Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 17 березня 2011 року Замовник - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.78kb.
Табличний редактор Microsoft Excel 1 145.75kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N 4 від 17 березня 2011 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал” ;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282553

1.3. Місцезнаходження: 31100 Хмельницька обл., м. Староокстянтинів, вул. Ворошилова, 22

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Поздняков Роман Михайлович, тел/факс (03854) 3-17-52, zbs@online.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код ДК 25.13.7 вироби гумові різні ( стрічка транспортерна ТК 200)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 8400 м.п.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: № 40827 «ВДЗ» № 44(432) від 01.11.2010 року

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: № 11004, «ВДЗ» № 54( 442) від 22.12.2010 року

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: № 07697, «ВДЗ» № 13( 459) від 31.01.2011 року

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: шість

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

1. ТОВ « НВО «УкрЕнергоРесурс»;

2. ЗАТ «Берті»;

3. ТОВ «Торговий дім Курсрезинотехніка-Україна»;

4. ТОВ «ТПК Укрторгімпорт»;

5. ПП «Брейнмедіа»;

6. ТОВ Підприємство «Індустрія-сервіс, ЛТД»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.: 1.37167743; 2. 00152359; 3. 36103268; 4. 36458555; 5. 34426673; 6. 21476758

6.4. Місцезнаходження: 1. 69114, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 12, кім. 64; 2. 71111, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франко, 2/40; 3. 83062, м. Донецьк, вул. Ткаченка, 125; 4. 61022, м. Харків, вул. Сумська, 53; 5. 02098, м. Київ, 98, вул. Дніпровська набережна, 11, кім. 23; 6. 02147, м. Київ, вул. Ентузіастів, 33, кім. 122.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01 грудня 2010 року до 09.00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.12.2010 року, 11.00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: шість

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: 1. 964 068,00 грн. з ПДВ, умови розрахунку: 50% передоплати, 50% за фактом відвантаження; 2. 604800,00 грн. з ПДВ, умови розрахунку: 20 календарних днів з дня отримання товару; 3. 838656,00 грн. з ПДВ, умови розрахунку: 7 календарних днів з дня отримання товару; 4. 866880,00 грн. з ПДВ, умови розрахунку: 4 банківських дні з дня отримання товару; 5. 1108800,00 грн. з ПДВ, умови розрахунку: 90 календарних днів з дня отримання товару; 6. 997920,00 грн. з ПДВ, умови розрахунку: 90 календарних днів з дня отримання товару.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: 1. ТОВ «НВО « УкрЕнергоРесурс», причини: пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів; ЗАТ «Берти», причини: пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів; ТОВ «ТД» КРТ –Україна», причини: пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів; ТОВ «ТПК Укрторгімпорт», причини: пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися :

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 997920,00 грн. з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 1108800,00 грн. з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 16.12.2010 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові фізична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю Підприємство «Індустрія-сервіс, ЛТД»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 21476758

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 02147, м. Київ, вул. Ентузіастів, 33 кім. 122, тел./факс (044) 295-20-28

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 12.01.2011 року; 997 920 (дев’ятсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот двадцять) грн. 00 коп. в тому числі ПДВ 20%.


  .

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав, ПП «Брейнмедіа» ТОВ Підприємство «Індустрія-сервіс, ЛТД».п/п


Критерії відповідності відповідно до ст. 16, 17 Закону

Наявність/ відсутність документів встановленим критеріямВідповідно до ст. 16 Закону
1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: довідка за встановленою ДКТ формою

Наявна, відповідає критерію

2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: довідка за встановленою ДКТ формою


Наявна, відповідає критерію

3

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: довідка за встановленою ДКТ формою

Наявна, відповідає критерію

4

Наявність фінансової спроможності: для юридичних осіб: 1. копія або оригінал балансу ( форма № 1 або форма № 1-м) станом на 01.10.2010 року; 2. копія або оригінал звіту про фінансові результати ( форма № 2 або форма № 2-м) станом 01.10.2010 року; 3. Копія або оригінал звіту про рух грошових коштів (при наявності) за 2009 рік.

Наявна, відповідає критерію

5

Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.


Наявна, відповідає критерію
Відповідно до ст. 17 Закону
1

довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

Наявна, відповідає критерію

2

довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

Наявна, відповідає критерію

3

оригінал довідки від уповноваженого органу з питань банкрутства про відсутність судових рішень про визнання учасника банкрутом і відкриття відносно нього ліквідаційної процедури, строком видачі не більше ніж за 1 місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);


Наявна, відповідає критерію

4

оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів

Наявна, відповідає критерію

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: ПП «Брейнмедіа», ТОВ Підприємство «Індустрія-сервіс, ЛТД».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: ТОВ « НВО «УкрЕнергоРесурс»; ЗАТ «Берті»; ТОВ «Торговий дім Курсрезинотехніка-Україна»; ТОВ «ТПК Укрторгімпорт».

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ТОВ « НВО «УкрЕнергоРесурс»; ЗАТ «Берті»; ТОВ «Торговий дім Курсрезинотехніка-Україна»; ТОВ «ТПК Укрторгімпорт», ПП «Брейнмедіа», ТОВ Підприємство «Індустрія-сервіс, ЛТД».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Начальник відділу маркетингу, голова комітету з конкурсних торгів

Поздняков Роман Михайлович

Головний економіст, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Кравчук Надія Петрівна;

юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів

Мініх Ірина Миколаїіна;

Члени комітету з конкурсних торгів:

головний інженер Гуменний Сергій Іванович;

головний бухгалтер Гладюк Ігор Іванович;

економіст з договірних та претензійних робіт Кравчук Оксана Віталівна;

головний механікГорбань Олександр Васильович  

Голова комітету з конкурсних торгів ______________________________ Р.М.Поздняковizumzum.ru