Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №2 від 18. 08. 2011 року від - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Урок №1 Тема: Множення. Переставна властивість множення. Мета 1 62.45kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №2 від 18. - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих


і двоступеневих торгів № 2 від 18 .08 .2011 року _________ від ____________

1. Замовник:

1.1.Найменування.Відділ освіти Роменської районної державної адміністрації Сумської області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02147813

1.3. Місцезнаходження. Сумська обл., м. Ромни , б – р Свободи, 1,42000

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Шкурат Людмила Петрівна, начальник відділу освіти, Сумська обл., м. Ромни , б – р Свободи, 1 тел. (05448)2-24-01, телефакс (05448)2-34-15

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Роменської районної державної адміністрації Сумської області., 02147813

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. 10.10.1 Вугілля кам'яне ( лот2 – вугілля марки АС (6-13)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. лот2 – вугілля марки АС ( 6-13) – 150т.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2.Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3.Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 23.05.2011р. № 066405

5.4.Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 13.07.2011р. №118407

5.6.Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.17.08.2011р. №143990

5.7.Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1.Кількість учасників процедури закупівлі.3 (три ) по лоту26.2. Найменування.


6.3. Ідентифікаційний код

6.4. Місцезнаходження.


По лоту2Приватне підприємство ПІК-ТРЕЙД

34773315

Дніпропетровська обл.

м. Павлоград, пров. Музейний 2/1 оф.406
Фізична Особа - Підприємець Матвієнко Людмила Василівна

1967508369

Дніпропетровська обл.

м.Павлоград, вул.Дніпровська,131/48
Фізична Особа - Підприємець Орлова Тетяна Олексіївна

2569707224

Дніпропетровська обл.

м.Павлоград

вул.Орджонікідзе, 89

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 23.06.2011 , 09:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 23.06.2011 , 10:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (три) по лоту2

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

Приватне підприємство ПІК-ТРЕЙД:

лот2 – вугілля марки АС ( 6-13) – 150т. – 188100,00 грн (сто вісімдесят вісім тисяч сто гривень)

умови розрахунків – 30 календарних днів, строк поставки- протягом одного календарного дня

Фізична Особа - Підприємець Матвієнко Людмила Василівна :

лот2 – вугілля марки АС ( 6-13) – 150т. – 179520,00 грн (сто сімдесят дев'ять тисяч п’ятсот двадцять гривень), умови розрахунків – 100 календарних днів, строк поставки- протягом одного календарного дня.

Фізична Особа - Підприємець Орлова Тетяна Олексіївна :

лот2 – вугілля марки АС ( 6-13) – 150т. – 192900,00 грн (сто дев’яносто дві тисячі дев’ятсот гривень), умови розрахунків – 190 календарних днів, строк поставки- протягом одного календарного дня.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів по лоту2 - 179520,00грн

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів по лоту2 - 192900,00 грн

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів по лоту2 - 179520,00 грн (сто сімдесят дев'ять тисяч п’ятсот двадцять гривень),

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 11.07.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

по лоту2 :

9.1. Найменування. Фізична Особа - Підприємець Матвієнко Людмила Василівна

9.2. Ідентифікаційний код. 1967508369

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Дніпровська,131/48

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

по лоту2 - 10.08.2011р 179520,00 грн (сто сімдесят дев'ять тисяч п’ятсот двадцять гривень),

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: : документальне підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону в наявності, обставин, встановлених статтею 17 Закону не виявлено.

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. Приватне підприємство ПІК-ТРЕЙД, Фізична Особа - Підприємець Матвієнко Людмила Василівна, Фізична Особа - Підприємець Орлова Тетяна Олексіївна.

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. Приватне підприємство ПІК-ТРЕЙД, Фізична Особа - Підприємець Матвієнко Людмила Василівна, Фізична Особа - Підприємець Орлова Тетяна Олексіївна.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

По лоту1 на закупівлю вугілля кам’яного марки ДГ(13-100) -350т було отримано письмову відмову від раніше визначеного переможця ФОП Блинова С.М., тому повторно визначено найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів згідно ст.31 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Головний бухгалтер Силка Галина Дмитрівна _______
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Головний спеціаліст Шаповалова Олена Петрівна ________


(прізвище, ініціали)  (підпис)
Голова комітету з конкурсних торгів
Начальник відділу освіти – Шкурат Людмила Петрівна _______________ ___
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів

Фахівець ЦБ Дячкова Олена Олексіївна ________


(прізвище, ініціали)  (підпис)


izumzum.ru