Завдяки спільним діям усіх гілок влади у 2009 році в районі вдалося досягти уповільнення скорочення показників, які сформувались в е - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо... 1 282.01kb.
Науковий семінар кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки 1 61.78kb.
Церковна політика Росії в Галичині під час Першої світової війни... 1 411.09kb.
Створення комфортних умов для навчання та виховання дітей, зменшення... 1 41.5kb.
Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок україни 1 157.35kb.
Унаслідок прогресуючого погіршення демографічних показників під впливом... 1 164.72kb.
Підсумки роботи господарського комплексу району свідчать, що у 2012... 1 129.53kb.
Починаючи з кінця XX ст в Україні під впливом міжнародної практики... 1 103.35kb.
Рішенням педагогічної ради №1 Від 05 січня 2012року Директор школи О. 1 51.37kb.
Реферат з дисципліни "Основи наукових досліджень " 1 104.91kb.
Концепція вальдорфського вчення ґрунтується на твердженні, що в кожну... 1 104.32kb.
Проект видавництва 1 11.65kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Завдяки спільним діям усіх гілок влади у 2009 році в районі вдалося досягти уповільнення - страница №1/2

Шановні присутні!
Впродовж 2009 року відповідно до своїх повноважень районна державна адміністрація вирішувала питання не тільки соціально-економічного і культурного розвитку регіону, але і продовжувала вживати заходи щодо подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, та проводила роботу щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи на економіку району.

В економічній сфері дії влади були зосереджені на подоланні існуючих проблем і перешкод на шляху до розбудови ринкової економіки, забезпеченні системного зростання продукції у базових галузях, залученні внутрішніх та іноземних інвестицій, розширенні внутрішнього ринку, здійсненні заходів із детінізації економічних процесів.

Завдяки спільним діям усіх гілок влади у 2009 році в районі вдалося досягти уповільнення скорочення показників, які сформувались в економіці регіону під впливом світової фінансової кризи.

Відповідно до рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів Сторожинецький район у першому півріччі 2009 року знаходився у першій рейтинговій п’ятірці серед інших районів області, а в другому півріччі посідав I та II місця.

Аналізуючи проведену роботу у всіх сферах діяльності району у 2009 році, слід чітко розуміти, що це результат співпраці усіх гілок влади з керівниками підприємств, організацій, установ у вирішенні соціально-економічних питань.

Хочу зупинитися на роботі промислових підприємств, адже саме промисловість є основною складовою економічного розвитку краю.


Промисловість
Однією з пріоритетних галузей сфери матеріального виробництва в економіці району є промисловість.

Промисловий потенціал району представлений 16 підприємствами, що на 2 більше у порівнянні з 2008 роком. Промисловий комплекс формують підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв (5 підприємств), целюлозно - паперове виробництво (1), оброблення деревини та виробництва виробів з деревини (5), меблів (4), виробництво будівельних матеріалів (1).

Аналіз розвитку промислового комплексу району за 2009 рік показав, що збереглися позитивні темпи розвитку. Обсяг виробленої продукції промисловими підприємствами, у 2009 році складає 72,9 млн. грн. збільшився на 2,3%, тоді як по області зменшився на 25%. Відрадним є той факт, що всі промислові підприємства на сьогодні працюють, проте лише 6 підприємств з 16 збільшили обсяги виробництва, в тому числі ТОВ «Вудекс» та ТОВ «Бартош і Ко» які в попередньому році були включені до основного кола. Найвагомішу долю у валовій продукції що виробляється в районі та найбільший ріст обсягів виробництва має ТОВ «Буковинський індустріальний союз» (керівник Потапчук Богдана Володимирівна): при вироблені 1/3 товарної продукції району зберігають темпи росту 68%. Також збільшив виробництво продукції на 9,3% другий за потужністю виробник МП «Скіф» (керівник Коржан Володимир Миколайович). Більше ніж у 2008 році виробили також Сторожинецький хлібокомбінат (Петровчан Аркадій Григорович) та районна друкарня (Белінський Віктор Іванович).

Водночас більше 60% підприємств не досягли рівня виробництва 2008 року. Однією з найбільших проблем являється те, що колишні провідні підприємства району, такі як ВАТ «Красноїльський ДОК», ВАТ «Меблевий комбінат» та ТОВ «Буденецький завод мінеральних вод» допустили спад виробництва біля 50%. На ¼ зменшилось виробництво у найбільшого роботодавця району – Сторожинецького держлісгоспу.

Головними причинами зниження темпів виробництва промислової продукції стали суттєве сповільнення світової економіки, звуження внутрішнього попиту, обмеження кредитування із встановленням жорсткіших умов для отримання кредитів, зростання цін на сировину, відсутність замовлень на виготовлення продукції.
Сільське господарство
Земельний фонд Сторожинецького району складає 116 тис. га, з яких 53,5 тис.га (43%) займають сільськогосподарські угіддя. У структурі сільськогосподарських угідь рілля складає 60,8 % (32,5 тис. га), багаторічні насадження 2,8% (1,5 тис.га), сіножаті-15,2 % (8,2 тис.га), пасовища -21,2% (11,3 тис.га)

За біопродуктивним потенціалом земельного фонду Сторожинецький район не можна віднести до провідних районів області. Проте зусиллями особистих селянських господарств і орендних підприємств, згідно статистичних даних, використовуються всі наявні 32000га ріллі, хоча їхня віддача потребує суттєвого покращення.

Реформування агропромислового комплексу зумовило зростання долі та ваги особистих селянських господарств у користуванні яких знаходиться біля 90% площ сільськогосподарських угідь і 95 % поголів’я тварин.

За останні роки поступово збільшуються посівні площі, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами. В 2009 році вона становила 4878 га, що на 663 га більше ніж у 2008 році.

В даний час проводиться робота по збільшенню таких земель інвестиційними компаніями ТОВ «Мрія Глибоччини» та ДП «УПГ-Агро».

В минулому році всіма категоріями господарств збільшено збір зерна, картоплі, овочів та плодів. Середня урожайність зернових склала 38,2 ц/га, картоплі – 140 ц/га, овочів – 170 ц/га, плодів – 57ц/га.

Зниження закупівельних цін на м’ясо-молочну сировину, відсутність доплати за зданий молодняк великої рогатої худоби, неефективна робота переробних підприємств зумовлюють щорічний спад поголів’я, зменшення обсягів реалізації продукції.

Сьогодні в районі працює 9 агроформувань, в яких налічується 289 працівників, з них 75 сезонні працівники. Фонд заробітної плати в 2009 році склав 2,4 млн.грн.

Станом на 1.01.2010 року в оренді агроформувань перебувало 4179 га землі. Орендна плата нарахована в сумі 788,5 тис.грн, фактично сплачено 668,4 тис.грн., що становить 84,8 відсотка від нарахованої суми. Не виплатило в повному обсязі орендну плату ПП «Сторожинецькі аграрні інвестиції». Із нарахованих 167,7 тис.грн. виплачено орендодавцям по договорах оренди землі тільки 47,6 тис.грн.

В минулому році значно погіршилась фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників з Державного бюджету. Якщо в 2008 році по державних програмах розвитку сільського господарства було отримано коштів в сумі 5,7 млн.грн, то в минулому році тільки 432 тис.грн.

Негативно вплинуло на фінансову ситуацію в АПК і те, що в минулому році агроформування не змогли отримати банківські кредити на проведення комплексу сільськогосподарських робіт.

По програмах розвитку агропромислового комплексу за рахунок коштів місцевого бюджету в минулому році було профінансовано витрати з розвитку тваринництва в сумі 10 тис.грн, розвитку кооперативів та комунальних підприємств в сумі - 27 тис.грн та розвитку дорадництва - 42 тис.грн.

Продовжувалась робота по розвитку діяльності сільськогосподарської кооперації та дорадництва. В минулому році обслуговуючими кооперативами заготовлено та продано на молокопереробні підприємства 394 тонн молока. Негативно на роботу кооперативів вплинули несвоєчасні розрахунки молокозаводів за здану сировину та відсутність автотранспорту для перевезення молока. Одну з вказаних проблем до кінця року вдалось вирішити – СОК «Новобросківецький» по державній програмі отримав молоковоз вартістю 240 тис.грн. Щодо боргових зобов»язань, то станом на 1.01.10 року заборгованість по ДП «Екосир» становить 86 тис.грн, по Надвірнянському молокозаводу – 207 тис.грн.

Заготівля молока кооперативами проводиться в семи населених пунктах району. В поточному році до заготівлі молока долучається кооператив «Комарівська нива» в селі Комарівці та буде розширено сферу надання послуг кооперативом «Новобросківецьким». Даний кооператив отримав по державній програмі трактор марки КИЙ.

До бюджетів місцевих рад району в 2009 році сплачено 2,2 млн. грн. земельного податку при плані 2,1 млн. грн. Не виконали планові надходження Банилів-Підгірнівська, Їжівська,Костинецька, Нижньо-Петрівецька сільські ради.

Кращими підприємствами району залишаються АП ТОВ «Кам’яна», МКО «Буковинапродукт», СГК «Колос», ФГ «Агростар», кредитна спілка «Скарбниця», сільськогосподарська дорадча служба, обслуговуючі кооперативи по заготівлі молока «Стор-Агрогромада» та «Новобросківецький».

В 2010 році прогнозується введення в експлуатацію тваринницьких приміщень по вирощуванню індиків, міні-цеху з переробки молока, завершення розпаювання ЗАТ «Буковина» та створення на базі цього підприємства виробничих потужностей групи компаній «Мрія».

Основними проблемами, які необхідно вирішити в поточному році є розірвання договорів оренди земельних паїв з ПП «Сторожинецькі аграрні інвестиції», повернення боргів за здане молоко на ДП «Екосир» і Надвірнянський молокозавод, заключення договорів оренди на земельні паї в селах Михальча, Великий Кучурів, Ропча та інших.


Бюджет
Головна увага приділялась питанням наповнення бюджетів усіх рівнів.

На території району за 2009 рік до бюджетів усіх рівнів без трансфертів надійшло доходів у сумі 46,1 млн.грн. При цьому, з місцевих бюджетів проведено видатків в сумі 212,3 млн.грн., що на 11,2% більше, ніж у 2008 році та в 1,5 рази, ніж у 2007 році.

Надходження доходів до державного бюджету зросли порівняно з 2008 роком на 731,4 тис.грн. або на 4,9%, до місцевих бюджетів навпаки зменшилися – 1,9 млн.грн. (94,2%).

За 2009 рік перевиконано уточнені планові показники доходної частини місцевих бюджетів району, доведені Міністерством фінансів України на суму 2,1 млн.грн. (13,2%).

Понад першочерговий обсяг бюджету, затверджений місцевими радами на 2009 рік, до загального фонду додатково отримано доходів у сумі 726,3 тис.грн.

Завдяки цьому забезпечено виконання ст.47 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009рік” щодо фінансування у повному обсязі видатків на заробітну плату та проведення розрахунків за енергоносії.

Намітилася стала тенденція зростання обсягу видатків місцевих бюджетів району. Річний обсяг видатків у 2009 році перевищив минулорічний на 21,4 млн.грн. (11,2%).

У структурі видатків переважає соціально-культурна сфера - 96,1%. Видатки на соціальну культурну сферу зросли в порівнянні із 2008 роком на 25,8 млн.грн. або на 14,5%.

Найбільшу питому вагу займають видатки на освіту (41,6%), обсяг яких у порівнянні з 2008 роком збільшився на 8057,3 тис.грн. або на 10,0%, з них на оплату праці - на 6200,3 тис.грн. В поточному році, у зв’язку із підвищенням заробітної плати працівникам освіти на 20%, цей показник буде значно вищим.

Обсяги видатків на охорону здоров’я зросли в порівнянні з 2008 роком на 2,9 млн.грн. (на 10,3%). Видатки на оплату праці працівників зросли на 16,1% порівняно з 2008 роком та у 1,5 раза проти 2007 року.

Видатки на утримання установ і закладів культури проведені в сумі 9,1 млн.грн. Обсяг видатків збільшився в порівнянні з 2008 роком на 684,6 тис.грн. (8,1%), а порівняно з 2007 роком на 3,2 млн.грн. (у 1,5 раза). Проведено видатків на заробітну плату у сумі 5,3 млн.грн., що на 17,8% більше, ніж у 2008 році та у 1,8 рази, ніж у 2007.

На утримання установ та заходів соціального захисту спрямовано 63,7 млн.грн. Обсяги видатків зросли на 12,8 млн.грн. або 25,1%, на оплату праці – на 440,9 тис.грн. (25,0%).

Значну увагу приділено будівництву, ремонту та реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери. У 2009 році обсяг капітальних вкла­день становив 3,6 млн.грн. і зменшився на 1,7 млн.грн. (1,5 раза), а в порівнянні з 2007 роком - на 2,6 млн.грн. (1,7 раза).

Середньомісячна зарплата порівняно з минулим роком зросла в установах освіти на 13,5%, культури – 16,6%, охорони здоров’я – 14,5%, соціального захисту населення – 2,0%.

Вдалося покращити фінансування видатків на харчування та медикаментозне забезпечення у лікувальних та освітянських закладах району. Зокрема, середня вартість харчування зросла на 25,0%, у загальноосвітніх школах - на 20,6 %, загальноосвітніх школах-інтернатах – на 28,8%, лікувальних закладах - на 12%, установах соціального захисту населення - на 23,0%, медикаментозного забезпечення 1-го хворого - на 17,5%.

В районі на фінансування 23 регіональних (комплексних) у 2009 році передбачалося початково 1,058 млн.грн. З урахуванням фінансової кризи протягом року дана сума була зменшена до 888,4 тис. грн. В бюджетному році було профінансовано 838,7 тис. грн. 4 програм профінансовано з районного бюджету у повному обсязі.

Найбільш дієвими та результативними є програми, що носять соціальну спрямованість.

Будівництво
Будівельну галузь району на даний час представляють 10 підрядних організацій: СГК «Колос» (Березовський Г.В.), ВКФ «Буковина» (Маніліч В.І.), ТОВ «Агробудналадка» (Нуцу К.С.), ВАТ ПМК-151 (Толубяк В.С.), ТОВ «Агробудсервіс» (Приказка В.П.), ППБК «ЄврожитлобудГруп» (Петраш А.І.), ВКФ «Крук-І» (Петраш А.І.), МПП «Сільгазбуд» (Облучінський М.О.), ТОВ «Бам» (Нікорич Г.І.), ТОВ «АВІКбудпроект» (Апостолюк Ю.Д.).

Обсяг виконання будівельних робіт в районі за 2009 рік складає 18,8 млн. грн., що становить 46,2% від обсягу 2008 року.

Прийнято в експлуатацію індивідуальних житлових будинків загальною площею 24,9 тис. м2, проти 43,6 тис. м2 у 2008 або 57%.

У 2009 продовжувалось будівництво об’єктів соціальної сфери: • Школа с. Зруб-Давидени;

 • Школа с. Кам’яна;

 • Дитячий садок с. Слобода-Комарівці;

 • Спортзал с. Слобода-Комарівці;

 • Спортзал с. Зруб-Комарівці;

Виготовлена проектна документація на будівництво нових шкіл у с. Тисовець та с. Чудей.

Щоквартально управлінням статистики в районі приймаються звіти про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт, які містять інформацію по всіх об’єктах незавершеного будівництва у районі. Звіти заповнює замовник. На протязі вже тривалого часу у переліку цих об’єктів значаться ті, які вже довгий час функціонують. Тому інформація про об’єкти незавершеного будівництва та про здачу об’єктів соціально-культурної сфери у експлуатацію досить часто має неактуальний характер, оскільки не має акту здачі-приймання в експлуатацію даних об’єктів.

Це відбувається по наступних причинах : замовники довгий час готують документи для прийняття у експлуатацію, адже спрощена процедура здачі в експлуатацію стосується тільки приватних осіб – забудовників а також на початку будівництва не беруть дозвіл на початок робіт, що є адміністративним правопорушенням, а тому здати такий об’єкт вкрай важко.

Тому забудовникам необхідно вчасно провести роботу по їх прийманню в експлуатацію. Це значно підвищило б достовірність та актуальність статистичної інформації, а це б відобразилося на соціально-економічних показниках району.


Містобудування
Генплани населених пунктів району не відповідають в основному новим вимогам і потребують коригування. Для забезпечення містобудівною документацією населених пунктів прийнята Комплексна програма оновлення містобудівної документації Чернівецької області на 2008-2016 роки, однак у зв’язку з відсутністю коштів вона не реалізується.

Сільським радам запропоновано при складанні місцевого бюджету передбачити кошти на коригування генпланів.

Силами сільських рад та забудовників розробляються окремі квартали житлової забудови та генплани ущільнення існуючої забудови. Так у 2009 році виготовлено 1 генплан кварталу житлової забудови на 66 ділянок (с. Нові Бросківці) та 59 генпланів ущільнення існуючої забудови.

Скликано комісій по обстеженню земельних ділянок та видано актів: • для будівництва індивідуальних житлових будинків – 215;

 • об’єктів іншого призначення -31

 • видано проектів забудови – 316 (за 2008 рік 412)

 • видано Архітектурно-планувальних завдань та містобудівних умов 14 (18)

 • розглянуто землевпорядних справ та видано висновків – 4140 (5111)

Разом з тим, ще є випадки самовільного будівництва. В реєстрі об’єктів будівництво яких ведеться з порушенням вимог чинного законодавства – 83 об’єкти. Основні причин, які сприяють самовільному будівництву наступні:

 • велика тривалість та вартість виготовлення право установчих документів на землю та проектів забудови;

 • байдужість та нерішучість місцевих органів влади.


Енергетична сфера
Для забезпечення сталої, надійної та якісної електроенергії споживачів Сторожинецького району експлуатується 7 районних трансформаторних підстанцій загальною потужністю 53,6 мВА. в м. Сторожинець, с. Н.Жадова, с.Буденець, с.м.т. Красноїльськ, с. В.Петрівці, с.В.Кучурів, с. Костинці.

Від цих трансформаторних підстанцій заживлені 31 повітряних і кабельних ліній електропередач напругою 10 кВ загальною протяжністю – 551 км. Незадовільний технічний стан ліній мають 10,28 км. (1.8%), потребують реконструкції 25,05 км. (4.55)%, підлягають капремонту – 434.377 км. (78.8%)

Всього по району понижуючих трансформаторних підстанцій 10/0.4 кВ 660 шт. З них на балансі РЕМу – 409 шт. - 62%, решта 251 ТП (38%) належать споживачам. Підлягають заміні 222 ТП (54.27 %), реконструкції – 111 ТП (27.14%), капремонту – 20 ТП (4.89 %).

Всього на балансі РЕМу 1821 км повітряних ліній, з яких всього 8,5% знаходяться в доброму стані. Потребують реконструкції 33.17%, підлягають капремонту 47.17%, в незадовільному стані знаходяться 15,1%.

Причиною незадовільного стану повітряних ліній 0.4 кВ є фізичний і моральний знос, а також велика їх довжина. Середня довжина повітряних ліній по району становить в середньому 2.2 км, тоді як нормативна довжина 0.5 км, тобто у 5 разів вища. Є лінії в районі довжина яких більше 10 км.

Для покращення стану електричних мереж Сторожинецьким РЕМом проводились ремонтні роботи на повітряних лініях, які включають: заміну опор, проводів, ізоляторів, трансформаторів, щитів КТП, розчищення трас на загальну суму 2,0 млн. грн. при запланованому на рік 1,1 млн. грн. Порівняно з 2008 роком робіт виконано на 25% більше.

На виконання розпорядження Сторожинецької районної державної адміністрації “Про проведення розчистки трас від гілок дерев в населених пунктах Сторожинецького району” працівниками РЕМу із залученням населення району проведено масове розчищення трас повітряних ліній від гілок дерев на 203,9 км. високовольтних ліній та 502,1 км. Ліній 0,4 кВ.

Згідно інвестиційної програми ВАТ ЕК "Чернівціобленерго" Сторожинецьким РЕМ виконано робіт на 5,6 млн. грн., в тому числі винесено за межі будинків 1301 лічильник, замінено 1938 однофазних лічильників та 38 трьохфазних, збудовано біля 10 км. високовольтних ліній, 6 км. ліній 0,4 кВ, реконструйовано 22,6 км. повітряних ліній, замінено 9 трансформаторних підстанцій.

Для покращення електропостачання споживачів району та зменшення втрат електричної енергії побудовані 17 розвантажувальних трансформаторних підстанції в 12 населених пунктах району: с.Комарівці, с.Ст.Красношора, с.м.т.Красноїльськ (5 шт), с.Панка (2шт), с.В.Кучурів, с.Михальча, с.Чудей, с.Н.Петрівці, с.Тисівці, с.Давидівка, с.Костенці, с.В.Кучурів. Загальна сума коштів, яка включає і будівництво ліній до даних підстанцій складає 2,6 млн. грн. При чому в с.Комарівці, с.Ст.Красношора, с.м.т.Красноїльськ вул. Пушкіна, с.В.Кучурів кут Горб розвантажувальні трансформаторні підстанції були побудовані хоз.способом силами та коштами РЕМ.

В 2009 році разом з громадою району було побудовано розвантажувальні трансформаторні підстанції в с.В.Кучурів кут Турлук, с.В.Кучурів кут Горб, с.Камяна кут Мальованка, с.Н.Бросківці біля вишки, с.Ропча кут Глибочок.

Прийнято на баланс дві закриті трансформаторні підстанції розташовані на території колишнього військового містечка та дві комплектні трансформаторні підстанції.

РЕМом ведеться пошук інвесторів зі сторони приватних, фізичних осіб, щодо будівництва розвантажувальних трансформаторних підстанцій для власних потреб з умовою підключення житлових будинків.

На даний час широко ведеться робота по заміні голих проводів на самоутримуючі ізольовані проводи, що дасть можливість знизити втрати електроенергії, які виникають через крадіжки, погодні умови, крони дерев тощо. Дана технологія вже давно використовується в країнах Європи і на даний момент все нове будівництво мереж застосовується з технологією СІП.

Інвестиційна програма на 2010 р. передбачає реконструкцію повітряних ліній в селах Іжівці та Н.Бросківці загальною протяжністю 17,7 км. на загальну суму 3,2 млн. грн., будівництво 2 підстанцій та ліній в с. Їжівці на суму 282,4 тис. грн., будівництво 1,1 км. повітряних ліній на суму 114.23 тис. грн. Загальна сума інвестиційної програми складає 3,6 млн. грн.

Основною проблемою Сторожинецького РЕМ, є оплата за спожиту електроенергію споживачами.

Виникають проблеми з ЖКГ, а саме стан кабельних ліній, внутрішніх розподільчих мереж та розподільчих щитових житлових будинків, що відносяться до комунального господарства. Стан вищезазначених інженерних мереж несе за собою загрозу для життя та здоров’я людей. Виникає необхідність проводити повну заміну кабелів та внутрішніх мереж сходинкових маршів та щитових.

Велике занепокоєння викликає те, що земельні ділянки по яких проходять лінії електропередач розпайовані. При паюванні земель землевпорядники не звертають увагу на охоронні зони, землі відводять під будівництво не беручи до уваги, що на земельних ділянках проходять високовольтні лінії 110 -10 кВ., що в свою чергу створює додаткові затрати з обох сторін.
Транспорт і зв'язок
В районі проводиться робота, спрямована на покращення транспортного обслуговування населення та забезпечення належного рівня безпеки.

Впродовж 2009 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 45,3 тис.тонн вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 45,8 млн.т.км.

Пасажирським транспортом за 2009 рік перевезено 812 тис. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 16,6 млн.пас.км. У порівнянні з 2008 роком обсяг перевезених пасажирів та пасажирооборот збільшилися на 7,9% та 6,5% відповідно.

Пасажирські перевезення на території району виконують сім підприємств: ВАТ “ Сторожинецьке АТП-17743” ( Бойко М.І.), МПП “ Меркурій” (Єричук О.І.), ПП “ Багіра” ( Храпчинська П.М.), ВАТ «Денисівка» (Харабара І.) ПП «Кириляк», ПП «Маценко», ПП «Гулей».

Основна доля пасажирських перевезень припадає на ВАТ «АТП-17743».

З метою покращення обслуговування і більш повного забезпечення населення району у пасажирських перевезеннях та на звернення громад населених пунктів районною державною адміністрацією постійно направляються клопотання до конкурсного комітету по пасажирських перевезеннях обласної державної адміністрації про відкриття нових маршрутів чи подовження існуючих. Так, у поточному році після повторного комісійного обстеження маршруту №209 Чернівці-Спаська подовжено маршрут на 2,5км. Також прийнято рішення конкурсною комісією облдержадміністрації з питань організації пасажирських перевезень про відсторонення через недотримання ліцензійних умов перевізника ТОВ «Торо» і призначення на обслуговування маршруту Чернівці-Спаська ПП «Багіра».

Пільгова категорія населення перевізниками обслуговується безкоштовно. Управлінням праці та соціального захисту населення перевізникам відшкодовуються втрати від пільгових перевезень окремих категорій громадян.

Станом на 01.11.09 р. безкоштовно перевезено 112,7 тис. пасажирів, підприємствам відшкодовано 286 тис. грн., існуючий борг – 61 тис. грн.

Для покращення якості обслуговування та зручностей для пасажирів в м. Сторожинець діють 5 автостоянок, а також автобусна станція. Є необхідність в побудові нових автобусних зупинок в селах Тисовець, В.Кучурів, Михальча, Бобівці та м. Сторожинець ( в районі РЕМу), організація цих робіт покладена на голів сіл та міста.

З 2010 року ПП «Багіра», яка здійснює значну кількість перевезень в Сторожинецькому районі, планує розмістити свою матеріальну базу на території с.Михальча та зареєструватись в Сторожинецькому районі, що значно покращить показники діяльності пасажирського автотранспорту.

Кількість телефонних номерів на мережі по району станом на 1 січня становило 16116. За 2009 рік в селах району було встановлено 230 телефонів. Для збільшення швидкості в мережі Інтернет було прокладено оптово-волоконні лінії зв’язку в напрямку Сторожинець-Ропча, Іжівці, В.Петрівці, Кам’яна, Михальча, Дубово. Це дало можливість підключити в 2009 році 950 абонентів та довести до 1566 абонентів широкосмугового доступу Інтернет. При сприянні сільських рад та районної влади завершуються роботи з прокладання оптоволокна в селах Панка, Комарівці, Стара Жадова, Годилів. Дані села будуть підключені до широкосмугового доступу Інтернет у поточному році. На сьогоднішній день досить гострим і невирішеним залишається це питання для сіл Костинці, Бобівці, Ст.Бросківці, Н.Бросківці, Сл.Комарівці, Зр.Комарівці, Буденець, Череш, Давидівка, Б.Підгірний, Ст.Красношора, Глибочок.

Болючим залишається питання обслуговування лінійно-кабельних споруд телефонного зв’язку. Більше 2000 упор потребують заміни. Слід зауважити, що значна частина ліній будувалась за кошти власників телефонів і не прийняті на баланс ВАТ «Укртелеком», що унеможливлює проводити їхню заміну за рахунок підприємства зв’язку.

В подальшому районний центр електрозв’язку ВАТ «Укртелеком» планує надання нових послуг зв’язку по оптово-волоконній лінії: кабельне телебачення і радіотелефонія. Обладнання вже пройшло апробацію, формуються тарифи і в поточному році буде започатковане надання даних послуг.

Гострою проблемою є забезпечення проводовим мовленням населення. На сьогодні в районі залишилось 4 тис. радіоточок. За 2009 рік їхня кількість зменшилась на 1 тис. Для покращення ситуації в галузі прийнята державна програма, відповідно до якої Україна повинна до 2015 року перейти з аналогового на цифрове ефірне телерадіомовлення. Для її впровадження обладнання, упори, кабеля потребують значних капіталовкладень. Необхідна модернізація та перехід на нові технології, проте ресурсів для вирішення даних проблем бракує.Фінанси галузей економіки
Значна увага приділяється питанням поліпшення роботи збиткових підприємств області. Загальний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств і організацій області (крім бюджетних установ) за три квартали 2009 року склали 5,5 млн.грн. збитку.

Прибутково спрацювали 60% господарюючих суб’єктів, збитково –40%, якими отримано, відповідно, 2,0 млн.грн. прибутків та 7,5 млн.грн. збитків.

Погіршення фінансових результатів діяльності відбулося ТОВ санаторій «Золотий колос», ВАТ «Пересувна механізована колона – 151», ТОВ «Сторожинецька кераміка», ВАТ «Красноїльський ДОК», ТОВ «Буковинський індустріальний союз», ВАТ «Меблевий комбінат», КП Сторожинецька районна друкарня.

ВАТ «ПМК – 151» працювало в звичайному режимі, проте, існує значна заборгованість за виконані роботи на митниці. З цієї причини сума збитків становить 406,0 тис.грн.

ТОВ «Сторожинецька кераміка» не працювало на початок минулого року, але проводило ремонтні роботи, на що було затрачено більше 200,0 тис.грн. Крім того, з 01.01.09 р. значно зросла ціна на газ. Протягом кварталу сума оплати за газ склала більше 300,0 тис.грн,, крім боргу (400,0 тис.грн.), який реструктуризовано на термін до жовтня п.р. , проблемною є реалізація продукції. Існує борг за отримання ліцензії (444,9 тис.грн.) та компенсацію втрат с/г виробництва (420,0 тис.грн.). Приймаються заходи щодо розширення ринку збуту, зокрема – реклама через засоби масової інформації та реалізація цегли за цінами 2008 р. З квітня п.р.почало працювати на твердому паливі, проте сума збитків зростає і станом на 01.10.09 р. становить 5075,2 тис.грн. Ухвалою суду від 10 листопада, справа №5/192/б, порушено справу про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації. Процедуру санації відкрито на 12 місяців, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

ВАТ «Красноїльський ДОК» не працювало майже 1,5 місяці через відсутність збуту. Станом на 01 жовтня сума збитків становила 1163,0 тис.грн. Приймалися заходи, направлені на розширення ринку збуту. На сьогоднішній день нарощуються обсяги виробництва, підприємство в основному працює на зовнішній ринок, продукція експортується в Італію, Німеччину та Польщу. З метою збільшення обсягів виробництва ламелі здійснюється оновлення обладнання, здійснюється додатковий набір працівників.

На ТОВ «Буковинський індустріальний союз» збитки виникли через переоцінку курсової різниці валюти, яка була проведена в третьому кварталі.

Протягом 2009 року ВАТ «Меблевий комбінат» не працювало на повну потужність через відсутність замовлень, тому вживалися заходи направлені на розширення ринку збуту. Таким чином, порівняно з початком року суму збитків зменшено з 726 до 306 тис.грн.

За підсумками роботи КП «Сторожинецька районна друкарня» отримало збитки в сумі 29,6 тис.грн. Основною причиною є те, що з січня 2008 року підприємство не змінювало вартості робіт при рості цін на енергоносії, матеріали,тощо. Крім цього, близько 10,0 тис.грн. було затрачено на ремонт автомобіля і приміщення друкарні. В разі підвищення підприємством рівня цін передбачається зниження кількості замовників, тому вишукуються інші шляхи ліквідації збитковості роботи.

Вплив світової фінансової кризи, а саме девальвація гривні, ріст цін на сировину, погіршення платіжної дисципліни дебіторів та неможливість на даний час отримання кредитів на прийнятих для обслуговування виробництва умовах, призвели до невиконання підприємствами фінансових зобов’язань з виплаті кредитів, які отримані в іноземній валюті.

Покращення фінансового стану підприємств можливе за умов стабілізації фінансового ринку.

Значна увага приділяється роботі з підприємствами-банкрутами. Разом із арбітражними керуючими відпрацьовується план подальших дій щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати по кожному підприємству з числа тих, які припинили діяльність, зокрема шляхом застосування процедури банкрутства, самоліквідації, продажу майна. У процедурі банкрутства перебувають 6 підприємств.

У відділі ДВС Сторожинецького районного управління юстиції на протязі 2009 року підлягало примусовому виконанню – 22,3 тис. виконавчих документів на суму 23,7 млн. грн. Станом на 01.01.2010 року в залишку перебувало 12,8 тис. виконавчих документів на суму 16,0 млн. грн., з них 1,3 тис. рішення суду про стягнення аліментів.

Протягом вказаного періоду державними виконавцями стягнуто виконавчого збору на суму 131,6 тис. грн., який перераховано державного бюджету, при цьому показник у 2008 році становив 94,8 тис. грн.

В результаті вжитих заходів, державними виконавцями на протязі 2009 року стягнуто в дохід бюджету 678848 грн.

Налагоджено співпрацю з районним відділом ДАІ по спільним виїздам в населені пункти району з метою виконання постанов про стягнення штрафів винесених за порушення правил дорожнього руху, по обміну інформацією про правопорушників, їх місце перебування, кількість штрафів та ін. Крім того зроблено акцент на співпрацю з органами місцевого самоврядування по встановленню місця проживання боржників та їх виклик до місцевих рад, де державні виконавці проводять прийом громадян та вживають заходів щодо стягнення штрафів. Крім того проводяться щомісячні звірення даних з районними органами ПФУ, ДПІ, Центру зайнятості, різними державними фондами по стану стягнення за виконавчими документами на їх користь коштів.


Інвестиції
Відповідно до делегованих районній державній адміністрації повноважень постійно відпрацьовуються питання підвищення інвестиційної привабливості галузей та територій. Реалізується Районна програма сприяння залученню інвестицій в економіку на 2007-2010 роки, яка спрямована на формування сприятливого інвестиційного клімату, активізацію збільшення іноземних та вітчизняних інвестицій в економіку району.

Районною державною адміністрацією розроблена «Дорожня карта інвестора», яка розташована в кабінеті Дозвільного офісу, підготовлено і видано буклет «Інвестиційна привабливість Сторожинецького району» та СD диск з аналогічною назвою.

На офіційному веб-ресурсі районної державної адміністрації розміщені та систематично поновлюються анкети інвестиційних пропозицій підприємств, переліки пріоритетних напрямів інвестування та інвестиційних пропозицій підприємств району.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку району станом на 01.01.10 становив 629,2 тис.дол.США. і збільшився за рік на 20,1 тис.дол.США або на 3,2% до 01.01.2009 року.


Міжнародні та зовнішньоекономічні відносини
В умовах фінансово-економічної кризи у 2009 році спостерігалося зменшення обсягів експортних операцій підприємств району на 4,3%, при тому, що в області даний показник знизився на 30%. В районі збільшився обсяг імпорту товарів на 12,5%, в той час, як в області зменшино майже наполовину. Однак сальдо зовнішньої торгівлі товарами району позитивне: експорт переважає імпорт в 1,83 рази. Експортують в основному пиловник (держлісгосп) та меблі ТОВ «Буковинський індустріальний союз» та МП «Скіф».

В рамках транскордонного співробітництва надалі заплановано запровадити більш тісні взаємовідносини польської діаспори району із діловою елітою Лодзевської гміни Польщі. Зокрема, як продовження впровадженого в 2009 році проекту, в рамках якого за підтримки бургемістера гміни та провідних підприємців були виділені кошти в сумі 100 тис. грн. на проведення ремонту школи в с. Стара Красношора та підведення води до дошкільної навчальної установи, заплановано у 2010 році в даному навчальному закладі розпочати будівництво спортзалу, їдальні та одного класного приміщення. На проведення капітального ремонту спальної кімнати ДНЗ заплановано отримати від польської сторони 81 тис. грн.

Також вже розроблено проект на будівництво Польського дому в центрі вищезазначеного села, будівництво якого буде розпочато у 2010 році.

В медичній галузі у 2010 році буде продовжена співпраця із Міжнародною організацією діючих терапевтів, Міжнародною лікарнею швидкої допомоги, асоціацією «Арт-медесіне», штабквартири яких знаходяться у Франції. В рамках гуманітарної допомоги заплановано отримати медичне обладнання, інвентар та автомобіль швидкої допомоги для медичних установ району.

В галузі освіти більш інтенсивно розвиватиме свою діяльність районна громадська асоціація «Дружба». Зокрема, заплановано провести у липні 2010 року п’ятиденні семінари за участю спеціалістів з Франції для вчителів французької мови району, студентів, а також інший семінар для спеціалістів інженерної галузі, інноваційних технологій та сфери малого бізнесу.

Даною організацією заплановано відкрити в квітні в с.Чудей районну бібліотеку французької книги, бібліотечний фонд якої буде надіслано з Франції. З нагоди відзначення Дня Європи в районі будуть організовані концерти, конкурси, інші культурні заходи.

В рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейською Комісією та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, в районі запроваджуються 5 мікропроектів в селах Ропча, Михальча, Нові Бросківці, Старі Бросківці та Годилів. Загальна сума по проектах складає 811,4 тис. грн.

Розвиток автомобільних доріг
На розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування з державного бюджету направлено 10,1 млн.грн., у тому числі на дороги державного значення – 2,75 млн.грн., місцевого – 7,35 млн.грн.

В 2009 році в районі проведені роботи з поточного ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування. Так, на експлуатаційне утримання доріг державного значення проведені роботи на суму 1,1 млн. грн. та місцевого значення - 2,3 млн. грн. Дані кошти освоєні кошти на прочищення канав та забезпечення водовідводу з поверхні дорожнього покриття, ремонт та фарбування об’єктів огорожі та дорожніх знаків, зимове утримання доріг, озеленення, забезпечення санітарного стану, профілювання узбіч, тощо.

Сторожинецьким райавтодором також проведено поточний ремонт автодороги державного значення Криворівня-Вижниця-Сторожинець-Чернівці на загальну суму 1,7 млн. грн. та ремонт доріг місцевого значення на загальну суму 5,0 млн. грн. Найбільший обсяг робіт проведено на автодорогах Маршинці-Глибока-Б.Підгірний (1,1 млн. грн.), Кіцмань-Сторожинець-Глибока-Опришани (858,3 тис. грн.) та Сторожинець-КПП «Красноїльськ» (974,9 тис. грн.). дані роботи виконані в основному по ліквідації ямковості, поверхневій обробки, влаштуванню вирівнюючи шарів та транспортної огорожі.

Філією Сторожинецький райавтодор також виконані роботи по ремонту сільських доріг на замовлення місцевих рад. Так, на замовлення 14 сільських та селищної ради виконані роботи на загальну суму 175,5 тис. грн., Сторожинецької міської ради – 255,5 тис. грн. Також виконані роботи з реконструкції мосту в с.Чудей на загальну суму 590 тис. грн., де головним підрядником виступало ЗАТ «МБУ-8» м. Вінниця.

За рахунок коштів обласного дорожнього фонду проведені дорожньо-ремонтні роботи на суму 97 тис. грн. у с. Ст.Жадова, аналогічна робота розпочата в с. Михальча. На 25% виконані роботи по відновленню вулиці Б.Хмельницького в м. Сторожинець.
Житлово-комунальне господарство
Незважаючи на значне пониження температури в районі без значних ускладнень триває опалювальний період 2009-2010 років. Під час проходження опалювального періоду зривів та відключення від систем теплопостачання не було.

СДКМП «Міська тепломережа» завершила 2009 рік без збитків. У звітному році підприємству погашено з державного бюджету заборгованість по різниці в тарифах, що склалась із 2001 року по 2006 рік, в сумі 733,9 тис. грн. З заборгованості у сумі 377,1 тис. грн., яка склалась з 2006 року по 2010 рік, погашено всього 186 тис. грн. На сьогоднішній день борг складає 191,1 тис. грн.

Проблемним залишається питання відключення населення від централізованого теплопостачання, що призводить до порушень у будинкових мережах. Так, з 1200 абонентів на 1 січня 2010 року залишилось 483. Лише за 2009 рік їхня кількість зменшилась на 137 абонентів.

Населення району заборгувало за житлово-комунальні послуг 1792,5 тис. грн. За рік заборгованість збільшилась у 1,5 рази. Для покращення ситуації регулярно доводиться до відома населення інформація про стан проплат, направляються претензійні листи, вивішуються списки боржників.

Серед проблем також можна назвати аварійний стан центрального водогону та заборгованість підприємства за спожиту електроенергію, яка, з урахуванням боргів колишнього підприємства, складає біля 670 тис. грн.

Ще одна проблема виникла нещодавно, яка пов’язана із непроплатою міською радою робіт з благоустрою, виконаних протягом 2009 року. Заборгованість у сумі 101,7 тис. грн., яка зареєстрована в органах держказначейства, призвело до виникнення заборгованості із заробітної плати станом на 1 січня у сумі 22,9 тис. грн. На даний час вживаються заходи щодо проплати поточних актів виконаних робіт в частині захищених статей в сумі 33 тис. грн.


Підприємництво
Відчутний вплив на розвиток економіки в регіоні має малий бізнес.

Розвиток підприємницької діяльності відбувається у відповідності до районної програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки. Сприятливі умови для започаткування підприємницької діяльності створені з запровадженням спрощеної реєстрації та спрощеної системи надання дозволів через Дозвільний офіс.

Станом на 01 січня 2010 року в районі зареєстровано 5589 фізичних осіб, що на 49 осіб менше, ніж на 01 січня 2009 року, на 3 підприємства зменшилась кількість підприємств приватної форми власності. Зниження цих показників в значній мірі зумовлено активізацією роботи державної податкової інспекції по припиненню діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які не працюють.

Суб’єктам господарювання району через Дозвільний офіс видано 223 документи дозвільного характеру, проти 198 – за 2008 рік.

В обласному щорічному конкурсі «Кращий Дозвільний офіс» районний офіс посів друге місце.

За підсумками 2009 року на 10 тисяч жителів району припадає 28,9 малих підприємства. За оперативними даними, питома вага малих підприємств в обсягах реалізованої продукції становить 46,5%, надходження до бюджету від діяльності малих підприємств становлять 22,0 млн.грн., кількість малих підприємств, що реалізували продукцію та послуги, становить 70,5% від їх загальної кількості, середньорічна чисельність працівників, зайнятих на малих підприємствах становить 1,6 тисяч.

следующая страница >>


izumzum.ru