Зміна фракційного складу бензину а-95 під впливом життєдіяльності мікроорганізмів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Видатні мікробіологи. Володимир Дмитрович Тимаков” 1 28.49kb.
Рішенням педагогічної ради №1 Від 05 січня 2012року Директор школи О. 1 51.37kb.
Починаючи з кінця XX ст в Україні під впливом міжнародної практики... 1 103.35kb.
Український міфологічний мотив моралі в романі П 1 59.65kb.
Допомагає організму боротися з інфекціями, покращує зір, регулює... 1 189.84kb.
Мова невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх... 1 79.28kb.
О. Я. Дуднік Національна бібліотека України ім. В.І 1 241.53kb.
Реферат циклу наукових праць 1 197.54kb.
Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20—30-х pp. 1 236.52kb.
Концепція вальдорфського вчення ґрунтується на твердженні, що в кожну... 1 104.32kb.
Інструкція № з безпеки життєдіяльності під час проведення заходів... 1 98.41kb.
Ефективність методики професійної підготовки курсантів штурманів... 1 107.29kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Зміна фракційного складу бензину а-95 під впливом життєдіяльності мікроорганізмів - страница №1/1

ЗМІНА ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ БЕНЗИНУ А-95 ПІД ВПЛИВОМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ
Струнгар А.В., Примаченко С.В, Бабій В.О.

Національний авіаційний університет

01058, Київ, проспект Космонавта Комарова,1, 15031983@ukr.net
Очевидно, нема жодного мікроорганізму, який би міг використовувати всі групи вуглеводнів, що входять до складу бензинів. для окиснення, Тому ми приводимо класифікацію мікроорганізмів, здатних використовувати вуглеводні як субстрат для розвитку та розмноження, та подальше виведення в нього продуктів життєдіяльності. [1]

За даними літературного пошуку ми не відмітили присутності еукаріотичних організмів в бензинах, хоча відомі факти зараження їми нафти. Цикл перетворень карбонвмісних сполук складний. У ньому беруть участь мікроорганізми різних трофічних груп, що розкладають органічні речовини з утворенням різних проміжних і кінцевих продуктів. Серед усієї маси мікроорганізмів, що приймають участь у кругообігу вуглецю, найбільшу роль відіграють оліготрофи, дріжджі, стрептоміцети (актиноміцети), мікроміцети (гриби), що розкладають целюлозу і пектинові речовини, жири, вуглеводи і вуглеводні. Олігокарбофіли — одна з найменш вивчених груп мікроорганізмів, життєдіяльність яких забезпечується малою кількістю поживних речовин. [2] Життєдіяльність бактерій в вуглеводневих сумішах, у більшості випадків, зосереджена на межі поділу фаз вода-паливо. Для дослідження був обраний рід Cladosporium, здатний використовувати вуглеводні низькокиплячих фракцій нафти (бензинів, ракетних палив). Для експерименту ми обрали бензин А-95, що повністю відповідає вимогам ДСТУ 4063-01. В результаті дослідження впливу роду Cladosporium, були виявлені наступні зміни:  1. Густина зразка бензину А-95, при н.у. складає 737 кг/м3, після 21 дня експерименту вона склала 742 кг/м3

  2. Фракційний склад бензину А-95 до і після експерименту

Згідно графіку, температури початку та кінця кипіння майже не відрізняються. Це свідчить про зникнення в паливі певних вуглеводнів, а саме вуглеводнів із середньою молекулярною масою. Відбулося зменшення кількості легких вуглеводнів переважно алканів, що зменшило теплотворність палива, цим самим понизивши потужність двигуна.

Розвиток і життєдіяльність мікроорганізми вплинули на якість палива наступним чином: зменшилась потужність роботи двигуна, збільшився час прогрівання автомобіля, підвищилась температури википання палива, внаслідок підвищення тиску в системі та збільшення агресивності середовища в зв’язку зі збільшенням кількості пероксидів, що зменшує детонаційну стійкість бензину.1.Квасников Е.И. Микроорганизмы - Деструкторы нефти в водных бассейнах / Е.И. Квасников, Т.М. Клюшникова - Киев: Наук. Думка, 1981. - 132 с.

2.А.Ф.Антипчук, І.Ю.Кірєєва Водна мікробіологія. – К: 2005. - 256с.3.Л.С. Моисеева, О.В. Кондрова // Защита металлов. — 2005. - №4. - том 41. - 417-426с.