06.2011 No11073.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб- порталі Уповноваженого органу.

ВДЗ №87/1(533/1) від 22.07.2011р., оголошення №127139 (ПАЛ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб- порталі Уповноваженого органу.ВДЗ №96(542) від 12.08.2011р. оголошення №11208М16759(ПАЛ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).No 33(55) dated 16/08/11 No14988.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Рось-1».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.1) Код ЄДРПОУ 37425075

2) Код ЄДРПОУ 25636839

6.4. Місцезнаходження.1) 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 87А тел. (044) 531-40-31;

2) 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, (044) 494-25-33;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 21.07.2011р. 10 год.00 хв. 7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 21.07.2011р. 11 год.00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).----

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.1) 4 529 436,00 грн. з ПДВ;

2) 4 682 739,50 грн. з ПДВ;

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:----

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:

529 436,00 грн. з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:

4 682 739,50 грн. з ПДВ;

Номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів - 4 529 436,00 грн. з ПДВ; (чотири мільйона п’ятсот двадцять дев’ять тисяч чотириста тридцять шість гривень 00 коп. з ПДВ ).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 21.07.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 37425075

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

04080, м. Київ, вул. Межигірська, 87А тел. (044) 531-40-31;

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 08.08.2011р.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). ----

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: ----

12.1. Дата прийняття рішення. ----

12.2. Причини. ----

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Рось-1».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Рось-1».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.-----

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ЦІНА.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимальна можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначаються за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна.

Загальна сума балів за ТЗоВ «Золотий Екватор» становить 100 балів.

Загальна сума балів за ТОВ «Рось - 1» становить 96,7 балів.

Найбільш економічно вигідною пропозицію визнано пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор» як таку , що набрала найбільшу кількість балів.


15. Склад комітету з конкурсних торгів

Захаренко К.В. – голова комітету конкурсних торгів, заступник генерального директора;

Косенко О.П. – секретар комітету конкурсних торгів, начальник відділу державних закупівель;

Цимбаленко О.В. – член комітету з конкурсних торгів, заступник генерального директора;

Бугаєвський С.П. – член комітету конкурсних торгів, начальник відділу радіо технологій ;

Баган Т.Г. – член комітету конкурсних торгів, юрисконсульт 1 кат;Міненко С.А. – начальник сектору забезпечення конкурсних процедур відділу державних закупівель.Голова комітету з конкурсних торгів К.В. Захаренко
izumzum.ru