Звіт директора школи Павлішевської Лариси Василівни за 2011-2012 н р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Вищий адміністративний суд україни ухвала іменем україни 1 62.62kb.
Рішення 26. 12. 2012 р. №34/5 м. Попасна Про звіт міського голови... 1 249.52kb.
Программа Я. Я. Боргено и М. В. Кирсанова 2011-2012 учебный год "... 2 234.68kb.
Публичный доклад директора за 2011-2012 учебный год с. Сайылык-2012г 5 520.19kb.
Настоящий доклад является отчетом мбоу черкизовская сош о деятельности... 4 1049.53kb.
Наказ № м. Синельникове Про організацію науково методичної роботи... 1 51.5kb.
Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного... 3 675.31kb.
Звіт Директора Південного ліцею Харківської районної ради Харківської... 1 398.32kb.
Публичный доклад директора гимназии Демуцкой Зои Анатольевны за 2011... 4 959.81kb.
Звіт зош №6 про проведення суботника у рамках Всеукраїнської акції... 1 16.26kb.
Звіт про організацію роботи органів учнівської самоврядної організації... 1 26.68kb.
Оцінка природної рекреаційно-туристичної місткості та її використання... 1 106.49kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт директора школи Павлішевської Лариси Василівни за 2011-2012 н р - страница №1/1


Звіт директора школи

Павлішевської Лариси Василівни

за 2011-2012 н.р.

Організація навчально-виховного процесу в Кременчуцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров»я Кременчуцької міської ради Полтавської області проводилась виходячи з основних напрямків та організаційних заходів по реалізації вимог Конституції України стосовно галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указів Президента України, галузевих Постанов Кабміну України, державних, регіональних програм, розпоряджень та доручень Голови обласної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управлінських рішень управління освіти міста, а також нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти та науки України.

Протягом звітного періоду (2011-2012 н.р.) діяльність педагогічного колективу закладу була направлена на задоволення освітніх запитів Кременчуцької територіальної громади щодо здобуття освіти відповідного рівня і змісту, розвитку школи, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Виконуючи Національну доктрину розвитку освіти, Державне замовлення на надання освітніх послуг колективом школи досягнуто певного рівня в навчанні та вихованні учнівської молоді. Школа пройшла атестацію й отримала свідоцтво про підтвердження свого статусу та право надання освітніх послуг.

У 2011-2012н.р. була продовжена реалізація Концепції розвитку загальної середньої освіти та профільного навчання в старшій школі, продовжено впровадження державного стандарту початкової освіти.

У навчальному закладі здійснено планування роботи відповідно чинного законодавства та управлінських рішень галузевих керівних органів.

Весь навчально - виховний процес у школі проводиться у відповідності до вимог законодавства України про мови. Постійно контролюється оформлення та ведення ділової документації українською мовою.

Постійно контролюється ведення класних журналів, здійснюється перевірка виконання навчальних планів та державних програм, зошитів та щоденників учнів. За результатами перевірки видані відповідні накази.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок навчального 2010-2011 н.р. в школі навчалося 345учнів , з них дівчат 169 , що становить 48,9 % від загальної кількості. Укомплектовано 13 класів із середньою наповненістю 27 учнів. Мова навчання – українська. Охоплено навчанням 100 % учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжують навчатися за межами нашого закладу, своєчасно оформлені відповідні документи.

За навчальний рік вибуло 7 учнів до інших навчальних закладів міста. Прибуло 11 учнів. Плинність учнів становить 2 % . За рейтингом причини вибуття із закладу слід відмітити такі: переїзд на інше місце проживання.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 « Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи. Всі діти, шкільного віку, які проживають в мікрорайоні і відсутні медичні протипоказання , охоплені навчанням.( 2 учнів не навчається згідно медичних довідок).

Аналіз обліку учнівського контингенту в мікрорайоні свідчить про плинність та нестабільність учнівської молоді

Тому це залишається однією із основних задач роботи педагогічного колективу в наступні роки. Хоча і в цьому напрямку в роботі є зміни. По мікрорайону шести річок 28, а ми вже набрали у 1 клас – 33 учні.

У школі постійно ведеться облік випускників 9-х, 11-х класів. Із 32 випускників ІІ ступеня 2010-2011 н.р. на перше вересня всі продовжили навчання – 30 учнів у 10 класі своєї школи .

Основними заходами шкільного колективу щодо забезпечення контингенту учнів була вчасно проведена робота адміністрації школи в напрямку профорієнтації.

Результатом роботи закладу з дошкільними установами став той факт, що 15 дітей після дитячої установи № 4 здали документи до першого класу нашого закладу .

Під постійним контролем перебуває питання про стан відвідування учнями школи. Ведуться журнали та екрани відвідування, всі діти мікрорайону охоплені навчанням. За цей навчальний рік у комісію у справах неповнолітніх при Крюківському райвиконкомі подавалися документи на учнів Гриненко Ярослава, Сєргєєва Єгора, як на сім’ї, які потрапили в скрутне становище. Протягом року робилися відповідні відмітки про відвідування учнями школи в журналі чергування та на шкільному екрані. Класні керівники тримали на контролі відвідування учнями школи. Було проведено педагогічний консиліум щодо навчання та дисципліни у 9 та 7 класах. У цьому напрямку ми намагаємося співпрацювати і з батьками, і з різними службами.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Серед пріоритетних реформ навчально-виховного процесу у школі є демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, інтеграція навчання, впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес.

Навчально-виховний процес здійснюється в школі відповідно плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану.

В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України.

Школа працювала за 5-денним режимом. Навчальний план початкової школи був складений за типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання затверджено наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682. Варіативна складова плану була використана на курс „Хореографія” (по 1 год.) в 1-4 класах та курсу « Християнська етики» в 1-4 класах.

Навчальний план для 5-9 класів складено за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.05.2007 р. № 357. Варіативна частина плану була використана на введення факультативу «Історія Полтавщини» у 8-9 класі, додаткових годин на викладання фізичної культури.

Навчальний план 10-11 класів складено за типовим навчальним планом ІІІ ступеня загальноосвітніх навчальних закладів з укр. мовою навчання , мали природничий напрям, біолого – хімічний профіль. Варіативна частина плану була використана на введення курсу «Історія Полтавщини», факультативних занять «Стилістика сучасної української мови», «Розв’язування задач з хімії» Також було введено додаткові години на вивчення математики, української мови, фізичної культури .

Календарно-тематичні плани складені згідно програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України, 2001 р., 2005 р., 2007 р. 2008 р. для 5-11 та 5-12 класів.

У 2011-2012 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 3 учнів, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу: Михайленко О. (6-Б клас), Переверзіна Т. (11 клас), Новицький Б. (11 клас), Горошинський О. (10 клас).

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі - предметники скорегували індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Керівництво, підвищення якості ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани. Науково та оптимально організувати працю всього шкільного колективу допомогли плани управління освіти та методичні вісники КМНМЦ.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомогла вчасно зроблена підписка на періодичні видання.

Принципи доцільності і оперативності прийняття управлінський рішень адміністрацією школи є основою для проведення засідань педагогічних рад, інструктивно – методичних нарад. Проведення постійних консультацій і спільного розгляду питань з громадськими органами закладу сприяли результативному проведенню засідань Ради школи та опікунської ради школи.

Ефективності внутрішнього контролю за станом навчально-виховного процесу сприяло застосуванню таких інформаційних моделей управління як: проведення відкритих виховних заходів, відвідування уроків вчителів, що атестуються, проведення нетрадиційних форм засідання педагогічної ради, звітування вчителів та керівників методичних об’єднань, класних керівників. Узгодженість дій адміністрації, координація дій, спрямовані на створення творчого психологічно спрямованого мікроклімату в колективі, творчості та впровадженню інноваційних форм роботи.

Створена система внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом, за результатами якого здійснюється педагогічний аналіз, приймаються управлінські рішення та розробляються заходи. Результативність рішень та заходів прослідковується через систему наказів по школі. Але система замкнутого управління та система зняття документів з контролю потребую удосконалення.

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» та Державної програми розвитку і функціонування української мови слід зазначити , що в школі щорічно проводяться відповідні заходи, документація закладу ведеться українською мовою. У класах оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні школи брали участь у конкурсах імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури., у конкурсі читців віршів Т.Г.Шевченка, у Всеукраїнському конкурсі « Соняшник».РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Кадрове забезпечення Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 здійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи, робочим навчальним планом, існуючими профілями навчання, режимом роботи.

Діяльність закладу відбувається в режимі подальшого розвитку.

Керівництво, підвищення якості ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани. Науково та оптимально організувати працю всього шкільного колективу допомогли плани управління освіти та методичні вісники КМНМЦ.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомогла вчасно зроблена підписка на періодичні видання.

Принципи доцільності і оперативності прийняття управлінський рішень адміністрацією школи є основою для проведення засідань педагогічних рад, інструктивно – методичних нарад. Проведення постійних консультацій і спільного розгляду питань з громадськими органами закладу сприяли результативному проведенню засідань Ради школи та опікунської ради школи.

Ефективності внутрішнього контролю за станом навчально-виховного процесу сприяло застосуванню таких інформаційних моделей управління як: проведення відкритих виховних заходів, відвідування уроків вчителів, що атестуються, проведення нетрадиційних форм засідання педагогічної ради, звітування вчителів та керівників методичних об’єднань, класних керівників.

Кадрове забезпечення Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 здійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи, робочим навчальним планом, існуючими профілями навчання, режимом роботи.

Станом на 01.06.2012 року навчально – виховний процес в школі забезпечує 32 педагогічних працівника, з них 2 вчителя - сумісника, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку перебуває 2 педагогічні працівники. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100 %.

Кадрова політика в школі здійснюється шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня та професійного самовдосконалення.

При розстановці кадрів, встановленні тижневого навантаження працівників враховується рівень їх кваліфікації, результативність роботи, побажання учнів і батьків, забезпечується відповідність фаху займаній посаді.

Якісний склад педагогічних кадрів такий:

Учителів вищої категорії – 13

Учителів-методистів – 1

Старший учитель – 10

Учитель І категорії – 7

Учитель ІІ категорії – 3

Спеціалістів – 8

Із 32 педагогічних працівників школи, 29 має вищу освіту, 3 педагогічних працівників-середню спеціальну, з яких одна заочно здобуває вищу педагогічну освіту. В школі створені належні умови для успішного поєднання роботи з навчанням.

Колектив закладу здійснює заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу уникнути скарг.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Згідно перспективного плану та плану роботи школи вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету «іноземна мова» (наказ № 295 о/д від 23.12.2011 р.), стан ведення журналів, планування та обліку індивідуального навчання на дому ( наказ № 236 о/д від 09.11.2011 р.) та підготовлені довідки про виконання рекомендацій, отриманих в ході вивчення стану викладання в минулому році математики в початкових класах, української мови.

Як свідчать матеріали вивчення стану навчання, учителі школи використовують технології укрупненого структурування, проблемного навчання, лекційно-практичну форму навчання, навчання з використанням зорових опор, інтерактивні методи навчання, особистісно орієнтоване навчання, інтерактивні методи навчання.

Під час контролю порядку дотримання інструкції з проведення тематичних атестацій адміністрація керувалася нормативними документами, що дало змогу не перевантажувати учнями під час проведення тематичних та контрольних робіт.

Класно-узагальнюючий контроль проведено 6-А класі. Слід відзначити достатню організацію навчально-виховного процесу у 5-му класі та низький рівень відвідування навчальних занять та навчання у 9 класі.

Адміністрацією закладу проводиться тематичний контроль з питань: ведення шкільної документації, організації робочого дня, робота з молодшими спеціалістами, проведення уроків.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Колегіальним органом управління в школі є педагогічна рада,на якій обговорюються різноманітні питання змісту освіти, затверджується план роботи школи, визначаються компоненти змісту освіти. Підготовлено та проведено педагогічні ради на тему : «Актуальність наступності в організації та змісті дошкільної, початкової, середньої та старшої освіти» (жовтень, 2011), «Соціалізація учнів на кожному етапі шкільного життя» (березень, 2012). «Аналіз та перспективне планування роботи колективу за результатами атестації школи» ( січень, 2012); «Підсумки методичної та навчально – виховної роботи в школі по формуванню здорового способу життя»(травень, 2012)

З метою більш чіткого аналізу рівня та якості навчальних досягнень учнів 5- 11 класів по результатам моніторінгу знань за І семестр розроблені діаграми та графічні оцінки середнього балу успішності учнів з кожного навчального предмету для кожного класу, визначено і показано в діаграмах рейтинг класів відносно середнього балу з усіх предметів та рейтинг навчальних предметів по циклам.

Своєчасно здійснювалася підготовка звітних документів по школі, складались документи для нарахування заробітної плати вчителям, здійснювався зв’язок з бугалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи. Протягом року постійно велася статистична звітність. Звіти вчасно здавалися до управління освіти.

Узгодженість дій адміністрації, координація дій спрямовані на створення творчого психологічно спрямованого мікроклімату в колективі.

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплекси оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховної процесу.

Наказом по школі № 28 о/д 10.01.2012 р. створено атестаційну комісію. Затверджено графік роботи атестаційної комісії . Педагогічні працівники ознайомлені з графіком проведення атестації під підпис. Відповідно до графіка проведено чотири засідання атестаційної комісії. Складено план проведення атестації педагогічних працівників на 2012 – 2013 навчальному році.

На розгляд атестаційної комісії представлено атестаційні матеріали п’яти педагогічних працівників на атестацію в черговому порядку . Із них: на встановлення відповідності раніше присвоєній категорії – 3 , на присвоєння звання « старший учитель» - 1 та підвищення кваліфікаційної категорії – 1.

З метою систематизації та поширення наявного досвіду, кращих педагогічних надбань, знайомства з творчим пошуком вчителів, що атестуються, в школі проводилися різні форми методичної роботи : творчий звіт на засіданні методичного об'єднання, участь у семінарах і предметних тижнях, виставка творчих здобутків учителів, вернісаж педагогічних ідей, відкриті уроки , участь вчителів, які атестуються у тижні педагогічної творчості.

Система роботи вчителів вивчалася адміністрацією школи, методичним об’єднанням, членами атестаційної комісії. Практичним психологот Кобеляцькою О.І. . проведено тестування вчителів, учнів, батьків, визначено рейтинг вчителів, що атестується, серед колег, учнів та батьків, проведено діагностику професійної компетентності. Було оформлено стенд „ Нормативно-правова база організації та проведення атестації педагогічних працівників.”

Проводяться нетрадиційні форми роботи з учителями : участь у конкурсі

“ Учитель року ” ( вчитель української мови та літератури Кунавіна А.П., вчитель англійської мови Касай А.Г.), участь тиждні педагогічної творчості, вернісаж педагогічних ідей вчителів, творчі звіти вчителів, які атестуються, предметні тижні. Показником росту творчого потенціалу вчителів є узагальнені матеріали, представлені на обласний ярмарок педтехнології “Творчі сходинки освітян Полтавщини». У навчальному році п»ятеро вчителів пройшли курсову перепідготовку, один педагогічний працівник навчається заочно в педагогічному університеті.

На виконання Законів України “ Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, впровадження державних стандартів на основі діагностування педкадрів , аналізу стану викладання навчальних дисциплін, вивчення рівня навчальних досягнень учнів в школі продовжувалася робота по реалізації проблемної теми: «Система організації навчально-виховного процесу по формуванню здорового способу життя». Вирішенню цих завдань підпорядкована структура методичної роботи в школі. Працюють методичні об’єднання вчителів : • предметів оздоровчого циклу – керівник Федоренко І.В.;

 • предметів філологічного циклу – керівник Вібла Т.І.;

 • іноземної мови – керівник Касай А.Г.;

 • предметів фізико-математичного циклу – керівник Шляніна Н.М.;

 • суспільно-природничого циклу – керівник Крошка І.В.;

 • естетично-прикладного циклу – керівник Химчук В.О.;

 • початкових класів – керівник Ільченко А.М.;

 • класних керівників – керівник Погребняк О.М.

Діяльність методичної ради, методичних об'єднань була спрямована на

виконання цільових завдань. Теоретичні семінари, інформаційно-консультативне забезпечення, практична спрямованість роботи методичних об'єднань, творчих та динамічних груп, організація самоосвіти були розраховані на практичні обгрунтування проблеми досягнення певних результатів.

Кожне методичне об’єднання, працюючи над вирішенням загальношкільної

проблеми, розв’язує і свої проблеми і завдання,пов’язані з фаховими особливостями.

З метою спрямування методичної роботи на реалізацію творчого потенціалу педагогів, пошуку ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень у школі в 2011 – 2012 н.р. працювали творчі групи над проблемними питаннями :


 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій в начально-виховному процесі; Культура здоров’я.

З метою підвищення професійного рівня педагогів проводилися інструктивно–методичні наради, оновлений постійнодіючий «Методичний куточок».

Значна увага приділялась організації навчально- виховного процесу у 5-му класі та адаптації учнів в зв’язку з переходом на новий зміст. Це питання обговорювалося на засіданні методичних об’єднань та методичній раді, психологом школи Кобеляцькою О.І. розроблені рекомендації вчителям щодо вибору адекватних методів педагогічного впливу на п’ятикласників , проводилося навчання з батьками щодо переходу на новий зміст і структуру навчання їх дітей. Результати класно-узагальнюючого контролю в 5 класі відзначені в довідці. Питання адаптації учнів 5 класу до навчання у середній ланці: проблеми, перспективи, пошуки

У школі створені умови для зростання ініціативи і творчої активності вчителів та учнів. У рамках єдиного педагогічного дослідження організована діяльність шкільного наукового товариства “МАН” ( керівник Богіня А.Д.)

Учителями школи проводиться робота з обдарованими дітьми. Тому

потягом 2011 – 2012 н.р. учні школи посіли такі місця на олімпіадах, конкурсах:


 • у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад учні школи вибороли 3 призових місця: Бирко Л. (обслуговуюча праця, 8 клас, ІІІ місце), Палюк А. (біологія, 8 клас, ІІІ місце), Ільченко І. (українська мова та література, 8 клас, ІІІ місце); 

 • 1 учень показав відмінний результат та 4 учня – добрий результат у конкурсі «Кенгуру -2012»;

 • 3 учні стали переможцями Всеукраїнської гри «Соняшник – 2012».

Збірна команда школи посіла ІІІ місце в спортивних змаганнях, що проводилися в залік спартакіади серед школярів м. Кременчука.

На засіданні методичної ради ( 14.09.2011 р., протокол № 1) було розглянуто питання „Про роботу з обдарованими дітьми ”, видано наказ № 193 о/д від 16.09.2011р. „ Про організацію роботи з обдарованими учнями, талановитою молоддю та шкільної МАН” .

У результаті спланованої методичної роботи, організованої самоосвітньої діяльності вчителів у навчальному процесі використовуються технології диференційованого навчання, укрупненого структування, компаративного підходу до аналізу художніх творів, інтерактивні технології, ігрові технології, диференційоване навчання, технологію активного навчання та критичного мислення, комп’ютерні технології, групові технології навчання.

Вчителі активно впроваджують передові педагогічні технології на уроках та в позакласній роботі.

За наслідками моніторингу знань за ІІ семестр 2011 – 2012н.р. у випускному 11 класі найвищі показники з української мови (72% високого та достатнього рівня), світової літератури (77 % високого та достатнього рівня). У 9 класі 6% та 9% учнів мають низький рівень навченості з алгебри та геометрії відповідно.

Причиною низьких показників навчальних досягнень учнів є недостатній рівень самоосвіти вчителів, поверхове знайомство з державними програмами, недостатнє знання державних стандартів та критеріїв оцінювання, не використання при перевірці досягнень учнів завдань різних рівнів складності. Вчителями ведеться недостатня робота з обдарованими дітьми, відсутні призові місця в обласних етапах олімпіад. Це результат того, що вчителі не використовують в своїй роботі ефективні методи і прийоми по виявленню здібних учнів та розвитку їх творчих задатків.СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

У 2011-2012 н.р. педагогічний колектив школи працював згідно нормативних документів: Законів України про освіту та « Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», обласної програми системи виховання учнівської молоді до 2012 р., програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007р., Концепції громадянської освіти, Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання, Положення про клас, керівника, Державної національної програми « Освіта ХХІ ст. ", Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини тощо.

Виховна діяльність педагогічного колективу має на меті виконання головного завдання: формування в учнів комплексу громадянських якостей, національної самосвідомості, любові до рідної землі, бажання працювати для розвитку держави, готовність її захищати, прищеплення поваги до традицій і звичаїв українського народу та народностей, які населяють нашу державу.

У плануванні виховної роботи використовувався передовий досвід сучасної педагогіки, різноманітні за змістом методи та форми організації діяльності.

Педагогічний колектив школи працює над проблемою створення системи організації навчально-виховного процесу по формуванню здорового способу життя, в рамках якої у минулому навчальному році опрацьовували проблему «Особистісно орієнтоване виховання як засіб формування ціннісного ставлення до власного здоров'я».

Працюємо над вдосконаленням діяльності учнівської організації «Сузір'я друзів»: «Школярики»( 1-4 кл.), «Школярі» (5-9 кл.), «Шкільні друзі» (10-11 кл.).

З членами учнівського самоврядування проводяться засідання згідно плану з підготовки шкільних заходів, з питань навчання, відвідування школи, дисципліни. Проводяться спільні рейди «Урок», «Дзвінок», «Перерва», «Зовнішній вигляд», «Ні – палінню!».

У школі ведеться систематична робота з батьками. Працює батьківський лекторій, розроблена тематика загальношкільних і класних зборів, які проводяться регулярно. Батьки дітей, які стоять на шкільному обліку, залучаються до активної співпраці зі школою. Практичний психолог надає при необхідності консультації батькам. Всі діти обстежуються психологом, який дає настанови у роботі з такими дітьми кл. керівникам. Раз на семестр заступник з виховної роботи проводить індивідуальні співбесіди з батьками і дітьми, які стоять на обліку, проводиться анкетування, результати якого обговорюються з класними керівниками.

Велика робота проводиться в школі по пропаганді здорового образу життя, профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі. Створені умови для залучення дітей до роботи гуртків, спортивних секцій, участі у спортивно-масових заходах. Так у школі працюють секції з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, працюють тренажерний зал і майданчик, регулярно проводяться спортивні змагання, «Старти надій», «Веселі старти», Спартакіада, «Вперед, хлопці», «Козацькі розваги», велозмагання. З метою виховання моральних якостей, пропаганди здорового способу життя були проведені День батька у школі, День здорового відпочинку, виступи агітбригад «Збережемо життя та здоров'я», тематичні класні години, тренінги, лекції і відео лекції. Команда школи була учасницею міського фестивалю «Молодь за здоровий спосіб життя».

Приділяється належна увага роботі Ради школи, батьківського комітету, організації юридичного всеобучу батьків,батьківського лекторію, надається допомога у проведенні батьківських зборів.

Організована робота з дітьми пільгових категорій, підтримується зв'язок з районним дитячим об’єднанням «Благодійність», надається допомога класним керівникам, учням у проведенні шкільних та міських акцій:


 • «Ветеран живе поряд»;

 • «Святий Миколай дітям»;

 • «Серце до серця»;

 • «Територія добра».

Взяли участь у Всеукраїнській акції «Хвиля добра», яка в Кременчуці проходила вдруге. Учні та вчителі активно включилися в «розповсюдження» добра тим, хто знаходиться поряд: звучали побажання, які оформили у вигляді яскравих листівок, дарувалися цитрусові, виготовлялися годівниці для пташок; старшокласники «поділилися своїм добром» з жителями мікрорайону та відвідувачами магазину.

До 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні учні школи долучилися до конкурсу літературної творчості «Уклін Вам, солдати війни», «Полтавщино, рідний краю» та стали дипломантами. Відбулися зустрічі класних колективів з ветеранами, діти привітали зі святом підшефних ветеранів. Учні 5 – 11 класів були учасниками міських заходів, приурочених до Дня Перемоги.

Проводиться робота з питань правового виховання, працює шкільний Штаб з профілактики і попередження правопорушень серед учнів. Станом на 02.06.2012 р. на обліку у кримінальній міліції наші учні не стоять. На шкільному обліку після звіту наставників залишилися з 9 учнів 7.

Школа має результати щодо краєзнавчої та екологічної роботи: • І місце у обласному конкурсі на кращу організацію краєзнавчої роботи ;

 • І місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна»;

 • ІІІ місце у конкурсі екологічних театрів;

Постійно школа бере участь у міському конкурсі художньої самодіяльності «Зірковий небосхил Кременчука», у міському фестивалі-конкурсі військово-патріотичної пісні «Про подвиги, про доблесть, про відвагу » були відзначені грамотою.

Проводиться робота з трудового виховання та профорієнтації, працевлаштування учнів, з метою ознайомлення учнів з широким спектром професій та закладів, де можна їх отримати, організовуємо зустрічі з представниками різних навчальних закладів, підприємств міста.РОБОТА ДОПОМІЖНИХ СЛУЖБ

Справжню допомогу педагогічному колективу здійснювала бібліотека закладу

у підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами та батьками. Читацька активність учнів 203 читача. Збереженню фондів сприяла участь всього колективу у загально шкільному конкурсі „Живи, книга!”.

Недоліком в організації роботи є те, що старшокласники носять не всі підручники, в учнів 9-го класу багато не обгорнутих підручників. Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, - бібліотека школи проводила певну роботу. В бібліотеці організована робота по залученню дітей для ремонту книг - діє « Книжкова лікарня», оформлено книжкові виставки : «Нові підручники», «Нові книги – нові відкриття», виставку відремонтованих підручників. Проводилися інформхвилинки «Загублена книга – це втрачена інформація», тиждень повернутої книги, турнир книгознавців, акція «Книголюб».

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей. У цьому році журі міського етапу Всеукраїнської акції «Живи,книго!» відзначило високий рівень підготовки матеріалів колективу учнів школи на чолі з бібліотекарем .

Роботу психологічної служби проводили згідно з річним планом.

У 2011-2012 навчальному році психологічною службою школи було проведено таку роботу:


 1. Вивчено рівень адаптації до школи учнів 1-х класів. Мета: виявлення дітей, що потребують особливої уваги. Просвітницька робота з батьками, класним керівником 1 класу була направлена на підвищення рівня психологічної компетентності з питання “Організація навчально- виховного процесу в 1-х класах з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей учнів”.

 2. Вивчено рівень адаптованості учнів 5-го та 10–го класів до нових умов навчання. Визначено дезадаптованих, проведено розвивальну роботу, яка направлена на формування якостей, необхідних для адаптації. Проведено просвітницьку роботу з учителями та батьками .

 3. Проведено діагностичну, просвітницьку та розвивальну роботу, направлену на формування в учнів 9-х класів готовності до вибору профілю подальшого навчання.

 4. Проведено дослідження:

 • соціометрія у 5-11 кл;

 • участь у роботі шкільної атестаційної комісії ( дослідження оцінювання роботи вчителів колегами, учнями, батьками, самооцінки педагогічних умінь учителів);

 • вибір учнями певного профілю навчання;

 • рівень інтелекту, здібності учнів 4-х , 9-х класів;

 • дослідження за індивідуальними запитами вчителів та батьків.

 • готовність учнів 4 кл. до переходу в середню ланку.

- рівень виховного потенціалу батьків учнів молодшої і старшої школи та проведення анкетування щодо рейтингу навчального закладу.

5. Проведено цикл семінарів для вчителів «Профілактика »

6. Поновлено стенди:

«Насильство можна попередити та зупинити»;

«Міфи про насильство в сім ї.»;

«Хто захищає твої права»;

«Екзамен без проблем».

7. Протягом року здійснювалася навчальна діяльність з учнями 6 класів (гурток «Рівний – рівному» )

Групові соціально-психологічні дослідження серед учнів, учителів, батьків надали можливість для консультування з питань навчання і виховання.

Індивідуальне консультування надало можливість для психологічної освіти батьків, вчителів, учнів..

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота проводилася з учнями категорій „тривожні”, „дезадаптовані”, „учні групи ризику”.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Робота з даною категорією дітей, їх соціальна підтримка в школі проводиться згідно з Законами «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування» тощо.

З метою посиленої уваги до питання виховання, навчання, утримання дітей з багатодітних сімей, дітей, які знаходяться під опікою, дітей-напівсиріт, дітей-інвалідів та інших учнів із соціально вразливих категорій на початку кожного навчального року в школі проводиться громадський огляд. Складаються акти, в яких зазначаються санітарно-гігієнічні умови проживання сім’ї, докладний опис матеріальних та житлово-побутових умов, відомості про дитину. В даних актах також записують певні висновки і пропозиції. Складений наказ по школі «Про підсумки проведення громадського огляду умов утримання, навчання, виховання дітей, які залишалися без батьківського піклування, дітей інвалідів, чорнобильців, багатодітних сімей, дітей, схильних до правопорушень».

Станом на 22.01.2012 р. соціальний паспорт є таким:

• Діти – сироти – 2

• Діти-напівсироти – 14 (сімей 12)

• Діти, які знаходяться під опікою - 6

• Діти-інваліди - 8

• Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи - 4

• Діти з багатодітних сімей – 49 (сімей 23)

• Діти з малозабезпечених сімей – 6 (2 сім’ї)

• Діти з неблагополучних сімей – 0

• Діти, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах – 1

• Діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків - 0

• Діти, схильні до вживання алкоголю та наркотичних речовин - 0

• Діти, що ухиляються від навчання - 0

• Діти, схильні до правопорушень - 9

• Діти, які стоять на обліку в КМСН - 0

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 10.08.1994 р. № 249 та Інструкції «Про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків».

Усі діти пільгових категорій на 100% забезпечені безкоштовними підручниками.

Керуючись постановою МОН України № 856 від 19.06.2002 р. «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Наказу МОН України № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», рішення Кременчуцької міської ради № 1036 від 17.10.2008 р. «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 24.12.2007 р. № 1264 «Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів з 01.01.2008 р.» та на підставі заяв опікунів надається безкоштовне харчування в школі учням Петрачуку Максиму (7 кл.), Журавлю Станіславу (11 кл.), Докукіним Юлії (5 кл.), Владиславу( 6 кл.), Вікторії (1 кл.), Максиму(1 кл.), Щипцю Андрію, Веклинець Анжелі. Безкоштовне харчування отримували діти з малозабезпечених сімей: Сорока Єва, Антон, Аліса, Карина; Копилови Маргарита та Владислав. Заступник директора з виховної роботи Думич Т.А. здійснює постійний контроль за харчуванням даних учнів.

Тримається на контролі медичний огляд (двічі на рік), а також організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій. Так відповідно до наказу управління освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області в червні 2011 та в червні 2012 року у дитячому таборі відпочинку з денним перебуванням «Веселка» на пільгових умовах оздоровлювалися 9 учнів.

Кожного року 1 вересня та на День Святого Миколая Крюківське дитяче об’єднання «Благодійність» надає допомогу дітям пільгових категорій (як правило, це канцтовари). Проводяться шкільні благодійні акції «Турбота», «Святий Миколай в гості завітав».

Практичний психолог Кобеляцька О.І. постійно вивчає психологічний стан дітей пільгових категорій. В школі працює батьківський лекторій «Сімейна розмова».

Постійно тримається на контролі відвідування школи дітьми пільгових категорій. Протягом року проводяться рейди «Діти і вулиця», «Урок», «Дзвінок». Ведеться облік зайнятості даних категорій у гуртках, секціях. Школа співпрацює з районним дитячим об’єднанням „Благодійність” (кер. Дубровська Р.М.) Протягом року надавалася матеріальна допомога дітям пільгових категорій дитячим районним об’єднанням . До новорічного свята 82 учням школи відділом по роботі сімї і молоді були видані запрошення на відвідування новорічної програми в міському палаці та отримання подарунків. В грудні 3 учня – інваліда нашої школи відвідали свято до Дня інваліда. До дня Міжнародного захисту дітей 3 учнів з малозабезпечених сімей відвідали кафе, де для них було організоване свято.

На запобігання негативному впливу соціального середовища на виховання дітей підтримується зв’язок з комісією в справах неповнолітніх при Крюківському райвиконкомі, кримінальною міліцією, з центром допомоги сім’ї та учнівської молоді.

Надзвичайної уваги в сучасних умовах потребує виховання фізично -, психічно- і духовно здорових учнів, навчання їх здоровому способу життя , принципам збереження життя.

Для профілактики запобігання дитячого травматизму є систематичне й регулярне інструктування учнів з питань охорони праці, проведення бесід, відкритих уроків, практичних занять, рольових ігор, конкурсів творів, малюнків з усіх напрямків безпеки життєдіяльності.

Відповідно існуючим вимогам ця робота обліковується з журналах з охорони праці, а також на відповідних сторінках журналів.

Належне місце в плані виховної роботи школи відводиться учнівським формуванням ДЮП, ЮІР. Крім участі в загальноміських змаганнях, вони також проводять значну пропагандистко-агітаційну роботу серед учнів закладу.

Традиційною є участь учасників навчально-виховного процесу школи в місячниках, присвячених різним напрямкам безпеки життєдіяльності, тижнях знань з основ безпеки життєдіяльності, проведенні Дня ЦО, місячника з ОП.

Проводяться зустрічі з працівниками ДАІ, МНС, медичними працівниками, перегляд відеофільмів відповідної тематики.

Налагоджена інформаційно-консультативна робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я дітей. Питання профілактики дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, безпечної поведінки з електричними і газовими приладами, попередження побутового травматизму, про ризики для дітей при спілкуванні з природою, рекомендації щодо уникнення інфекційних захворювань, отруєнь, попадання під вплив криміногенних особистостей щорічно входять до порядку денного батьківських зборів.

Відповідно до річного плану роботи школи питання охорони праці, збереження життя й здоров’я дітей розглядаються на педрадах, нарадах при директорові. За їх рішенням видаються накази по школі, які постійно перебувають на контролі адміністрації.

Значна увагу з боку адміністрації школи приділяється питанням запобігання нещасних випадків з учнями як під час навчально-виховного процесу, так і в побуті.

Система цієї роботи продумується так, щоб учні, перебуваючи в школі, навіть на кілька хвилин не залишались без педагогічного супроводу.

Тому в поточному навчальному році практикується щоденний оперативний контроль за можливими випадками не лише травматизму під час навчальних занять, а й побутового. Питання невиробничого травматизму виноситься на засідання Ради школи, батьківські збори, наради при директорові.

Класним керівникам рекомендовано з’ясовувати й аналізувати причини побутових травм, відповідно до чого проводити відповідні виховні профілактичні заходи з усіма учнями свого класу.

З метою створення безпечних умов роботи і охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, оновлені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, оновлені правила техніки безпеки під час організації н\в процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

З учнями школи перед і після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах . Перед канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеювалися до щоденників учнів і ознайомлювалися батьки учнів. Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями міста.ОРГАНІЗАЦІЯ ГАРЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Адміністрація школи достатньо уваги приділяє організації гарячого харчування учнів.

Харчування дітей організовано керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. № 242/329, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 15.06.2005 р. № 661/10941 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах », іншими нормативно – правовими актами, що регулюють питання стосовно харчування дітей та відповідно до наказу спеціалізованої школи №7 від 25.08.2011 р. № 149а «Про порядок організації харчування учнів пільгового контингенту у 2011-2012 н.р.»

Згідно наказу № 150 о/д від 31.08.2011 р. «Про призначення відповідального за організацію харчування» в школі призначена відповідальна особа за організацію харчування учнів.

Безкоштовним харчуванням за бюджетні кошти було охоплено 133 учнів 1-4 класів, а також 14 учнів пільгових категорій. Це складає 42 % всіх учнів.

Серед учнів 5-11 кл. охоплено гарячим харчуванням було 126 учнів (це 59 %);

5-9 кл. – 100 учнів ( 62%); 10-11 кл. – 26 учнів (54%) .

Найкраще харчування було організоване у 5, 6, 7.

Крім їдальні діти мали можливість користуватися буфетом. З врахуванням цього можна констатувати, що охоплено всіма видами харчування у середньому щоденно 307 учнів (89% від загальної кількості учнів у школі).

У школі відпрацьовано режим та графік харчування дітей; щоденно ведеться облік учнів, які потребують гарячого харчування (у тому числі пільгових категорій); постійно здійснюється контроль за дотриманням дітьми правил особистої гігієни; щоденно здійснюється контроль за вживанням дітьми готових страв та буфетної продукції.

Постійно ведеться контроль щодо чергування вчителів в обідній залі згідно з графіком.

Класні керівники 1-11 класів інформують батьків про правила отримання безкоштовного харчування і вимоги щодо оформлення відповідних документів, проводять роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо організації гарячого харчування за батьківські кошти.

Складено графік чергування вчителів школи у їдальні, які стежать за дотриманням дисципліни, санітарно гігієнічних норм, процесом прийому їжі. Контроль за організацією та якістю харчування здійснюється адміністрацією школи, членами батьківського комітету, робітниками санітарно-епідеміологічної служби. В їдальні достатня кількість столового посуду, меблів. В кінці кожного навчального року здійснюється ремонт приміщень їдальні.

Документація харчоблоку ведеться систематично й своєчасно. Є в наявності бракеражний журнал сирої та готової продукції. Овочі, крупи зберігаються в складському приміщенні на окремих полицях. Продукти, які швидко псуються,-

в холодильниках і морозильній шафі.

Буфетом у школі користуються всі учні. Асортимент буфету різноманітний, погоджений головним лікарем м. Кременчука. Щоденно через буфет реалізується борошняні вироби, є різноманітні соки, напої.

Питання організації харчування учнів школи заслуховується на нарадах при директорі, видаються накази, складаються акти. Інформація та звіти про стан харчування за вимогою надаються до Управління освіти. З метою покращення харчування учнів проводиться анкетування. Результати опитування дають можливість виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення.

Щоденно подається заявка на кількісний склад учнів, які харчуються. Щомісячно – інформація до управління освіти щодо безкоштовного харчування. Здійснюється контроль за відповідністю заявок та наявністю дітей у школі згідно з обліком відвідування в класному журналі.

Харчоблок, обідня зала та буфет знаходяться у належному санітарно-гігієнічному стані.

З метою належної організації оздоровлення , відпочинку та зайнятості дітей і підлітків, на виконання Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», наказів МОН «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей» та наказів управління освіти міста в Кременчуцькій СШ №7 працює дитячий табір відпочинку «Веселка» з денним перебуванням.

Кожного року в травні місяці адміністрацією школи здійснюється ряд організаційних заходів по проведенню літнього відпочинку учнів, а саме:

- створюється робоча група з питань організації відпочинку та зайнятості дітей і підлітків влітку; складається план заходів;

- видаються відповідні накази: «Про організацію відпочинку та зайнятості дітей і підлітків влітку», «Про організацію дитячого харчування в пришкільному дитячому таборі «Веселка» з денним перебуванням», « Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в таборі відпочинку з денним перебуванням»;

- затверджуються « Положення про дитячий табір «Веселка» з денним перебуванням», план і режим роботи табору, інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки;

- розробляється графік роботи вихователів і робітників табору;

- проводяться навчання з працівниками табору, на яких їх знайомлять з посадовими інструкціями, інструктажі з охорони праці, з техніки безпеки (оформляються відповідні журнали).

З метою виконання «Основних завдань обласної програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року в літніх таборах» у таборі «Веселка» були створені сприятливі умови для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей. В пришкільному таборі «Веселка» оздоровлюється 60 учнів, що складає 17 % від загальної кількості учнів школи та 50 % від кількості учнів початкової школи.

Медичне обслуговування в задовільному стані. Всі учні вчасно проходять плановий медогляд, працює медичний кабінет з кваліфікованою медсестрою, яка в будь-який момент надає дітям першу медичну допомогу.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам.

Капітального ремонту потребують дах будівлі, огорожа, туалетні кімнати на ІІ поверсі, приміщення кімнати для мийки посуду, майстерні, окремі навчальні кабінети та спортивна й актова зали.

Стан комп’ютеризації закладу : в наявності 19 комп’ютерів, що дає змогу підвищити комп’ютерну грамотність 9- 11- х класів.

Дотримання норм техніки безпеки в належному стані. Температурний режим контролюється, санітарно - гігієнічні норми постійно перевіряються медичною сестрою.

Я, як директор, протягом звітного періоду в своїй роботі приділяла увагу питанням господарського характеру, вирішення яких було направлено на зміцнення матеріально - технічної бази та санітарно – гігієнічного утримання навчального закладу.

Відповідно до шкільної програми «Перспектива розвитку на 2011-2013р.р.» за звітний період було зроблено:


 1. Замінено 9 дверей у кабінетах початкових класів, у кабінеті англійської мови (5 кл.), у кабінеті біології (9 кл.) та в учительському методичному кабінеті.

 2. Придбано учительський стіл у кабінет історії, замінено стільниці на партах у кабінеті 1-Б класу

 3. Проведено реставрацію вікон та виконано ремонтні роботи в тренажерній залі;

 4. Замінено учнівські меблі (стільці) в кабінетах історії та української мови; планується замінити на нові та сучасні одномісні парти в кабінеті математики для організації результативної індивідуальної роботи учнів середньої та старшої школи .

 5. Придбано спортивний інвентар; предметні ігри для літнього пришкільного оздоровчого табору.

 6. Придбано один комплект комп»ютерної техніки .

 7. Проведено роботи по естетичному оснащенню приміщень школи (придбано карнизи для рекреації І поверху, жалюзі для кабінету української мови на 4 поверсі, карнизи та тюлі для кабінетів біології, історії ).

 8. Проведено цементування – білування зовнішнього фундаменту школи, службових приміщень та огорожі;

 9. Проведено поточний ремонт господарських приміщень закладу (зокрема, комора для зберігання шкільних дитячих костюмів);

 10. Проведено часткову заміну посудного інвентарю харчоблоку школи; придбано сучасну стільницю за вимогами СЕС .

 11. Ведуться підготовчі роботи для виконання капітального ремонту туалетних кімнат на ІІ поверсі.

 12. Будуть виконуватися ремонтні роботи на поверхах та в кабінетах. Для цього придбано 100 банок фарби для підлоги, але є потреба ще у великій кількості білої, кольорової фарби та інших оздоблювальних матеріалів.

 13. Стоїть потреба в організації економного використання енергоресурсів, для цього слід замінювати енергоспоживачі на сучасні економні електролампи. Тільки для спортивної зали їх потрібно 120 штук.

 14. З метою охорони й безпеки життєдіяльності закладу, за рекомендаціями органів служби охорони, заключили договір про щомісячну оплату 200 грн. за цілодобову охорону ( виклик по дзвінку)

 15. Здійснюємо поточні ремонти комунікаційних мереж: уже двічі викликали ремонтну службу при управлінні освіти, тому що мали проблеми з трубами теплопостачання на 4 й 1 поверхах та в підвальному приміщенні. Відповідно й оплату здійснювали за виставленими рахунками.

 16. Частково замінюємо проводку на 2 поверсі, яка отримала пошкодження після дощів. У багатьох місцях протікає дах і тому створює нам постійні проблеми.

Бюджетний кошторис закладу виконується, перевитрати відсутні, але має місце недофінансування по комунальних послугах ( борг за опалення )

Протягом звітного періоду шкільний благодійний фонд об′єднав батьківські кошти, які були направлені на утримання навчального закладу, в першу чергу на удосконалення матеріально-технічної бази та матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу. Класні колективи за рішенням батьківського комітету та за погодженням з боку адміністрації певну суму коштів залишали для утримання навчальних кабінетів та класних кімнат.МОРАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ

За рік оголошено подяки за участь і якість навчально – виховного процесу 3 учителям , видано грамот 28 учням. Батьки учнів отримували подяки педагогічного колективу за належне виховання учнів.

За 2011 – 2012 навчальний рік один учитель отримав на оздоровлення санаторно – курортну путівку через службу соціально захисту .

Висновки:

Звичайно, є ще питання , на які необхідно звернути увагу протягом 2012-2013 н. р.: • Це й недостатній рівень самоосвіти окремих учителів;

 • робота з обдарованою молоддю ведеться не на належному рівні. Учні
  посідають лише 3 місця на міських предметних олімпіадах;

 • необхідно звернути увагу на наповнюваність методичного кабінету;

 • здійснювати поповнення кабінетів школи ТЗН, відеотекою, довідниками;

 • спостерігається недостатнє використання проектних технологій у навчально-виховному процесі;

 • робота гуртків вимагає більш якісної результативності

Новий 2012-2013 навчальний рік – це рік подальшого реформування освіти. Перед педагогічним колективом школи, батьками, адміністрацією стоять нові проблеми.

Це :


 • розвиток і удосконалення навчально-матеріальної бази школи;

 • поступове оновлення меблів в навчальних кабінетах;

 • постійне удосконалення навчально-виховного процесу з метою підвищення якості знань та результативності роботи з обдарованою молоддю;

 • упровадження до профільної підготовки та профільного навчання, передбачивши психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи;

 • разом з органами внутрішних справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громад кістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

 • забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації н/в процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

 • збільшення кількості учнів , залучених до гарячого та вітамінізованого харчування;

 • удосконалення роботи по залученню дітей мікрорайону до навчання в школі.

У 2012-2013 навчальному році робота педагогічного колективу школи буде спрямована на подальше удосконалення матеріально-технічної бази закладу, навчально-виховного процесу, що буде слугувати навчанню , розвитку та вихованню підростаючого покоління. Разом з батьківською спільнотою, громадськістю я, як керівник, та педагогічний колектив школи прикладемо всі зусилля на виконання державного замовлення в галузі освіти.

Директор школи Л.В.Павлішевська