Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №21 від 17 березня 2011р Замовник: Найменування: Національн - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур и відкритих торгів n 1 від 12. 1 54.85kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 61.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 58 від... 1 51.54kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 63.31kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 2 399.79kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 75.57kb.
Рішення від 29. 05. 2012 №679 Про хід виконання міської Програми... 1 52.06kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №21 від - страница №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

21 від 17 березня 2011р

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний інституту раку

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02011976

1.3. Місцезнаходження: 03022, м.Київ , вул..Ломоносова 33/43

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Заступник голови Комітету з конкурсних торгів, головний лікар Лялька І.Ю., м.Київ, вул..Ломоносова 33/43, кім.314, т/ф 044-257-40-49; 044-257-21-62.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство охорони здоров’я України , код ЄДРПОУ 00012925

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 24.42.2 Препарати фармацевтичні різні (моноклональні антитіла для імуногістохімії)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 57 найменувань

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). Не має

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 19 (465) від 14.02.11р., оголошення № 20863

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): не має

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: не має

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 29 (475) від 09.03.2011р., оголошення № 005958

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): не має

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: не має

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: не має

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: не має

6.4. Місцезнаходження: не має

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.03.2011р. до 9.45 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).: 01.03.2011р. о 10.00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: не має

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). Не має

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: не має

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

Не має

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: не має

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: Не має

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Не має

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: Не має

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Не має

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: Не має

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Не має

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. 02.03.11р.

12.2. Причини. відповідно до ст..30 Закону – Замовник відміняє торги у разі подання для участі у них менше ніж двох пропозицій конкурсних торгів

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: не має

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: не має

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: не має

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.: не має14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): Не має
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник голови комітету:

В.о. головного лікаря - Лялька І.Ю.
Члени комітету:

Заступник директора з розвитку установи - Горіцький О.В.
Заступник директора по АГР – Вороні О.О.
Старший науковий співробітник – Мажак І. М.
Юрисконсульт – Зайченко О.Ф.
Відповідальний секретар:

Головний бухгалтер – Полякова І. О.
Технічний секретар:

Провідний економіст - Власова О.А.
Голова комітету з конкурсних торгів

Заступник директора з наукової роботи

професор Стаховський Е. О.


izumzum.ru