Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.68kb.
Календар знаменних і пам ятних дат на 2013 рік 1 66.41kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.07.2010 N 922


ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

N 3 від 28.07.2011р.
1. Замовник:

1.1. Найменування. Тарутинська центральна районна лікарня

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01998905

1.3. Місцезнаходження. Україна, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Тарутине, вул.. Красна,75, 68500

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). ). Головний лікар Щербина Микола Ілліч ; адреса: 68500, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Тарутине, вул.. Красна,75; тел..факс: (04847)-3-21-00; Е –mail: lekar@uptel.net; tar.zrb@mail.ru

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Тарутинська центральна районна лікарня 01998905

2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. ДК 23.20.1 Продукти нафтоперероблення,

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 4 найменування (Специфікація додається )

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).-

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 30.05.2011р. № 074749 (№64 (510) від 30.05,2011р.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).-

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 06.07.2011р. № 110455 №80 (526)

від 06.07.2011р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 27.07.2011р. № 126645 (№89 (535) від 27.07.2011р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).-

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.1. Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «АВІАС»

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «»РІСТАЙЛ-ОЙЛ»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.1. 32560942;

2. 37114906;
6.4. Місцезнаходження.

1. 65058, м. Одеса, вул.. Романа Кармена, 21, оф.35

2. 65009, м.Одеса, вул..Генуезька, 1/1;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 30.06.2011р. 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 30.06.2011р. 10.30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. за 4 найменування

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «АВІАС»

- 337275,00 грн. ( з урахуванням ПДВ)__ ;

         (цифрами)(Триста тридцять сім тисяч двісті сімдесят п’ять грн.. 00 коп.) ( з урахуванням ПДВ)____.

          (словами)2. Товариство з обмеженою відповідальністю «»РІСТАЙЛ-ОЙЛ» - 340425,00 грн. ( з урахуванням ПДВ)__ ; (цифрами)

(Триста сорок тисяч чотириста двадцять п’ять грн.. 00 коп.) ( з урахуванням ПДВ)____.

          (словами)

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ; 337275,00 грн. (Триста тридцять сім тисяч двісті сімдесят п’ять грн.. 00 коп.)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 340425,00 грн. Триста сорок тисяч чотириста двадцять п’ять грн.. 00 коп.)

номер _1_ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

_____337275,00 грн. ____________________________________________ ;

          (цифрами)(Триста тридцять сім тисяч двісті сімдесят п’ять грн.. 00 коп.) з ПДВ_.

          (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 01.07.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «АВІАС»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 32560942

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 65058, м. Одеса, вул.. Романа Кармена, 21, оф.35

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 21.07.2011р. 299596,00 грн. (Двісті дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто шість 00 коп.) з ПДВ_.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.-

12.2. Причини.-

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.1. Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «АВІАС»

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «»РІСТАЙЛ-ОЙЛ»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.-


13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.-

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.-

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).-15. Склад комітету з конкурсних торгів
_ Щербина М.І. - головний лікар, Чебан О.Д.- головний бухгалтер,  Міланова М.П. заступник головного лікаря з медичної частини, Токарєва Н.П.- заступник головного бухгалтера, Китаєва Г.І. - медична сестра, Драгнєва Є.В. - оператор комп’ютерного набору.
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Голова комітету з конкурсних торгів

Головний лікар

Тарутинського району _______________________ М.І. Щербина

(підпис)


izumzum.ru