Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.68kb.
Положення про дошкільний навчальний заклад Відповідно до статті 13... 1 233.96kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - страница №1/1

ЗВІТ

про результати проведення процедур

відкритих і двоступеневих торгів

3 від 05.08.2011р. 1. Замовник:

  1. Найменування - Харківська медична академія післядипломної освіти

  2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 01896872

  3. Місцезнаходження – м.Харків, вул. Корчагінців, 58; 61176

  4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail) - Татарінова Ірина Юріївна, провідний економіст; м.Харків, вул. Корчагінців, 58; 61176; тел./факс (057) 7110345, e-mail: med.edu.ua@gmail.com.

  5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) - Міністерство охорони здоров’я, 00012925

 2. Джерело фінансування закупівлі – Кошти Державного бюджету України

 3. Предмет закупівлі:

  1. Найменування – устаткування оптичне (мікроскоп оптичний складний/стереоскопічний) – ДК 016-97 код 33.40.2

  2. Кількість товарів, вид робіт або послуг – 1 штука

 4. Процедура закупівлі – відкриті торги

 5. Інформація про процедуру закупівлі:

  1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

  2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) –

  3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – 06.06.2011р. ІБ «ВДЗ» № 67(513), оголошення № 079621

  4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) –

  5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому видання з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – 15.07.2011р. ІБ «ВДЗ» № 84(530), оголошення №119203

  6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – 05.08.2011р. ІБ «ВДЗ» № 93(539), оголошення № 134572

  7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) –

 6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

  1. Кількість учасників процедури закупівлі – 2 (два)

  2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – Товариство з обмеженою відповідальністю «Медленс Оптикс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нива-Медсервіс»

  3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер –

 • ТОВ «Медленс Оптикс» - код ЄДРПОУ 35349417

 • ТОВ «Нива – Медсервіс» - код ЄДРПОУ 32675497

  1. Місцезнаходження

 • ТОВ «Медленс Оптикс» - м.Харків, вул.Державінська, 1, 61001

 • ТОВ «Нива – Медсервіс» - м.Харків, вул.Серпова, 4, 61166

 1. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

  1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 07.07.2011р. до 09:30 год.

  2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 07.07.2011р. о 10:30 год.

  3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – 2 (дві)

  4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

  5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 • ТОВ «Медленс Оптикс» - 453100,00 грн. (Без ПДВ)

 • ТОВ «Нива – Медсервіс» - 487250,00 грн. (Без ПДВ)

  1. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

 1. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

  1. Ціна пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 453100,00 грн. (Без ПДВ);

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 487250,00 грн. (Без ПДВ);

номер1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

453100,00 грн. (Без ПДВ)

чотириста п’ятдесят три тисячі сто гривень 00 копійок (Без ПДВ)


  1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів – 12.07.2011р.

 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

  1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові - Товариство з обмеженою відповідальністю «Медленс Оптикс»

  2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер – код ЄДРПОУ 35349417

  3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – м.Харків, вул. Державінська, 1, 61001, (057)7372389.

 2. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна – договір від 01.08.2011р., ціна 453100,00 грн. (Без ПДВ)

 3. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

 4. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

  1. Дата прийняття такого рішення

  2. Причини

 5. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин. Встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

  1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Медленс Оптикс»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Нива-Медсервіс».  1. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам –

  2. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин. Визначені статтею 17 Закону

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Медленс Оптикс»;

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Нива-Медсервіс».

  1. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника –

 1. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

 2. Склад комітету з конкурсних торгів:

Мартинова Т.В. - головний бухгалтер

Познахірєва Ю.П. - начальник юридичного відділу

Татарінова І.Ю. – провідний економіст, секретар комітету з конкурсних торгів

Заступник голови комітету з конкурсних торгів,заступник ректора з економічних питань ____________________ Бузницька О.О.

М.П.