Затверджую: Керівник підприємства - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
"затверджую" голова комітету з конкурсних торгів державного підприємства 2 606.67kb.
Конкурс «Класний керівник 2010» 1 63kb.
«Основи економічної теорії» Галузь: знань «0305 Економіка підприємства. 1 102.09kb.
2. Сучасне визначення стратегії підприємства 1 22.49kb.
Теоретичні основи управління операційною системою підприємства 11 1340.03kb.
Науковий керівник: Тернова А.І., к філол н, завідувач навчальн 1 37.72kb.
Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого... 1 246.64kb.
Визначено можливості та складності виміру ефективності використання... 1 38.12kb.
З 2 вересня 2001 року я працюю слюсарем-сантехніком господарської... 1 23.39kb.
Науковий керівник: професор Дем'яненко М. Я 4 727.37kb.
Затверджую” Директор Інституту підприємництва та перспективних технологій Й. 1 57.3kb.
Розпорядження 18 травня 2011 року №251 Про продовження терміну дії... 1 22.93kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Затверджую: Керівник підприємства - страница №1/1

Додаток 11

до пунктів 3.1.7, 3.1.10, 3.2.3.4, 3.5.1 Інструкції з забезпечення заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керівник підприємства

________________

"___"___________200___р.

А К Т


на відбір проб авіаПММ та технічних рідин

"____" _______200__р.

Місто___________________________
Комісія в складі (відповідальна особа ПЗК)___________________________________________

__________________________________________________________________________

(посади і прізвища осіб, що беруть участь у відборі проб),

діючи на підставі розпорядження керівника підприємства, провела відбір проб авіаПММ (технічних рідин):Номер проби


Найменування авіаПММ, ТРЗвідки відібрана проба

Від якої кількості відібрана проба

Вид контролю якості

Проби відібрані в чистий, сухий посуд згідно з ГОСТ 2517 і опечатані печаткою №_____________.

Проби відібрані для проведення аналізу в лабораторії

_________________________________________________

(назва лабораторії)

Голова комісії ____________________________________

(підпис, прізвище)

Члени комісії _____________________________________

(підпис, прізвище)

__________________________________________

(підпис, прізвище)

__________________________________________

(підпис, прізвище)

Відповідальна особа ПЗК ____________________________________(підпис, прізвище)

Примітка. Акт затверджується керівником підприємства, якщо проба направляється для проведення контролю якості в інші лабораторії авіаПММ.