Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №9 від 08. 0 11 року Замовник: Найменування: Десятий воєніз - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.78kb.
Розклад уроків учня 4 класу, який навчається за індивідуальним планом... 1 210.21kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №9 від 08. - страница №1/1

Звіт

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

__9___ від __08.09.11__ року
 1. Замовник:

  1. Найменування: Десятий воєнізований гірничорятувальний загін (10 ВГРЗ).

  2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00159462.

  3. Місцезнаходження: Донецька область, м. Димитров, пров. Робочий, 1, 85323.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Кладко Олександр Анатолійович, голова комітету з конкурсних торгів, 1-й заст.командира 10 ВГРЗ, Гулевата Наталія Петрівна, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, провідний інженер, Донецька обл., м. Димитров, пров. Робочий, 1, 85323, тел. (06239) 6-22-22, факс (06239) 6-15-88, E-mail: 10vgso@ukr.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ № 37471933.


2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України, кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: продукти нафтоперероблення рідкі 23.20.1 (бензин А-80, А-92, А-95, дизельне пальне).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:

- бензин А-80 – 24195 л (наливом), 1094 л (по талонах);

- бензин А-92 – 9070 л (наливом), 1573 л (по талонах);

- бензин А-95 – 4825 л (наливом), 1071 л (по талонах);

- дизельне пальне – 2426 л (наливом), 2145 л (по талонах).
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): немає.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 13.06.2011р. № 085343 (ПАЛ), Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 70 (516).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 10.08.2011р. № 139751 (ПАЛ), Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 95 (541).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 31.08.2011р. № 152792 (ПАЛ), Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 104 (550).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
 1. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

  1. Кількість учасників процедури закупівлі: два учасника.
  1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія Нафтопродукт».

Приватне підприємство «ЮМА-плюс».  1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

Ідентифікаційний код Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Нафтопродукт» 34752630.

Ідентифікаційний код Приватного підприємства «ЮМА-плюс» 32599364.
  1. Місцезнаходження:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія Нафтопродукт», Донецька обл., м. Димитров, вул. Ушакова, 1А, 85322.

Приватне підприємство «Юма-Плюс», Донецька обл. м. Красноармійськ, вул. Добропільська, 1А, 85300.
 1. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.08.2011 р. о 08-00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.08.2011 р. о 10-00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -.

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

Ціна пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Імперія Нафтопродукт»: 500 422,04 грн.

Строк поставки товару: серпень–грудень 2011 року.

Ціна пропозиції конкурсних торгів ПП «ЮМА-плюс»: 531 986,40 грн.

Строк поставки товару: серпень–грудень 2011 року.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: немає.


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 500 422,04 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 531 986,40 грн.

номер _02/1-7-947_ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _________500 422,04 грн.________; (цифрами)

_п’ятсот тисяч чотириста двадцять дві грн. 04 коп.;

(словами)


  1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 05.08.2011р.
 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія Нафтопродукт».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 34752630.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Донецька обл., м. Димитров, вул. Ушакова, 1А, 85322, телефон/телефакс: (06239) 6-23-21.


 1. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 25.08.2011р., 500 422,04 (п’ятсот тисяч чотириста двадцять дві) грн. 04 коп. (з ПДВ).
 1. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
 1. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.
 1. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

ТОВ «Імперія Нафтопродукт».

ПП «ЮМА-плюс».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: немає.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ТОВ «Імперія Нафтопродукт».

ПП «ЮМА-плюс».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: немає.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій документації конкурсних торгів.

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є «Ціна».

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів за критерієм «Ціна» - 100 балів.


 1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin/Цобчисл х 100, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів від кворуму. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.


Кількість балів для ТОВ «Імперія Нафтопродукт»:

Бобчисл = 500 422,04 грн./500 422,04 грн. х 100 = 100 балів;

Кількість балів для ПП «ЮМА-плюс»:

Бобчисл = 500 422,04 грн./531 986,40 грн. х 100 = 94,06 балів.


21.06.2011р. рішенням комітету з конкурсних торгів були внесені зміни до п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів», підпункту «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)» п. 1, підпункту «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» п. 2 Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів», п. 4 Розділу V «Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця», п. 4 Розділу VІ «Укладання договору про закупівлю», Розділу VІ «Права та обов’язки сторін» Додатку 2 «Істотні умови договору на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (бензин А-80, А-92, А-95, дизельне пальне)» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (бензин А-80, А-92, А-95, дизельне пальне), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів 07.06.2011р.

12.07.2011р. рішенням комітету з конкурсних торгів були внесені зміни до підпункту «Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)» п. 3 Розділу І «Загальні полження», п. 1, 6, 7 Розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів», підпункту «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)» п. 1, підпункту «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» п. 2 Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів», Форми «Пропозиція конкурсних торгів» Додатку 1, п. 1.2. Розділу І «Предмет договору», п. 2.1. Розділу ІІ «Якість товарів», п. 4.1. Розділу ІV «Порядок здійснення оплати», п. 5.6., 5.7., 5.8. Розділу V «Поставка товарів» Додатку 2 «Істотні умови договору на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (бензин А-80, А-92, А-95, дизельне пальне)» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (бензин А-80, А-92, А-95, дизельне пальне), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів 07.06.2011р.
 1. Склад комітету з конкурсних торгів

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Кладко О.А., голова комітету з конкурсних торгів, 1-й заст. командира 10 ВГРЗ________

(прізвище, ініціали та посада)Колодяжная О.В., заст. голови комітету з конкурсних торгів, начальник ПЕВТіЗ _______

(прізвище, ініціали та посада)Гулевата Н.П., відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, провідний інженер

(прізвище, ініціали та посада)Головко А.М., головний бухгалтер_______________________________________________

(прізвище, ініціали та посада)Домненко В.В., юрисконсульт___________________________________________________

(прізвище, ініціали та посада)Шмакова О.В., інженер 1 категорії_______________________________________________

(прізвище, ініціали та посада)


Голова комітету з конкурсних торгів, 1-й заст. командира 10 ВГРЗ Кладко О.А.__________

(посада, прізвище, ініціали)

_________________________(підпис, М.П.)


izumzum.ru