Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.68kb.
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09. 1 42.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


„ 20 ” липня 2011 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14321647.

1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Львів, вул. Мечнікова, 16а, 79017.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).: Рібун Олег Миколайович, начальник відділу капітального будівництва Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Україна, м. Львів, вул. Мечнікова, 16а, 79017, тел. факс. (0322) 76-78-36.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

Адміністрація Державної прикордонної служби України, код за ЄДРПОУ 00034039.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Реконструкція частини адмінбудівлі-казарми та прохідної під адміністративні та спеціальні приміщення Мукачівського прикордонного загону - 45.21.1.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: реконструкція.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) - .

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 16 травня 2011 року, оголошення № 062682.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) - .

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - 24 червня 2011 року, оголошення №103210.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – «15» липня 2011 року, оголошення №117693.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) -.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі - два.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

- ПП "Будівельна гільдія".

- ВАТ "Мукачівський Агроспецпостач".

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:- ПП "Будівельна гільдія", ЄДРПОУ 33360250.

- ВАТ "Мукачівський Агроспецпостач", ЄДРПОУ 00913410.

6.4. Місцезнаходження.- ПП "Будівельна гільдія", 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Миру, 26/2.

- ВАТ "Мукачівський Агроспецпостач", 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Крилова, 15.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): «16» червня 2011 року до 10.00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): «16» червня 2011 року о 10.30.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів - дві.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) - .

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

- ПП "Будівельна гільдія" 750,2352 тис. грн. з ПДВ, гарантійний термін експлуатації 5 років.

- ВАТ "Мукачівський Агроспецпостач"608,5092 тис. грн. з ПДВ, гарантійний термін експлуатації 5 років.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення - .

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 608,5092 тис. грн. з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 750,2352 тис. грн. з ПДВ.

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

608,5092 тис. грн. з ПДВ (шістсот вісім тисяч п’ятсот дев’ять гривень 20 копійок.)

    (цифрами)                             (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів - 22 червня 2011року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові - ВАТ "Мукачівський Агроспецпостач".

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер - ЄДРПОУ 00913410.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс - 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Крилова, 15, (03131) 2-35-08.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна - «11» липня 2011 року, ціна - 608,5092 тис. грн. з ПДВ (шістсот вісім тисяч п’ятсот дев’ять гривень 20 копійок.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -.

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення - .

12.2. Причини - .

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:- ПП "Будівельна гільдія".

- ВАТ "Мукачівський Агроспецпостач".

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам -.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

- ПП "Будівельна гільдія".

- ВАТ "Мукачівський Агроспецпостач".

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника - .

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) - .

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Члени комітету з конкурсних торгів:

Начальник відділу капітального будівництва регіонального управління

полковник О.М. Рібун
Помічник начальника регіонального управління з правової роботи –

начальник сектору правового забезпечення

полковник юстиції М.О. Коцьомик
Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу регіонального управління

підполковник Ю.О Філатов


Начальник відділу документального забезпечення штабу регіонального управління

полковник О.О. Дем’янчук


Начальник продовольчої служби тилу регіонального управління
підполковник І.А. Дубровський

Голова комітету з конкурсних торгів:


Заступник начальника Західного регіонального управління

Державної прикордонної служби України з тилу –начальник тилу
полковник А.І. Венгер
Секретар комітету з конкурсних торгів: заступник начальника фінансово-економічного відділу регіонального управління

полковник І. І. Маленко