Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11-65/зв від 20 липня 2011 року. Замовник: Найменування: П - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 2 399.79kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 61.93kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник Найменування... 1 27.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 58 від... 1 51.54kb.
Звіт про результати проведення процедур и відкритих торгів n 1 від 12. 1 54.85kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Творчість Лі Бо та Ду Фу вершина китайської лірики 1 94.91kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11-65/зв - страница №1/1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «Львівобленерго»

ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
№11-65/ЗВ від 20 липня 2011 року.


 1. Замовник:

  1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Львівобленерго»,

  2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00131587.

  3. Місцезнаходження: 79052, м. Львів, вул. Сяйво, буд. 10.

  4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Борзенкова Вікторія Валеріївна – голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання з тендерних закупівель, 79052, м. Львів, вул. Сяйво, буд. 10, тел.: (032) 239-23-67, телефакс: (032) 239-23-67, e-mail: borzenkova@loe.lviv.ua.

  5. Головний розпорядник коштів: Публічне акціонерне товариство «Львівобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131587).

 2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

 3. Предмет закупівлі:

  1. Найменування: вузли та деталі для двигунів, генераторів і трансформаторів (код згідно з Державним класифікатором продукції і послуг ДК 016-97, затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації №822 від 30 грудня 1997 р. – 31.10.6),

  2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: вузли та деталі для двигунів, генераторів і трансформаторів – 24 шт.

 4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

 5. Інформування про процедуру закупівлі:

  1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

  2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): -.

  3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 23 травня 2011 року, №61(507), оголошення №067183.

  4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -.

  5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 29 червня 2011 року, №77(523), оголошення №106729.

  6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 20 липня 2011 року, №86(532), оголошення №120658.

  7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -.

 6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

  1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

  2. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер, місцезнаходження:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Енко», код ЄДРПОУ 32043003, 01033, м. Київ, вул. Ш. Руставелі, буд. 31 «б», к. 25,

 • Спільне українсько-казахське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ВА І К», код ЄДРПОУ 23169606, 04655, м. Київ, пр-т Московський, буд. 23 «г», оф. 202.

 1. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

  1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23 червня 2011 р. 09:00.

  2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23 червня 2011 р. 13:00.

  3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві).

  4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -.

  5. Ціна (з ПДВ) і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Енко» (код ЄДРПОУ 32043003) – ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ) – 403 200,00 грн. - поставка предмету закупівлі здійснюється протягом 55 календарних днів з дати подання письмової заявки замовника, на умовах оплати по факту поставки предмету закупівлі протягом 60 календарних днів,

 • Спільне українсько-казахське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ВА І К» (код ЄДРПОУ 23169606) – ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ) – 395 568,00 грн. - поставка предмету закупівлі здійснюється протягом 45 календарних днів з дати подання письмової заявки замовника, на умовах оплати по факту поставки предмету закупівлі протягом 60 календарних днів,

  1. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: жодної пропозиції конкурсних торгів не було відхилено.

 1. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

  1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 • найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ) - 395 568,00 грн.;

 • найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ) - 403 200,00 грн.;

 • номер №11-65/02 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 395 568,00 грн. (триста дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.)

  1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 24 червня 2011 р.

 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

  1. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові: Спільне українсько-казахське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ВА І К».

  2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 23169606.

  3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 04655, м. Київ, пр-т Московський, буд. 23 «г», оф. 202, телефон: (044) 428-30-00, 494-44-69 факс.

 2. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з ПДВ): 14 липня 2011 р., 395 568,00 грн. (триста дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.)

 3. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -.

 4. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: торги не відмінені та не визнані такими, що не відбулися.

  1. Дата прийняття рішення: -.

  2. Причини: -.

 5. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

  1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енко» (код ЄДРПОУ 32043003), Спільне українсько-казахське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ВА І К» (код ЄДРПОУ 23169606).

  2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -.

  3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енко» (код ЄДРПОУ 32043003), Спільне українсько-казахське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ВА І К» (код ЄДРПОУ 23169606).

  4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -.

 6. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): порівняння, оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця процедури закупівлі здійснювались на основі критерію - ціни пропозиції конкурсних торгів.

 7. Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Борзенкова В. В. – голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання з тендерних закупівель,

 • Ленець О. А. – начальник відділу матеріально-технічного постачання,

 • Рутило І. Д. – начальник служби експлуатації електромереж,

 • Дончик В. В. – начальник виробничо-технічного відділу,

 • Кошла Ю. С. – начальник виробничо-маркетингової служби,

 • Бойко Я. П. – директор СО «Львівенергоавтотранс»,

 • Павлюк М. В. – начальник центральної служби засобів диспетчерсько-технологічного управління,

 • Цебак П. І. – начальник відділу капітального будівництва,

 • Гаськевич А. О. – начальник обчислювального центру,

 • Андрух Н. А. – начальник відділу бюджетного планування і контролю,

 • Гульцьо Н. Б. – начальник сервісного відділу,

 • Шпак Р. А. – начальник служби приладів обліку,

 • Янковський С. І. – директор з охорони праці, начальник служби охорони праці,

 • Левенець В. І. – начальник відділу цінних паперів і корпоративного управління,

 • Гіль В. Б. – юрисконсульт І категорії юридичного відділу,

 • Кедись В. В. – провідний інженер групи транспортного забезпечення,

 • Годованська Н. С. – інженер з комплектації устаткування та матеріалів ІІ категорії групи з тендерних закупівель відділу матеріально-технічного постачання,

 • Овчиннікова А. В. – секретар комітету з конкурсних торгів, інженер з комплектації устаткування та матеріалів І категорії групи з тендерних закупівель відділу матеріально-технічного постачання.
Голова комітету з конкурсних торгів

ПАТ «Львівобленерго» В. В. Борзенкова


izumzum.ru