Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №9 від 04 липня 2011 року № від Замовник: Найменування. Дп - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.78kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
А її вневдовзі зустрічає густий сосновий ліс 17 4719.58kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №9 від 04 - страница №1/1ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

9 від 04 липня 2011 року

_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. ДП «ДГ «Ізвєстія»НААН України»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 00853317

1.3. Місцезнаходження. Вул.Комсомольмька,1 , с. Широке , Веселівський р-н, Запорізька обл, 72250

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Долгополова Світлана Олексіївна, головний економіст, Вул.Комсомольмька,1 , с. Широке , Веселівський р-н, Запорізька обл., 72250 , (06136)75-5-96.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне підприємство «Дослідне господарство «Ізвєстія» Національної академії агарних наук України», 00853317.

2. Джерело фінансування закупівлі. Власні кошти

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Продукти нафтоперероблення рідкі (код 23.20.1)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Дизельне паливо -63915 л.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).www.izvestie.zp.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України . №041210 , «ВДЗ» №49(495) від 25.04.2011 р.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом) -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України . №092657, «ВДЗ» №70 (516) від 13.06.2011 р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 110049 , «ВДЗ» № 80(526) від 06.07.2011 р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).-

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.4 учасника

6.2. Найменування.

1.Товариство з обмеженою відповідальністю « ТРАНС.НАФТА» ;2.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКУН»;

3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИЗЕЛЬ ГРУПП»;

4.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест»

6.3. Ідентифікаційний код

1. 36605198;

2. 32585126;

3. 37300682;

4. 22128249.

6.4. Місцезнаходження.

1.Україна,69002, м.Запоріжжя, вул. Крива Бухта,1;

2. Україна,69095,м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 100-43;

3. Україна,69065,м.Запоріжжя,вул.Музейна,16;

4. Україна,69035,м.Запоріжжя,вул.Рекордна,37.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 03.06.2011р. 09.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 03.06.2011р.14.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 4 пропозиції конкурсних торгів

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю « ТРАНС.НАФТА» - ціна 559256,25 грн ;

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКУН» – ціна 575235,00 грн;

3.Товариство з обмеженою відповідальністю «Дизель Групп» - ціна 556060,50 грн;

4.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» -ціна 559256,25 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Дизель Групп»- пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів та статті 16 Закону України № 2289-УІ від 01.06.2010 р.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» - пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів та статті 16 Закону України № 2289-УІ від 01.06.2010 р.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів __559256,25_грн_;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів __ 575235,00 грн_;

номер ____1_ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 559256,25 грн.

(цифрами)П’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят шість гривнів 25 копійок.

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:09.06.2011 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. ТОВ «ТРАНС.НАФТА»

9.2. Ідентифікаційний код. 36605198

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс : адреса : Україна,69002, Запорізька область,м.Запоріжжя, вул. Крива Бухта,1 ; тел./факс (061)212-92-98

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: дата -28.06.2011 р. ціна- 559256,25 грн (з ПДВ)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. -

12.2. Причини. -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС.НАФТА» ;

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКУН».

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИЗЕЛЬ ГРУПП»;

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест».

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС.НАФТА» ;

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКУН»;

3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИЗЕЛЬ ГРУПП»;

4.Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.-

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалась згідно методики наведеної у документації конкурсних торгів .

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС.НАФТА» -100,00 балів ;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКУН» -

97,22 балів.

15. Склад комітету з конкурсних торгів

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів):

Голова комітету з конкурсних торгів Долгополова Світлана Олексіївна

_______________

(прізвище, ініціали) (підпис)

 


Заступник голови комітету з конкурсних торгів Бойко Олексій Петрович, начальник гаража __________________________

           (посада, прізвище, ініціали)  (підпис) 

Секретар комітету з конкурсних торгів Кулик Оксана Валеріївна

_______________

(прізвище, ініціали)  (підпис)

Член комітету з конкурсних торгів Коваль Юрій Іванович, головний агроном

        ____________________________

   (посада, прізвище, ініціали)  (підпис) 


Член комітету з конкурсних торгів Артемченко Андрій Анатолійович, провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства,

        ____________________________   (посада, прізвище, ініціали)  (підпис) 

Голова комітету з конкурсних торгів Долгополова С.О. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів Кулик О.В. _______________
(прізвище, ініціали)  (підпис)izumzum.ru