Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.87kb.
Постачальник 1 96.58kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - страница №1/1


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої квіліфікації
№12 від 15.06.2012 року

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30019775.

1.3. Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, 26/28, кім. 1006, 04053.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Деркаченко Віталій Васильович (044) 461-27-20,(044) 461-27-28, e-mail: negoda@gasdob.com.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", iдентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30019775.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування: 31.62.9 - Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електроустаткування н.в.і.у. (проведення технічного обслуговування системи контролю несанкціонованого доступу до газових і нафтових свердловин, станцій катодного захисту Солохівського ЦзВНГК ГПУ "Полтавагазвидобування")
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: .
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ГПУ "Полтавагазвидобування".
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2012.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua .
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ugv.com.ua .
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано у інформаційному бюлетені
«Вісник дежавних закупівель» №34 (636) від 19.03.2012 оголошення №121158 (ТЕХ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон)).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
у інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 57 (659) від 11.05.2012 року, оголошення № 196602 (ТЕХ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
у інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 71 (673) від 13.06.2012 року, оголошення № 225040 (ТЕХ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): .
Звіт №12 від 15.06.2012 року
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові::
.
1.

ТОВ "Гранит".
2.

Українсько-російсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю - підприємство "СПЕЦ".
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. код ЄДРПОУ 30885308.
2. код ЄДРПОУ 05837085.
6.4 Місцезнаходження/місце проживання:
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 27.04.2012, до 10:00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):27.04.2012 о 11:40 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) :0
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
Українсько-російсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю - підприємство "СПЕЦ" (код ЄДРПОУ 05837085) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 89 040,00 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів відповідають вимогам документації конкурсних торгів
ТОВ "Гранит" (код ЄДРПОУ 30885308) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 97 013,85 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів відповідають вимогам документації конкурсних торгів
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:


найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:

89 040,00 (з ПДВ) грн. 74 200,00 (без ПДВ)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:

97 013,85 грн. (без ПДВ)
номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: №1
(цифрами) 89 040.00 грн.
(словами): вісімдесят дев’ять тисяч сорок грн. 00 коп..
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 08.05.2012 року.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Українсько-російсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю - підприємство "СПЕЦ".


9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05837085.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: в.Полтавський шлях,4 м.Харків,61012, 057712-03-37.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: договір № 628/12 від 07.06.2012 року на суму: 89 040,00 грн. з ПДВ.
10.1. Ціна за одиницю товару.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення:
12.2. Причини:
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим
законодавством вимогам:
Українсько-російсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю - підприємство "СПЕЦ";
ТОВ "Гранит".
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: .
13.3. Перелік учасників, щодо яких не установлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
Українсько-російсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю - підприємство "СПЕЦ";
ТОВ "Гранит".
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) При порівнянні пропозицій конкурсних торгів застосовувались критерії та методика оцінки згідно чинного законодавства. Додаткова інформація по даному предмету закупівлі можлива в інших документах. Терміни процедури закупівель згідно виробничої необхідності. Зміни в ДКТ вносились 27.03.2012 (протокол № 55п).
15. Склад комітету з конкурсних торгів
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).
Деркаченко В.В. - Голова комітету з конкурсних торгів, начальник департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Дмух А.А. - заступник начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Кулик В.І. - начальник механо-енергетичного управління - головний механік ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Копил О.В. - заступник начальника управління маркетингу та матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу моніторингу та аналізу поставок матеріально-технічних ресурсів ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Раздобарін С.М. - заступник начальника юридичного департаменту - начальник управління правової та договірної роботи ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Бородавко А.Г. - начальник управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Драганчук О.І. - начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Королюк Ю.В. - начальник управління капітального будівництва
ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Долонська Т.О. - заступник начальника управління
забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Голова комітету з конкурсних торгів Деркаченко В.В.Звіт №12 від 15.06.2012 року