Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів №300-11 від 22. 08. 11 Замовник Найменування - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 61.93kb.
Звітпро результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.17kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів №300-11 - страница №1/1

Звіт


про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

300-11 від 22.08.111. Замовник

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство “Західенерго”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 23269555

1.3. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15

1.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факсу):

Кіщак Олександр Ількович тел.(032) 239-08-25, 239-08-09, 239-08-26, 239-09-63, факс:(032) 239-08-19 E-mail: umtz@gcwe.energy.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):Публічне

акціонерне товариство “Західенерго”, 23269555

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства3. Предмета закупівлі:

3.1. Найменування: Послуги з покриття металів (Послуги по зміцненню робочих коліс вентиляторів ВМ100/1200) (торги №300-11) (код ДК 28.51.1)

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару):

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адрес веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.zakhidenergo.ua

5.3. Дата і номер бюлетеня „Вісник державних закупівель, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення: 13.06.2011, 86371, 70(516)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу:

5.6. Дата і номер бюлетеня „Вісник державних закупівель, у якому було опубліковано оголошення про результати проведення процедури закупівлі, номер оголошення: 05.08.2011;93(539), №134703(ТРП)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: три

6.2. Найменування: 1) ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД»; 2) ПП «Хім-Технологія»; 3) ТзОВ НВП «Промислові технології»

6.3. Ідентифікаційний код: 1) 32604908; 2) 34061129; 3) 044113826.4. Місцезнаходження: 1) 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Макуха, 2; 2) 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе, 6/4; 3) 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе, 6

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 13.07.2011 о 1000 год

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 13.07.2011 о 1520 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: три

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів):

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: 1) 244 781,50 грн. ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД»; 2) 138 000,00 грн. ПП «Хім-Технологія»; 3) 126 000,00 грн. ТзОВ НВП «Промислові технології»

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: 1) ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД»; 2) ПП «Хім-Технологія»; 3) ТзОВ НВП «Промислові технології» - у відповідності до ст.29 п.1 абз.7 Закону України „Про здійснення державних закупівель”8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;

номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _____ ;

(цифрами)

____________________________.

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування:

9.2. Ідентифікаційний код:

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс:10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце):

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 01.08.2011

12.2. Причини: відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам 1) ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД»; 2) ПП «Хім-Технологія»; 3) ТзОВ НВП «Промислові технології»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: 1) ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД»; 2) ПП «Хім-Технологія»; 3) ТзОВ НВП «Промислові технології»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Дикий Р.Г., директор з матеріально-технічного забезпечення

Мазур Р.М.,заст.директора з економіки та фінансів

Дашкевич С.К., директор технічний

Римар Т.М., директор з перспективного розвитку

Венцель І.Е., директор з правових питань

Горбачов О.К., директор з паливозабезпечення

Загарія Д.Д., директор з безпеки

Єрігін Д.М., начальник ВМТЗ

Кіщак О.І., начальник ВОТП

16. Голова комітету з конкурсних торгів:

Заступник Голови Правління Мазяр В.І.
izumzum.ru