Завдання з фінансового менеджменту для студентів заочної форми навчання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Розклад занять на екзаменаційну сесію для студентів заочної форми... 1 75.99kb.
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання з дисципліни 3 656.46kb.
Питання до екзамену (заліку) для студентів заочної форми навчання 1 44.59kb.
Курс лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 1201... 8 985.83kb.
Методичні вказівки з англійської мови 2 335.96kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання... 1 13.35kb.
Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів... 1 289.58kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Стан культури та особливості її розвитку 1 116.17kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Завдання з фінансового менеджменту для студентів заочної форми навчання - страница №1/1

Завдання з фінансового менеджменту для студентів заочної форми навчання

 1. Здійснити за фінансовою звітністю підприємства горизонтальний аналіз форм 1, 2 , 3 за три роки

 2. Провести розрахунок (підприємство обирається самостійно кожним студентом окремо, щоб підприємства не повторювались у групі взагалі, дані фінансової звітності можна знайти на сайті smida.gov.ua)

  • рентабельності

  • ліквідності та платоспроможності

  • майнового стану

  • фінансової стійкості

  • оборотності оборотних коштів

  • ділової активності

в динаміці зазначених показників і провести їх факторний аналіз. Зробити узагальнюючи висновки .

 1. 3. На основі проведених розрахунків та аналізу розробити систему антикризових заходів (відповідно 12 теми курсу ФМ) з прогнозуванням покращених фінансових показників, розрахунок яких було здійснено у пунктах 1 та 2 даної роботи.izumzum.ru