Звіт доцента Жиленко В. П. до виконання індивідуального робочого плану на 2009-2010 навчальний рік Методична робота - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2009-2010 навчальний рік та пріоритетні... 1 563.13kb.
Затверджено на засіданні методичної ради Козинського освітнього округу 1 310.29kb.
Звіт про виконання міського бюджету Голопристанської міської ради... 1 66.19kb.
Звіт про виконання плану заходів щодо виконання Державної цільової... 1 64.74kb.
7 пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської... 1 186.73kb.
Мета методичної роботи комісії зростання рівня педагогічної майстерності... 1 169.35kb.
Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання... 6 1028.29kb.
Шкільна мережа хсш №85 на 2010-2011 навчальний рік станом на 05. 1 164.82kb.
Звіт про виконання Департаментом заповідної справи Річного плану... 1 128.69kb.
Наказ №1153 Про заходи мон на виконання завдань, визначених розпорядженням... 1 76.56kb.
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний... 1 232.99kb.
Освіта XXI століття це освіта для людини 1 305.65kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт доцента Жиленко В. П. до виконання індивідуального робочого плану на 2009-2010 - страница №1/1

Звіт

доцента Жиленко В.П.

до виконання індивідуального робочого плану

на 2009-2010 навчальний рік


Методична робота.

Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності», «менеджмент», «Інвестиційний менеджмент».

Завдання набули форму першої редакції авторських «Проектів ефективних робочих місць» підготовлених відповідно ОКХ, ДКП 003-2005, КВЕД ДК 009-2005.

Звітність – презентація авторських проектів-заявок.

Практика довела певну конструктивність виконання персоніфікованих завдань, а саме;


  • активізація образго усвідомлення ммайбутньої професійної діяльності,

  • публічний тренінг,

  • обґрунтування і захист особистої позиції науковою термінологією.

На наступних курсах авторські проекти допрацьовуються з урахуванням набутих знань і навичок і знову публічно презентуються.

Недолік.


Зацікавленість студентів в проектно-орієнтованому навчанні на другому і третьому курсах суттєво зменшується і становить не більше 5%.
На сайті «pzas.mksat.net» представлені комплекти тестів з дисциплін «Менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Фінансовий менеджмент» (за модульною структурою).

Протягом навчального року тестова база перероблена за принципом диференціації бальних оцінок. Тести до теми дисципліни, які з позиції автора принципові, мають вищу оцінку, а тести змістовно не принципові, мають оцінку мінімальну.

Практика тестування переконала в доцільності здійсненого розшарування оцінок. Технологія тестування спонукає студентів до багаторазового тестування із зарахуванням найкращого результату.
Наукова робота.

За темою «Альтернативні моделі і технології місцевого самоврядування» підготовлені:

-доповідь на науковому семінарі концепції розрахунку ВВП території за алгоритмом споживчого кошику.

-розроблена цифрова модель самоокупної території на матеріалах Пересадівської сільради.

Підготовлена доповідь за напрямом досліджень «Трасфертна економіка» для регіонального центру управління ресурсами. Керівник проф.. Вьюн В.Г.
Підготовлені до друку статті студентів;


  1. Волкан Ю.І. До визначення технології реформування місцевої влади

В статті представлені конструктивні результати дослідження щодо перевірки гіпотези вдосконалення організаційної моделі райдержадміністрації за параметром «ентропія».


  1. Яськова Т.В. Раціоналізація оргструктури або технологія делегування повноважень

В статті викладені результати науково-методичного дослідження застосування метода Грайкунаса для раціоналізації розгалуженої оргструктури. Елементом новітності результату дослідження може бути обгрунтований пріоритет методу тренінгу і одночасної атестації працівників для делегування повноважень.


  1. Перекуча Т. Організаційне проектування, як чинник оптимізації витрат виробництва

В статті представлені результати дослідження структури витрат виробництва і запропонована процедура виміру і узгодження рівня ентропії організації, як основи оптимізації витрат виробництва.


  1. Перепелиця О.В. Нова парадигма бізнес-планування

В статті представлені результати дослідження ефективності розробки і впровадження бізнес планів в будівельній галузі. Головний результат дослідження розбудований, як гнучкий алгоритм придатний для оперативного супроводження виробництва в реальному режимі часу.

Запропоноване до науково-методичного вжитку поняття «параметричний ряд станів господарюючого суб’єкта».
  1. Пьяненко Ю. Оплата праці чи торгівля робочою силою?

В статті викладені результати дослідження відповідності концепції оплати праці принципам ринкової економіки.

Критичний аналіз змісту трудової діяльності економістів і менеджерів спонукав до утворення і випробування методики аукціону інтелектуальних продуктів за методом зменшення ціни лота.

Апробація методики засвідчила суттєву активізацію інтелектуальної діяльності посадовців.
Організаційна робота.

Розроблена цифрова модель Журналу поточного обліку виконання завдань з дисциплін «Вступ до спеціальності», «Менеджмент» і розміщена на сайті «pzas.mksat.net», «Форум».

Особисто повідомлено батькам студентів (які повідомили приватні телефонні номери) про можливість вільного доступу до «Журналу» і підтримки зворотнього зв’язку із навчальним закладом.
Науково-дослідна і навчально методична робота за сумісництвом.

Розроблена і експериментально випробувана цифрова модель управлінського обліку ВАТ «Орбіта-Н» (співавтор канд..екон. наук, доцент Задорожній М.С.)


Дані про праці, що готуються до друку

Електронний посібник для самостійної і індивідуальної роботи «Технологія проектування ефективних робочих місць» на CD подолав випробування в навчальному процесі бухгалтерів і менеджерів соціально-культурної сфери.Позитивні рецензії із зауваженнями отримані від кафедри бухгалтерського обліку Словьянського університету і Кафедри менеджменту Миколаївської філії КНУКіМ.


Жиленко В.П.


izumzum.ru