"Затверджую" 19. 07. 2011 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
"Затверджую" 19. 07. 2011 р - страница №1/1

Львівський національний університет імені Івана Франка
"Затверджую" 19.07.2011 р.
Ректор проф. І.О.Вакарчук

№ особової справи__________________________ Варіант__1___

НАПРЯМ “ФІЛОЛОГІЯ” (ЧЕСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)
Вказівки: Виконайте завдання і запишіть номер правильної відповіді .
1. Визначити варіант, що ілюструє систему вокалів літературної мови. Варіанти відповідей:

1) a (á), e (é), i (í), o (ó), u (ú)

2) a (á), e (é), i (í), o (ó), u (ů)

3) a (á), e (é), i (í), y (ý), o (ó), u (ú, ů)

4) a (á), e (é), ě, i (í), y (ý), o (ó), u (ú, ů)
2. Визначити варіант, у котрому наявні слова (або словосполучення) лише з регресивною асиміляцією. Варіанти відповідей:

1) lávka, kresba, hadka, křen, bez tebe, vařte

2) prosba, léčba, kavka, tužka, kdy, k hospodě

3) svatba, nůžky, křepelka, tříska, způsob, lehký

4) dříví, kde, hezký, třetí, přes kopec, dvířka
3. Визначити варіант, де всі наведені слова складають групу іменників pluralia tantum. Варіанти відповідей:

1) ústa, plíce, dobytek, tepláky, šaty, nůžky

2) mluvidla, jatra, opalovačky, nádobí, osypky, kleště

3) prsa, záda, Budějovice, kalhoty, housle, brýle

4) kvítí, výzbroj, dožinky, Vánoce, Tatry, jmeniny
4. Визначити варіант, у котрому правильно утворені усі демінутивні форми слів. Варіанти відповідей:

1) sešitek, kvítek, lesík, krámík, brambůrek, doubek

2) stolík, čepeček, dárek, keřík, oslík, paleček

3) uzlík, pavouček, jazýček, vláček, žertík, kopeček

4) strojék, obrázek, kožíšek, hříbek, proutek, salátík
5. Визначити варіант, у котрому всі наведені іменники мають правильну форму називного відмінка множини. Варіанти відповідей:

1) bratři, děvčata, specialisté, dědečkové, sousedky, sestřenice, schodiště, obchody

2) restaurace, kina, budovy, bratranci, kanceláři, zvířata, průvodci, koleje

3) budovy, hřišti, rybníky, néměstí, vejce, míče, mravenci, okna

4) kluci, tramvají, přízemí, tašky, jeskyně, kluziště, vlaky, šachisté
6. Визначити варіант, у котрому правильно утворені всі префіксальні дериватию. Варіанти відповідей:

1) prales, pavěda, přemíra, prazdroj, přechuť, součást

2) přetlak, pakůň, praděd, sourohy, prapůvod, přetisk

3) soudruh, prapočátek, pračlověk, paklič, soucit, přehled

4) pravlast, přelad, prahory, paumění, překlad, praotec
7. Визначити варіант, де неправильне написання i-y в закінченнях слів порушує граматичного узгодження присудка з підметом у називному відмінку множини. Варіанти відповідей:

1) Chlapci obdivovali rampouchy, které sáhali až k zemi. Pro obveselení děti lapaly mouchy a zase je směšně vyplivovaly

2) Jeli bychom s vámi rádi, ale nemůžeme nechat obe chlapce samy. Lidé v kimonech obdivovali vistarie, které na jaře rozkvetly fialovými květy

3) Psi běhali nejraději ve společnosti dětí. Když na ně děti volali, dali se do štěkání a běželi za nimi jako diví

4) Proč by lidé nemohli mít tytéž záliby, jaké byly v jejich době v módě. Uzené sledě se dobře prodávaly
8. Визначити варіант, у котрому з окремих речень допущено помилку у написанні прийменників s (se), z (ze). Варіанти відповідей:


  1. Odešel z domu brzo ráno. Nespustil ho z očí. S tou věcí to šlo dlouho z kopce, až konečně s ní sešlo vůbec

  2. Když jsem přišel po dešti domů, svlékl jsem se nejprve ze šatů, šaty jsem vysušil a pak jsem z nich odstranil stopy blata

  3. Z okna byl pěkný pohled na zimní krajinu a slunce lákalo děti ven se světnice. Sejde z očí, sejde z mysli

  4. Věruška s Jarkem se šli podívař na film Princezna se llatou hvězdou. Domníval jsem se, že nebudu z to splnit daný úkol v termínu

9. Визначити варіант, у котрому всі іменники чоловічого роду (неістоти) у родовому відмінку однини мають закінчення –a. Варіанти відповідей:

1) les, leden, únor, úterek, dnešek, mlýn, listopad

2) kout, ostrov, klášter, hřbitov, večer, zákon, hotel

3) březen, srpen, čtvrtek, pátek, zítrek, domov, rybník

4) květen, duben, pondělek, včerejšek, mlýn, sklep, Berlín


10. Виберіть варіант, у якому всі слова знаходяться у смисловому узгодженні. Варіанти відповідей:

1) Tetě dám k svátku cukrovku z broušeného skla

2) Tetě dám k svátku cukrárnu z broušeného skla

3) Tetě dám k svátku cukrářku z broušeného skla

4) Tetě dám k svátku cukřenku z broušeného skla
11. Виберіть варіант, у котрому у всіх прикладах ужита правильна прийменниково-відмінкова форма іменника. Варіанти відповідей:

1) O výsledku pochybují předem. Žádal je o pomoc. Snad si na to zvykne. Někdo se tu po tobě ptal. Na nic se nepamatuje

2) Přesvedčovali ho o opaku. Nadával na špatné počasí. Nemůže si o tom vzpomenout. Slitoval se nad nimi. Pro jednu z možností se musíte rozhodnout

3) Obvinili ho ve lži. Zklamali se v něm. Ptali se mě na cestu. Zajímá se o ten problém. Nemohl se z tohopřekvapení vzpamatovat

4) Toužil po slavě. Hádali se přes maličkost. Stýská se mu po domově. Nemyslí na následky. Hlasil se ke svému právu
12. Визначити, у котрому рядку всі граматичні і правописні форми слів називного відмінка множини подано правильно. Варіанти відповідей:

1) Ve třídě byly přítomny všichni žáci

2) Ve třídě byly přítomny všechny žáci

3) Ve třídě byli přítomni všichni žáci

4) Ve třídě byli přítomni všechny žáky
13. Визначити варіант, у котрому всі наведені словосполучення складають один синонімічний ряд. Варіанти відповідей:

1) je to jako z pohádky, být jako filmová hvězda, být jako krev a mlíko, to je podívaná pro bohy, holka jako lusk

2) je pytlem praštěný, být jako bota, je padlý na hlavu, mít filipa, mít dlouhé vedený

3) být jako bába, bát se jako čert kříže, mít srdce v kleštích, mít pro strach uděláno, mít z něčeho vítr

4) být všemi mastmi mazaný, ten jadl vtipnou kaši, ten má za ušima, skočit někomu na špek, mazaný jako advokát
14. Визначити варіант, у котрому всі слова мають антоніми. Варіанти відповідей:

1) mír, pravda, rovný, stůl, pravý, velký, pták, široký, stát

2) velikán, světlo, dlouhý, dobrý, strom, mladý, písek, horký, moudrý

3)den, východ, láska, píle, rub, bílý, suchý, umělý, městský

4) mluvit, smát se, škola, pracovat, ulice, mnoho, spát, každý, brát
15. Визначити варіант, у котрому всі форми родового відмінка однини подано правильно. Варіанти відповідей:

1) kamaráda, tety, strýce, tchyně, kolegy, otce, sestry, specialisty, lékaře, průvodce, děvčete, hajného, sestřenice

2) kamaráda, tety, strýce, tchyni, kolegy, otce, sestry, specialista, lékaře, průvodce, děvčete, hajného, sestřenice

3) kamaráda, tety, strýca, tchyně, kolegy, otce, sestry, specialisty, lékaře, průvodce, děvčete, hajného, sestřenici

4) kamaráda, tety, strýce, tchyně, kolegy, otce, sestry, specialisty, lékaře, průvodce, děvčeti, hajnýho, sestřenice
16. Коли і де проходив процес становлення чеського письменства? Варіанти відповідей:

1) ХІ ст. у Празі

2) VІІІ ст. у Моравії

3) ХІV ст. у Плзні

4) ІХ ст. у Великій Моравії

17. Якою мовою було створено першу пам’ятку чеського письменства? Варіанти відповідей:

1) німецькою

2) грецькою

3) латинською

4) старослов’янською


18. Назвіть основні твори Я. Гуса. Варіанти відповідей:

1) «Скарги св. Вацлава»

2) «Спір Правди з Неправдою»

3) «Про скупця»

4) «Про правопис чеський», «Про церкву»
19. Коли і ким було опубліковано першу українську пісню в Чехії. Варіанти відповідей:

1) Козьмою Празьким, ХІІ ст.

2) Т. Штітним, ХІV ст.

3) Ондрієм з Дубе, ХІV ст.

4) Я. Благославом, ХVІ ст.
20. Назвіть часові рамки чеського націоналдьного відродження. Варіанти відповідей:

1) ХVІ ст.

2) ХVІІ ст.

3) ХVІІ – ХVІІІ ст

4) кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.
21. Хто такий Йозеф Добровський? Варіанти відповідей:

1) педагог

2) журналіст

3) діяч культури

4) вчений-славіст
22. Хто написав поему «Дочка Слави»? Варіанти відповідей:

1) В. Ганка

2) К. Сабіна

3) П. Хохолоушек

4) Я. Коллар
23. Хто написав поему «Май»? Варіанти відповідей:

1) С. Чех

2) Я. Неруда

3) В. Галек

4) К. Г. Маха
24. Назвіть автора і жанр твору «Мазепа». Варіанти відповідей:

1) Я. Неруда, поема

2) Б. Нємцова, повість

3) Ф. Главачек, роман

4) Й. В. Фріч, п’єса
25. Хто написав поему «Хрещення св. Володимра»? Варіанти відповідей:

1) Я. Неруда

2) О. Бржезіна

3) Ї Волькер

4) К. Гавлічек-Боровський
26. Назвіть автора класичного чеського історичного романа. Варіанти відповідей:

1) Й. В. Сладек

2) К. Свєтла

3) Г. Пфлегер Моравський

4) А. Їрасек
27. Які п’єси К. Чапека вам відомі? Варіанти відповідей:

1) Війна з Саламандрами

2) Кракатит

3) Гордубал

4) Мати
28. Кому з чеських авторів присвячено дві статті І. Франка? Варіанти відповідей:

1) А. Їрасеку

2) С. Чеху

3) Ю. Заєру

4) Я. Коллару
29. Хто написав роман «Микола Шугай розбійник»? Варіанти відповідей:

1) М. Маєрова

2) Я. Отченашек

3) М. Кратохвил

4) І. Ольбрахт
30. Хто автор роману «Гордубал»? Варіанти відповідей:

1) Я. Гашек

2) І. Ольбрахт

3) М. Пуйманова

4) К. Чапек

Декан факультету Я.І.Гарасим

Львівський національний університет імені Івана Франка
"Затверджую" 19.07.2011 р.
Ректор проф. І.О.Вакарчук

№ особової справи__________________________ Варіант_______2_______


НАПРЯМ "ЧЕСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА"
Вказівки: Виконайте завдання і запишіть номер правильної відповіді.
1. Визначити варіант, у котрому наявні слова (або словосполучення) лише з регресивною асиміляцією. Варіанти відповідей:

1) hezký, třída, hlídka, dříve, nehty, bezpečný

2) dvířka, roztrhnout, rozkaz, zpozdit, když

3) třídnice, třeba, hospodářství, přihláška, všechno, věřte (zpěvák)

4) leckdo, dřína, křídlo, přes luka, zkazit, zpívat
2. Визначити варіант, де всі наведені слова складають групу іменників pluralia tantum. Варіанти відповідей:

1) vidle, ovoce, narozeniny, Krkonoše, noviny, obilí

2) vrata, prázdniny, mládež, Hradčany, pomyje, dějiny

3) kamna, námluvy, kvasnice, šachy, otruby, žestě

4) kvítí, výzbroj, dožinky, Vánoce, Tatry, jmeniny
3. Визначити варіант, у котрому правильно утворені усі демінутивні форми слів. Варіанти відповідей:

1) kamínek, mráček, mrazík, kroužek, domík, ostrůvek

2) kocourek, hošík, ptáček, vozek, hrádek, potůček

3) košík, stromek, krůček, větřík, balíček, pramínek

4) hříbek, vláček, sloupek, salátík, dvorek, sklípek
4. Визначити варіант, у котрому всі наведені іменники мають правильну форму називного відмінка множини. Варіанти відповідей:

1) chlapci, pánové, divadla, nádraží, mistnosti, pole, kněží, sestry

2) kavárny, stromy, zbytečnosti, stroje, prodavače, kolegové, novináři, cyklisté

3) jabloně, malíři, zpěváci, vnoučata, krabice, spisovateli, soudci, dceri

4) kuřata, vozy, zahrady, silnice, letiště, kino, autoři, překladateli
5. Визначити варіант, у котрому правильно утворені всі префіксальні деривати. Варіанти відповідей:

1) přehra, prarodiče, přesmyk, přechod, přelet, prastrýc,

2) pablb, přehra, přechod, přelet, prepodstata, souhláska

3) přestavba, pravzor, patvar, souzvuk, přehmat, přerod

4) přeboj, přepad, prabába, soupis, soustruh, přehrada
6. Визначити варіант, де неправильне написання i-y в закінченнях слів порушує граматичного узгодження присудка з підметом у називному відмінку множини. Варіанти відповідей:

1) Děti se hlasitě smaly, holubi bublali, slepice se honily po dvoře a vrabci švitořili. Stepi vysychaly pod jižním sluncem

2) Psi však také chňapli slepici nebo kačeně, až hlasitě vyjekly. Někteří mikrobi byli ojeveni teprve nedávno

3) Rodiče nechtěli pustit hochy samy. Tito ukazatelé růstu národního důchodu byly dosud zanedbany

4) Hoši se báli jít samy. Ti lidičky bydleli v nevěřitelně malém bytě
7. Визначити варіант, у котрому з окремих речень допущено помилку у написанні прийменників s (se), z (ze). Варіанти відповідей:

1) Tatínek s Jiřikem vystoupilí na rozhlednu, z které bylo vidět celé okolí. Po svém návratu z cest se vůbec nestýkal s lidmi

2) Muži z didic byli povražděni a domy byly srovnány se zemí. Dnes jsme ve škole četli zajímavou ukážku z čapkovy knihy Válka s mloky

3) Cestou ze školy se hoši zastavíli u každého plakátu, a ze zvědavosti též nakoukli do každé výkladné skříně

4) Hráčí obou družstev se rozjeli po ledě: teď se rozhodne, kdo z koho. Odešel na bytový úřad s veselou, ale vrátil se s nepořízenou
8. Визначити варіант, у котрому всі іменники чоловічого роду (неістоти) у родовому відмінку однини мають закінчення –a. Варіанти відповідей:


  1. chléb, venkov, slovník, kostel, říjen, včelín, Londýn

  2. lesík, Curich, červen, tábor, komín, oběd, Lviv

  3. Řím, sýr, ocet, oves, Krakov, kozáček, kov

  4. chlév, svět, život, zákon, jazyk, dvůr, Betlém

9. Виберіть варіант, у якому всі слова знаходяться у смисловому узгодженні. Варіанти відповідей:

1) Do nového bytu si koupili rozkládací gauč

2) Do nového bytu si koupili rozkládný gauč

3) Do nového bytu si koupilí rozkládající gauč

4) Do nového bytu si koupili rozkládaný gauč


10. Виберіть варіант, у котрому у всіх прикладах ужита правильна прийменниково-відмінкова форма іменника. Варіанти відповідей:

1) Matka se o dítě bojí. Kluk se před tetou stydí. Radoval se z jejich úspěchů. Styděl se za svou nešikovnost. S tou prací nemusíš spěchat

2) Upozornilí ho o chybě. Pomyšlí na odchod. Já za to neručím. Zdálo se mu o zkoušce. Zapomněl na to, že tu měl být

3) Příznal se v podvodě. Varovali mě před ním. Těší se na prázdniny. Kdo za tu chybu může? Se mnou se o tom neradíli

4) Potrpí si na dobré jídlo. Podezřívají ho ve vraždě. Spokojil by se i s polovinou. Jeho návrh se setkal s nepochopením. Požádal ho o zápalky
11. Визначити, у котрому рядку всі граматичні і правописні форми слів називного відмінка множини подано правильно. Варіанти відповідей:

1) Ve třídě byli přítomni všechny žákyně

2) Ve třídě byly přítomny všechny žákyně

3) Ve třídě byly přítomny všichni žákyně

4) Ve třídě byli přítomni všichni žákyně
12. Визначити варіант, у котрому всі наведені слова складають один синонімічний ряд. Варіанти відповідей:

1) pěkný, hezký, pohledný, sličný, vzhledný, půvabný, úhledný, roztomilý, švarný

2) hloupý, pošetilý, pitomý, blbý, praštěný, svůdný, naprostý, tupý, nerozumný

3) bojačný, bázlivý, ustrašený, zbabělý, ostýchavý, plachý, zakřiknutý, rekovský, truchlivý

4) moudrý, rozvážný, prozíravý, rozumný, zkušený, osvíčený, rozšafný, natvrdlý, vážlivý

13. Визначити варіант, у котрому в деяких прикладах порушене смислове узгодження лівої і правої частини компаративних зворотів. Варіанти відповідей:

1) usmívat se jako jazule, plakat jako dítě, pít jako holendr, mlčet jako dub, řehtat se jako kůň, rozplácnout se jako žába, chodit jako duch

2) funět jako lokomotiva, kecat jako Palackej, usnout jako špalek, těšit se jako dítě, mluvit jako kniha, poskakovat jako kůzle, vytahovat se jako tričko

3) šířit se jako mor, červenat se jako růžička, být bit jako žito, dřít jako Cikán, spát jako dudek, utíkat jako tur, klít jako pes

4) shořet jako papír, tvářit se jako neviňátko, stát jako dřevo, svalit se jako snop, třást se jako list, koukat jako Babinskej, přihnat se jako velká voda


14. Визначити варіант, у котрому наявні лише правильні форми дериватів жіночого роду. Варіанти відповідей:

1) historička, spolupracovnice, ministryně, cizinka, cvičitelka, uřednice, soudkyně, vnučka, stařena

2) závodnice, královna, doktorka, ošetřovatelka, plavkyně, uřednička, spisovatelka, kněžna, hlasatelkyně

3) herečka, kolegyně, řidička, služnice, zákaznice, šlechtička, učitelka, číšnice, císařkyně

4) posluchačka, tanečnice, dorostenka, právnice, přítelkyně, tkadlena, bioložka, poslanka, cikánka
15. Визначити варіант, у котрому є неточності в утворених від іменників присвійних прикметниках. Варіанти відповідей:

1) kůň-koňský, blecha-bleší, pták-ptačí, rys-rysí, dobytek-dobytčí, hříbě-hříběcí, slepice-slepičí, myš-myší, svině-svinský, beran-beraní

2) kráva-kravčí, prase-prasečí, holub-holubí, lev-lví, kohout-kohoutí, koza-kozičí, veverka-veverčí, kuře-kuřecí, vepř-vepřicí, pavouk-pavoučí

3) žába-žábí, včela-včelí, jahně-jahněčí, vlk-vlčí, tele-telecí, býk-býčí, havran-havraní, kohout-kohoutí, ovce-ovčí, kuře-kuřecí

4) blecha-bleší, kůzle-kůzlečí, živočich-živočišný, zajíc- zaječí, vrána-vraní, liška-liščí, opice-opičí, krysa-krysí, králík-králičí, tygr-tygří
16. Хто такий Томаш Штітний? Варіанти відповідей:

1) полководець

2) письменник

3) композитор

4) автор теолого-філософських трактатів.
17. Хто автор «Чеської хроніки» і коли вона була написана? Варіанти відповідей:

1) Св. Кирил, ІХ ст.

2) Карл ІV, ХІV ст.

3) С. Фляшка, ХV ст.

4) К. Празький, ХІІ ст.
18. Хто з українських письменників написав поему про Я. Гуса, кому вона присвячена? Варіанти відповідей:

1) І. Франко – Й. С. Махару

2) Б. Грінченко – К. Гавлічку-Боровському

3) Леся Українска – Я. А. Коменському

4) Т. Шевченко – П. Й. Шафарику.
19. Хто вперше у Чехії запропонував проект енциклопедії? Варіанти відповідей:

1) Я. Гус

2) П. Й. Шафарик

3) В. Ганка

4) Я. А. Коменський.
20. Хто автор «Краледворського» і «Зеленогорського» рукописів (RKZ)? Варіанти відповідей:

1) Й. Добровський

2) Й. Юнгман

3) П. Й. Шафарик

4) В. Ганка.
21. Який літературний напрям репрезентувала «поетична школа» А. Пухмаєра? Варіанти відповідей:

1) бароко

2) романтизм

3) реалізм

4) класицизм
22. Хто написав «Малостранські повісті»? Варіанти відповідей:

1) Й. В. Сладек

2) К. Сабіна

3) Й. В. Фріч

4) Я. Неруда

23. Кого з чеських поетів перекладав І. Франко? Варіанти відповідей:

1) Й. В. Сладека

2) К. Г. Маху

3) О. Бржезіну

4) К. Гавлічка-Боровського.


24. Хто написав повість «Мартін Пушкар»? Варіанти відповідей:

1) Я. Неруда

2) А. Їрасек

3) С. Чех

4) В. Бенеш-Тршебізький.
25. Хто автор п’єси «Страковніцький волинщик»? Варіанти відповідей:

1) С. Чех

2) Й. С. Махар

3) Я. Врхліцкі

4) Й. К. Тил.
26. Хто автор «Сілезьких пісень»? Варіанти відповідей:

1) Г. Маліржова

2) Ї Волькер

3) Ф. Шрамек

4) П. Безруч
27. Хто автор роману «Дон Жуан»? Варіанти відповідей:

1) Б. Ржіга

2) Ї Марек

3) Б. Грабал

4) Й. Томан.

28. Хто автор роману «Доктор Мелузін»? Варіанти відповідей:

1) Я. Отченашек

2) В. Нефф

3) З. Плугарж

4) Б. Ржіга


29. Хто автор роману про Атлантиду? Варіанти відповідей:

1) В. Адлова

2) Я. Козак

3) В. Парал

4) А. Плудек
30. Хто переклав українською мовою роман Я. Гашека «Швейк»? Варіанти відповідей:

1) М. Рильський

2) Б. Кочур

3) Р. Лубківський4) С. Масляк.
Декан філологічного факультету Я.І.Гарасим