Звіт про результати проведення процедур и відкритих торгів n 1 від 12. 07. 2011 Замовник: Найменування: Національний історико-меморі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 58 від... 1 51.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.83kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 61.93kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 63.31kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 2 399.79kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт від 17. 05. 2011 року про результати проведення процедур відкритих... 1 55.06kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник: Найменування. 1 22.41kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Катенов Арман Амангельдійович (згоди на оприлюднення паспортних даних... 1 12.43kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про результати проведення процедур и відкритих торгів n 1 від 12. 07. 2011 Замовник - страница №1/1

Звіт

про результати проведення процедури відкритих торгів

N 1 від 12.07.2011


1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний історико-меморіальний заповідник „Бабин Яр”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35442078
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Петропавлівська, 15
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Глазунов Борис Іванович, директор, голова комітету з конкурсних торгів, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а, тел./факс (044)2353989
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури і туризму України, 00013333
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Код і.219 Дослідження і розробки в галузі архітектури та будівництва (Розробка Генерального плану розвитку Заповідника та проведення паспортизації пам`ятників)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання

послуг: 1


4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1 Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 26.04.2011, 49 (495), № оголошення 11404В16663.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -


5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 08.06.2011, 68 (514), № оголошення 11106Х71718.


5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 04.07.2011, 79(525), № оголошення 11107Г91340.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2
6.2. Найменування:

6.2.1. ДП «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»

6.2.2. ТОВ «Науково-проектний та інформаційно-консультативний центр «ДОНЖОН»
6.3. Ідентифікаційний код:
6.3.1. 22956220

6.3.2. 35081776


6.4. Місцезнаходження:
6.4.1. м. Київ, Контрактова площа, 4
6.4.2. м. Київ, вул. Відпочинку, 12
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.05.2011 р., до 10.00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.05.2011 р., 11.00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 пропозиції
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
7.5.1. Ціна 577796,40 грн.(з ПДВ), строк виконання робіт - 180 календарних днів, строк відстрочки першого платежу – 10 календарних днів.

7.5.2. Ціна 617795,00 грн. (без ПДВ), строк виконання робіт - 185 календарних днів, строк відстрочки першого платежу – 3 календарних дні.


7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:


8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: - 577796,40 грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: - 617795,00 грн.


номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: номер - 1, ціна - 577796,40 грн. (з ПДВ) (п`ятсот сімдесят сім тисяч сімсот дев`яносто шість гривень., 40коп.)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 02.06.2011 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування: ДП «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»
9.2. Ідентифікаційний код: 22956220
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, Контрактова площа, 4, (044) 239-17-65.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 29.06.2011 р.
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -
12.1. Дата прийняття рішення: —
12.2. Причини: —
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
13.1.1. ДП «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»

13.2.2. ТОВ «Науково-проектний та інформаційно-консультативний центр «ДОНЖОН»


13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
13.3.1. ДП «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»

13.3.2. ТОВ «Науково-проектний та інформаційно-консультативний центр «ДОНЖОН»


13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): -
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Глазунов Борис Іванович - Голова комітету з конкурсних торгів, директор; Трубенок Олена Миколаївна - заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер; Кулініч Юрій Якович - член комітету з конкурсних торгів, заступник директора; Ященко Юлія Володимирівна - член комітету з конкурсних торгів, провідний юрист-консульт; Башкірцева Ірина Ігорівна - секретар комітету з конкурсних торгів, провідний бухгалтер

Директор Б.І. Глазунов

Голова комітетуз конкурсних торгів


izumzum.ru