Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 04. 07. 11 р. Замовник - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
* Повний текст статті ви можете знайти у друкованій версії бюлетеня... 1 224.34kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 04. - страница №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 №922

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


від 04.07.11 р.

1.Замовник:

1.1.Найменування: ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод”

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01056273

1.3.Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2, 69095

1.4.Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голова комітету з конкурсних торгів Бєлуха Сергій Павлович, тел./факс: 061-787-54-41

1.5.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Приватне акціонерне товариство “Запорізький електровозоремонтний завод” Код: 01056273


2.Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3.Предмет закупівлі:

3.1.Найменування предмета закупівлі: Продукти нафтоперероблення рідкі код. ДК 23.20.1, (продукти нафтоперероблення рідкі)

3.2.Кількість товарів, вид робіт або послуг: 115 000 кг, 28 000 л, у т.ч.Лот № 1 – Кількість 109 000 кг (бензин А76 – 35000 кг, дизельного палива – 62000 кг, гасу – 12000 кг)

Лот № 2 – Кількість 28 000 л (бензин А92 - 16000 л, А95 - 12000 л)

Лот № 3 - Кількість 6 000 кг (уайт-спірит)

4.Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформація про процедуру закупівлі:

5.1.Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2.Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): -

5.3.Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №49(495) 25.04.11 №045942(пал)

5.4.Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

5.5.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №67(513) 06.06.11 №087344 (пал)

5.6.Дата оприлюднення і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №79(525) 04.07.11 №108500 (пал)

5.7.Дата оприлюднення і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6.Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1.Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2.Найменування:1.ТОВ "ТР-Консалтинг"

2.ПП "Діоген",

6.3.Ідентифікаційний код:1. 37574020

2. 32013508-

6.4.Місцезнаходження:1. 69035 м. Запоріжжя, Проспект Маяковського, буд11 тел/ф.:(061) 270-55-61

2. 69059, м. Запоріжжя, вул..Магара, б.4-А,к.119 , тел.:(061)-270-86-73-

7.Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1.Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.11 р о 09-00

7.2.Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.11 р. о 13-30

7.3.Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4.Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів):

7.5.Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1.ТОВ "ТР-Консалтинг"

ЛОТ№1-1550600,00 (один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот грн. 00 коп)

ЛОТ№2-329760,00 (триста двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят грн,00 коп)

ЛОТ№3-108000,00 (сто вісім тисяч грн,00 коп)

2.ПП "Діоген",

ЛОТ№1-1599000,00 (один мільйон пятсот дев'яносто дев'ять тисяч грн,00 коп)

ЛОТ№2-338400,00 (триста тридцять вісім тисяч чотириста грн,00 коп)

ЛО№3-117000,00 (сто сімнадцять тисяч грн,00 коп)

-7.6.Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -8.Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:ЛОТ№1

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 1550600,00 грн з ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: - 1599000,00 грн з ПДВ

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 1550600,00 грн з ПДВ(один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот грн. 00 коп)ЛОТ№2

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 329760,00 грн з ПДВ -

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 338400,00 грн з ПДВ

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 329760,00 (триста двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят грн,00 коп)ЛОТ№3

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 108000,00 грн з ПДВ -

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: -117000,00 грн з ПДВ

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів –108000,00 (сто вісім тисяч грн,00 коп)

8.2.Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 02.06.11р-

9.Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1.Найменування: - ТОВ "ТР-Консалтинг"

9.2.Ідентифікаційний код: -37574020

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 69035 м. Запоріжжя, Проспект Маяковського, буд11 тел/ф.:(061) 270-55-61

10.Дата укладання договору про закупівлю та його ціна:

Дата укладання договору: 29.06.2011р-ЛОТ№1- 1550600,00 грн з ПДВ(один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот грн. 00 коп)

ЛОТ№2 -329760,00 (триста двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят грн,00 коп)

ЛОТ№3 -108000,00 (сто вісім тисяч грн,00 коп)

11.Підстави прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю якщо таке мало місце): -

12.Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1Дата прийняття рішення:13.Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із визначенням відповідних підстав:

13.1.Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:-1.ТОВ "ТР-Консалтинг"

2.ПП "Діоген",

13.2.Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -

13.3.Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1.ТОВ "ТР-Консалтинг"

2.ПП "Діоген",

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -14.Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію «Ціна», згідно з наступною методикою:

Кількість балів кожної пропозицій конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів по критерію:«Ціна» - 100 балів.

15.Склад комітету з конкурсних торгів:


Бєлуха С.П

Голова комітету з конкурсних торгів -

Заст. директора заводу з комерційних питань

ПрАТ “ЗЕРЗ”


Панченко Р.М.

Заст. Голови комітету з конкурсних торгів –

Заст. Начальника ВМТПГорбань І.І.

Секретар комітету з конкурсних торгів –

Інженер ВМТПСамбур М.І.

Заступник головного інженера

Редька С.А.

Заступник головного технолога

Хубулов І.Ю.

Начальник бюро ВМТП

Стуброва С.Ю.

Юрисконсульт

Верховська С.С.

Економіст ВМТП

(зазначити прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)


Голова комітету з конкурсних торгів
Бєлуха С.П
(підпис, МП)


izumzum.ru