Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 20. 12. 2010 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Коротка характеристика науково-дослідної роботи університету за 2010... 3 808.98kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 20. - страница №1/1ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


№ 1 від 20.12.2010 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування – Міністерство аграрної політики України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00011050

1.3. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Хрещатик, 24

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) - Левченко Алла Володимирівна, завідувач сектору організації проведення тендерів, (044) 278-72-25

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) - Міністерство аграрної політики України, 00011050

2. Джерело фінансування закупівлі – кошти державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування – послуги – «І.1.07.00. Дослідження та розробки в галузі ветеринарних наук»:

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг – Лот 1. Розроблення системи диференційної діагностики хвороб птиці, зумовлених параміксовірусами

Лот 2. Розроблення та впровадження методів контролю вмісту ГМО у кормах та кормових добавках

Лот 3. Розроблення системи контролю харчових токсикоінфекцій, зумовлених кампілобактеріями

Лот 4. Розроблення комплексної системи діагностики лістеріозу

4. Процедура закупівлі – відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – 19.10.2010 № 39095 (ТРП)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом)

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – 30.11.2010 № 48 (436)/13 07484(ТРП)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – №51/5 (439) від 15.121.2010 45251

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі – лот 1 – 2; лот 2 – 2; лот 3 – 2; лот 4 – 2.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

Лот 1

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок»;

Лот 2

1. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок»;

2. «Інститут біології тварин УААН»;

Лот 3

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок».

Лот 4

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:Лот 1

1. 19024865;

2. 00485670;

Лот 2

1. 00485670;

2. 30995014.

Лот 3

1. 19024865;

2. 00485670.

Лот 4

1. 00699690;

2. 19024865

6.4. Місцезнаходження:Лот 1

1. м. Київ, вул. Донецька, 30;

2. м. Львів, вул. Донецька, 11;

Лот 2

1. м. Львів, вул. Донецька, 11;

2. м. Київ, вул. В. Стуса, 38

Лот 3

1. м. Київ, вул. Донецька, 30;

2. м. Львів, вул. Донецька, 11;

Лот 4

1. м. Київ, вул. Донецька, 30;

2. м. Київ, вул. Донецька, 30;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – з 18.10.2010 до 17.11.2010 до 10 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 17.11.2010 в 15:00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – лот 1 – 2; лот 2 – 2; лот 3 – 2; лот 4 – 2.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

Лот 1 – уч.1 – 300 тис.грн.; уч.2 – 340 тис.грн.

Лот 2 – уч. 1 – 300 тис.грн.; уч. 2 – 315,8 тис.грн.

Лот 3 – уч. 1 – 220 тис.грн.; уч. 2 – 260 тис.грн.

Лот 4 – уч. 1 – 320 тис.грн.; уч. 2 – 340 тис.грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:Лот 1

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 300 тис.грн.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 340 тис.грн.

№1- 300 000 (триста тисяч) гривеньЛот 2

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 300 тис.грн.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 315,8 тис.грн.

№1- 300 000 (триста тисяч) гривеньЛот 3

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 220 тис.грн.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 260 тис.грн.

№1- 220 000 (двісті двадцять тисяч) гривеньЛот 4

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 320 тис.грн.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 340 тис.грн.

№1- 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів – 25.11.2010 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – лот 1, 3 «Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

лот 2 «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок»;

лот 4 «Державний науково-дослідний інститут з лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер – лот 1, 3 – 19024865; лот 2 – 00485670; лот 4 – 00699690.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – лот 1, 3 – м. Київ, вул. Донецька, 30; лот 2 – м. Львов, вул. Донецька, 11; лот 4 – м. Київ, вул. Донецька, 30.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна – 14.12.2010 р.Лот 1 – 300,00 грн; лот 2 – 300,00 грн.; лот 3 – 220,00 грн.; лот 4 – 320,00 грн..

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

Лот 1

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок»;

Лот 2

1. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок»;

2. «Інститут біології тварин УААН»;

Лот 3

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок».

Лот 4

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

Лот 1

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок»;

Лот 2

1. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок»;

2. «Інститут біології тварин УААН»;

Лот 3

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2. «Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок».

Лот 4

1.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

2.«Державний науково-контрольний інститут біотехнології штамів мікроорганізмів»;

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна пропозиції;

б) наукові та виробничі кадри за напрямом виконання розробки.

Питома вага вказаних критеріїв:

а) ціна пропозиції – 80%;

б) наукові та виробничі кадри - 20%.

Методика оцінки

Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів за критерієм “Ціна” - 80.

Максимальна кількість балів за критерієм “Наукові та виробничі кадри” – 20.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Оцінка проводиться наступним чином:

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*80, де

Б обчисл обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчислціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

80 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна.

2. Кількість балів за критерієм “Наукові та виробничі кадри визначається наступним чином. Пропозиції, у якої кількість науковців задіяних у виконані розробки найбільшій (за кожного задіяного доктора наук - два бала, за кожного кандидата - один бал), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:Б обчисл = Т обчислмах *20, де

Б обчисл - обчислювана кількість балів;

Т mахнайвища кількість балів для оцінки наукових кадрів задіяних у розробці;

Т обчислкількість балів пропозиції для якої обчислюється;

20 – максимально можлива кількість балів за критерієм Наукові та виробничі кадри”.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

заступник МіністраБиков Сергій Вікторович


Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

заступник МіністраЯкубович Ігор Валентинович


Секретар комітету з конкурсних торгів,

Завідувач сектора організації проведення тендерівЛевченко Алла Володимирівна


Члени комітету з конкурсних торгів:

Директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва


Синявська Ірина Максимівна
Директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення

Даценко Микола Сергійович


Директор Департаменту ринків тваринництва


Єдаков Ярослав Юрійович


Директор Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства

Демидов Олександр Анатолійович


Начальник управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи


Гаврилюк Віктор Миколайович


Директор Департаменту фінансів


Кравцов Олександр Олегович


Директор Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом

Лабоженко Дмитро Борисович


Директор Департаменту правової та

законопроектної роботи
Собовий Олександр Михайлович


Голова комітету з конкурсних торгів С.М. Тригубенко

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 638/17933 ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.

Щодо підпункту 3.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

6. Щодо пункту 4 звіту.

Процедура закупівлі зазначається відповідно до частини першої статті 12 Закону.

7. Щодо пункту 5 звіту.

У підпункті 5.2 адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 5.3, 5.4, 5.6 та 5.7 зазначаються дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України (у випадках, передбачених Законом) та розміщених на веб-порталі Міністерства економіки України відповідно до статті 10 Закону.

У підпункті 5.5 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України відповідно до статті 10 Закону.

8. Щодо пункту 6 звіту.

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - ідентифікаційний номер (за наявності).

У підпункті 6.4 зазначається місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 7 звіту.

Щодо підпункту 7.1. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів.

У разі проведення двоступеневих торгів строк подання та дата розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначаються за двома етапами.

У разі проведення процедури двоступеневих торгів строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі застосування скороченої процедури необхідно викласти в пункті 14 звіту причини скорочення строку.

10. Щодо пунктів 8, 9 і 10 звіту.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів передбачалось подання учасниками пропозицій конкурсних торгів тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Ціни пропозицій конкурсних торгів, ціна акцептованої пропозиції та ціна договору про закупівлю зазначаються у гривнях або в іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, встановленого Національним банком України.

У підпункті 9.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

11. Щодо пункту 11 звіту

Пункт 11 заповнюється у разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю.

12. Щодо пункту 12 звіту.

Пункт 12 заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до пунктів статті 30 Закону.

13. Щодо пункту 13 звіту.

Зазначається зведена інформація про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

14. Щодо пункту 14 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

обґрунтування скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів;

стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі;

обґрунтування підстав відмови в участі у процедурі закупівлі;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту документації конкурсних торгів, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації;

відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника;

інші необхідні зауваження та коментарі.

15. Щодо пункту 15 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько izumzum.ru