Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.68kb.
"Оподаткування (укр.)" 1 16.95kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - страница №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N 05 від 23 грудня 2010р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна інспекція з енергозбереження

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 21655283

1.3. Місцезнаходження. м.Київ, вул.Краківська, 17, 02094

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Скрипльова Валентина Павлівна, головний спеціаліст відділу дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів, (044) 296-71-29, dep@cdie.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів 34354520

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти Державного бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. код 33.20.5- прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин (прилади та апаратура, які основані на дії оптичного випромінювання, інші: Лот №1 Газоаналізатор – аналізатор вихідних газів «Testo 330-1LL» (або аналог)Лот №2 Інфрочервоний термометр «Testo 830-Т4» (або аналог)

Лот № 3 Сигналізатор потоку газів «POR RDZ BIO OSE»( або аналог)

Лот № 4 Прилад визначення теплового потоку Темп 3-32 (або аналог)

Лот № 5 Люксметр Testo Poket Line (або аналог)

Лот № 6 Тепловізор «FLIR i50»(або аналог))

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Лот №1 Газоаналізатор – 8 шт.;Лот №2 Інфрочервоний термометр - 6 шт.;

Лот № 3 Сигналізатор потоку газів - 8 шт.;

Лот № 4 Прилад визначення теплового потоку - 8 шт.;

Лот № 5 Люксметр - 2 шт.;

Лот № 6 Тепловізор - 5 шт.

4. Процедура закупівлі. відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.cdie.gov.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 15 листопада 2010р. № 44384 (ТЕХ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.-------------

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.22 грудня 2010р. № 48627 (ТЕХ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).----------------

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 5 (п’ять)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

ТОВ «Колізей ХХІ»

ТОВ «Пергам-Україна Інжинірінг»

ТОВ «Електровимір»

ТОВ «Новації»

ТОВ «Метраном»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.31865125

36469331

35493630

34184403

34331744

6.4. Місцезнаходження.02600, м.Київ, вул.Колекторна, 3, оф. 410

03057, м.Київ, вул.С.Перовської, 10б

02156, м.Київ, вул.Жукова, 15/13

02002, м.Київ, вул.М.Раскової, 23, оф. 813

61105, м.Харків, вул.Киргизька, 94/1

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 15 грудня 2010р. до 13:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 15 грудня 2010 р. 15:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 12 (дванадцять)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).----------

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Лот № 1:


ТОВ «Новації» - 277305,60грн., «Testo 330-1LL», гарантія 5 років, оплата по факту поставки

Лот № 2:ТОВ «Колізей ХХІ» – 39690,00грн., «Testo 830-T4», гарантія 3 роки, оплата по факту поставки

ТОВ «Електровимір» - 6840,00грн., «EVM-632», гарантія 12 місяців, умови оплати – передоплата 50%

ТОВ «Новації» - 31262,40грн., «Testo 830-T4», гарантія 3 роки, оплата по факту поставки

Лот № 3:


ТОВ «Новації» - 27446,40грн., «Testo 316-1», гарантія 3 роки, оплата по факту поставки

Лот № 5:


ТОВ «Колізей ХХІ» –6840,00грн., «Testo Pocket Line», гарантія 3 роки, оплата по факту поставки

ТОВ «Електровимір» - 2700,00грн., «DE3350», гарантія 12 місяців, умови оплати – передоплата 50%

ТОВ «Новації» - 4324,80грн., «Testo 540», гарантія 3 роки, оплата по факту поставки

Лот № 6:


ТОВ «Пергам-Україна Інжинірінг» - 1080000,00грн., «Flir B 335», гарантія 12 місяців, оплата по факту поставки

ТОВ «Електровимір» - 225000,00грн., «EVM ТР 250», гарантія 12 місяців, умови оплати – передоплата 50%

ТОВ «Новації» - 286275,00грн., «Testo 875-2», гарантія 3 роки, оплата по факту поставки

ТОВ «Метраном» - 303600,00грн., «FLIR i50», гарантія 12 місяців, оплата по факту поставки

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. ТОВ «Новації», ТОВ «Пергам-Україна Інжинірінг» відсутня завірена копія звіту про рух грошових коштів за попередній рік, ТОВ «Електровимір» відсутня завірена копія звіту про рух грошових коштів за попередній рік та прострочена довідка видана ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства».


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: ------

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _____;
                                                                                                                                                (цифрами)
____________________________.
                            (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.----------

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: -----------

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. ------------

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). -----------

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. 16 грудня 2010р

12.2. Причини. Лоти №№ 1,3 – відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з Законом, Лоти №№ 2,5,6 - відмінено так як до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, Лот № 4 – подано для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. ТОВ «Колізей ХХІ», ТОВ «Метраном»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам. ТОВ «Новації», ТОВ «Пергам-Україна Інжинірінг», ТОВ «Електровимір»

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. ТОВ «Колізей ХХІ», ТОВ «Метраном», ТОВ «Новації», ТОВ «Пергам-Україна Інжинірінг», ТОВ «Електровимір»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.--------------

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).Критеріями оцінки пропозицій є: ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ).

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100.

15. Склад комітету з конкурсних торгів
Венедіктов О.Л. - заступник начальника Інспекції, голова комітету з конкурсних торгів;
Лук’янчук В.П. – заступник начальника Інспекції, заступник голови комітету з конкурсних торгів; Качалов Е.Г. – начальник відділу правового забезпечення, член комітету з конкурсних торгів; Микитенко О.В. – начальник відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, член комітету з конкурсних торгів;

Мороченко К.А. – заступник начальника відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, член комітету з конкурсних торгів;

Мойсак О.Б. – головний спеціаліст відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, член комітету з конкурсних торгів;

Янчук Т.М. – головний спеціаліст відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності.


Голова комітету з конкурсних торгів Венедіктов О.Л. 

izumzum.ru