Затверджено наказом Державної екологічної інспекції України від «08» 11 2012 №215 інструкція з організації оформлення посвідчень гро - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача 1 99.64kb.
Примірна інструкція з охорони праці 2 460.38kb.
Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд» від зо. 11. 99 р 1 287.34kb.
Відповідно до Положення про Державну службу лікарських засобів і... 1 79.8kb.
№20/2013; Тимчасового положення про підвищення кваліфікації керівних... 1 50.08kb.
Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів... 1 74.23kb.
Інструкція з охорони праці №12 для операторів та користувачів пеом І. 1 193.59kb.
Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства... 10 869.3kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03. 1 9.74kb.
Правила безпеки для кабінетів фізики (Затверджено наказом Держохоронпраці... 1 156.81kb.
Розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації 1 84.49kb.
Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах 1 33.2kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Затверджено наказом Державної екологічної інспекції України від «08» 11 2012 №215 - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної


екологічної інспекції України
від « 08 » 11 2012 № 215


ІНСТРУКЦІЯ

з організації оформлення посвідчень

громадських інспекторів з охорони довкілля
Загальні положення

Інструкція з організації оформлення посвідчень громадських інспекторів з охорони довкілля (далі – Інструкція) розроблена з метою виконання вимог Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564 та з метою встановлення порядку організації оформлення посвідчень громадських інспекторів з охорони довкілля Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами.1. Визначення термінів

У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

органи Держекоінспекції – Державна екологічна інспекція України та її територіальні органи, а саме: Державна екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, Державна екологічна інспекція в областях, містах Києві та Севастополі, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція;

державний інспектор – Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища, його перший заступник та заступник, старший державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища, державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища, Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища відповідної території, його перший заступник та заступник, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища відповідної території та державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища відповідної території;

претендент – громадянин України, який має намір бути призначеним громадським інспектором з охорони довкілля і висловив своє бажання поданням погодження на виконання обов'язків громадського інспектора до орану Держекоінспекції;

відповідальний підрозділ - структурний підрозділ органу Держекоінспекції, на якій покладені функції зв’язків з громадськістю та ЗМІ;

досвід практичної роботи – термін роботи кандидата у сфері охорони довкілля або суміжних сферах до подання погодження на виконання обов'язків громадського інспектора;

співбесіда – перевірка знань природоохоронного законодавства та навиків, якими повинен володіти претендент, щоб здійснювати ним громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством;

комісія з перевірки знань природоохоронного законодавства та навиків, якими повинен володіти претендент (далі - Комісія з перевірки знань) – постійно діюча комісія, що створюється при органі Держекоінспекції з метою фахової та неупередженої перевірки і оцінювання рівня знань та володіння навиками претендентів;

посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля (далі - посвідчення) – офіційний документ, який засвідчує особу та її повноваження, необхідний для здійснення громадського контролю у природоохоронній сфері;

громадський інспектор – інспектор з охорони довкілля, якій виконує роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без оплати праці.

2. Вимоги до претендентів

2.1. Претендент повинен мати середню або вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), яку він здобув в акредитованих навчальних закладах, або освіту, яка здобута в навчальному закладі іноземної держави, та довідку про визнання іноземного документа про освіту.

2.2. Претендент повинен мати досвід громадської чи іншої діяльності у сфері охорони довкілля або суміжних сферах не менше двох років.

2.3. Претендент має опанувати основи екології та природоохоронного законодавства.

2.4. Претендент має підтвердити свій досвід шляхом проведення перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, як кандидат-стажист, під керівництвом та наглядом державного інспектора протягом п’яти робочих днів.

3. Порядок надання та розгляду документів

3.1. Для допущення до співбесіди претендент надає органу Держекоінспекції (в одному примірнику) такі документи:

подання від громадської організації природоохоронного спрямування або державного інспектора за формою наведеною у додатку 1;

картку погодження на виконання обов'язків громадського інспектора за встановленою формою згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля»;

копію атестата чи диплома про освіту;

копію довідки про визнання іноземного документа про освіту, завірену в установленому порядку (за наявністю);

особисту картку громадського інспектора за формою наведеною у додатку 2;

дві фотокартки розміром 3х4.

3.2. До розгляду не приймаються заяви у разі:

відсутності хоча б одного з необхідних документів, зазначених у пункті 3.1 цієї Інструкції;

неналежного їх оформлення.

3.3. Подані документи реєструються у відповідальному підрозділі в журналі реєстрації за формою наведеною у додатку 3.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований і скріплений підписом керівника органу та гербовою печаткою.

При реєстрації документів претенденту надається направлення на стажування до державного інспектора за формою наведеною у додатку 4.

3.4. Розгляд документів, поданих претендентом для отримання допуску до участі у співбесіді, здійснюється протягом десяти днів з дати отримання подання.

3.5. У разі відсутності зауважень щодо поданих документів приймається рішення про надання допуску претендента на участь у співбесіді.

3.6. Претендент повідомляється про рішення за результатами розгляду документів із зазначенням дати та часу співбесіди, про що робиться запис в журналі реєстрації.

3.7. Співбесіда з претендентом проводиться Комісією з перевірки знань за наявності у нього звіту про проходження стажування за формою, наведеною у додатку 5.

Документи претендентів передаються голові Комісії з перевірки знань у день проведення співбесіди.

4. Порядок створення Комісії з перевірки знань

4.1. Склад Комісії з перевірки знань затверджується наказом органу Держекоінспекції.

4.2. Комісія з перевірки знань складається із голови, членів комісії та секретаря.

4.3. Кількісний склад Комісії з перевірки знань повинен бути не менше п’яти осіб. До складу Комісії з перевірки знань входять представники органу Держекоінспекції та, за їх згодою, викладачі профільних наукових установ, вищих навчальних закладів, делеговані кандидати від Громадської ради при органі Держекоінспекції, громадські інспектори з досвідом роботи на посаді громадського інспектора не менше 5 років.5. Співбесіда

5.1. Методичне забезпечення співбесіди

5.1.1 Співбесіда має охоплювати коло знань природоохоронного законодавства та навиків, якими повинен володіти претендент, щоб здійснювати ним громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

5.1.2. Перелік питань для проведення співбесіди з претендентом розробляється, періодично оновлюється та затверджується Державною екологічною інспекцією України.

До формування переліку питань можуть залучатися за їх згодою, викладачі профільних наукових установ, вищих навчальних закладів, представники громадських організацій природоохоронного спрямування, досвідченні громадські інспектори.

Затверджений перелік питань для проведення співбесіди оприлюднюється на офіційному сайті Державної екологічної інспекції України.

5.3. Організація та порядок проведення співбесіди

5.3.1. Координація та організація проведення співбесіди забезпечується відповідальним підрозділом.

5.3.2. Члени Комісії з перевірки знань отримають повідомлення про дату, час та місце проведення співбесіди з претендентами у триденний термін до дати її проведення.

5.3.3. Претенденти, які прибули на співбесіду, повинні пред'явити документ, що посвідчує особу.

5.3.4. Співбесіда проводиться в усній та письмовій формі, українською мовою згідно до затвердженого переліку питань.

5.3.5. Під час проведення співбесіди з метою перевірки знань природоохоронного законодавства та відповідних навиків претендент має відповісти на чотири питання та виконати одне практичне завдання.

Для виконання практичного завдання претенденту надаються для використання необхідні нормативно-правові документи.

5.4. Оцінювання кандидата та підбиття підсумків тестування

5.4.1. За кожну правильну відповідь та виконане практичне завдання претендент одержує максимально 20 балів.

Максимальна кількість балів, яку може одержати претендент, – 100.

5.4.3. Претенденти, які набрали загальну суму балів, 60 балів і більше, вважаються такими, що успішно пройшли співбесіду.

Претенденти, які набрали менше 60 балів, вважаються такими, що не пройшли співбесіду.

5.4.4. Оцінка знань природоохоронного законодавства та навиків, якими повинен володіти претендент проводиться всіма членами Комісії з перевірки знань.

Результати оцінювання заносяться кожним членом Комісії з перевірки знань до відомості з перевірки знань претендентів за формою наведеною у додатку 6.

Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на виконання обов'язків громадського інспектора.

5.4.5. Відомості напрацьовані в результаті проведення співбесіди зберігаються протягом трьох років в органі Держекоінспекції. Після закінчення зазначеного терміну вищезазначені документи знищуються в установленому порядку.

5.4.6. Висновки про результати співбесіди у формі відомостей з перевірки знань претендентів та особистих карток громадського інспектора передаються головою Комісії з перевірки знань на розгляд Головному державному інспектору України з охорони навколишнього природного середовища або головному державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища відповідної територій для прийняття рішення стосовно призначення претендента громадським екологічним інспектором.

5.4.7. Претенденти, які не пройшли співбесіду, мають право на повторне проходження співбесіди на загальних умовах згідно з цим Положенням не раніше ніж через один місяць.6. Порядок видачі посвідчення громадського інспектора

6.1. Посвідчення громадських інспекторів видаються відповідальним підрозділом у разі позитивного висновку за результатами проходження співбесіди у десятиденний термін з дня проведення співбесіди за підписом:

а) Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища, а в разі його відсутності – за підписом його заступників – громадським інспекторам, повноваження яких розповсюджуються в межах України;

б) Головних державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Чорного моря, Азовського моря, Чорного та Азовського морів, а в разі їх відсутності – за підписом їх заступників – громадським інспекторам, повноваження яких розповсюджуються в межах відповідних територій.

6.2. Посвідчення заповнюються відповідальним підрозділом чітким розбірливим почерком чорнилами чорного кольору.

У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор.

6.3. Видані посвідчення реєструються у журналі видачі посвідчень громадських інспекторів за формою наведеною у додатку 7.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований і скріплений підписом керівника органу та гербовою печаткою.

6.4. При отриманні посвідчення громадський інспектор розписується особисто про його отримання у вищезазначеному журналі.

У журналі також робляться відмітки про термін дії посвідчення, про його втрату чи анулювання.

6.5. Громадський інспектор який отримує посвідчення, попереджається про недопустимість передачі його іншим особам та інформується про порядок його використання при виконанні функцій громадського інспектора.

6.6. Посвідчення громадського інспектора видають терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів про виконану роботу, які надаються до органу Держекоінспекції за один місяць до закінчення терміну його чинності, про що у особистій картці громадського інспектора робиться відповідний запис.

Звіти про виконану роботу підшиваються до особистої картки громадського інспектора.

6.7. У разі втрати або значного пошкодження посвідчення його власник зобов’язаний негайно повідомити письмово орган Держекоінспекції, яким було видано посвідчення.

Втрачені або зіпсовані посвідчення вважаються недійсними.

6.8. Замість втраченого або зіпсованого посвідчення видається нове, протягом десяти днів з дня реєстрації письмового повідомлення громадського інспектора, про що у журналі видачі посвідчень громадських інспекторів робиться відповідний запис.

6.9. Посвідчення, які не відповідають встановленому зразку, заповнені з помилками і виправленнями вважаються недійсними і підлягають негайному вилученню та анулюванню органом Держекоінспекції.
7. Виготовлення посвідчень

7.1. Бланки посвідчень виготовляються друкарським способом з нанесенням нумерації та захисту від підробки.

7.2. Органи Держекоінспекції, які призначають громадських інспекторів, замовляють виготовлення бланків посвідчень у друкарнях і забезпечують їх облік, зберігання та видачу відповідно до вимог цієї Інструкції.
8. Облік, зберігання та знищення бланків посвідчення

8.1. Виготовлені бланки посвідчень реєструються структурним підрозділом, відповідальним за ведення бухгалтерського обліку та фінансів органу Держекоінспекції.

8.2. Бланки та журнали, у яких реєструються видані посвідчення, зберігаються у сейфі посадової особи, яка відповідає за видачу та облік виданих посвідчень.

8.3. Зіпсовані бланки, вилучені та анульовані бланки посвідчень по мірі необхідності підлягають знищенню у встановленому порядку.


9. Відповідальність

9.1. Посадові особи Держекоінспекції, які відповідають за облік, зберігання, правильне оформлення та видачу посвідчень, а також за знищення анульованих посвідчень несуть відповідальність за порушення вимог цієї Інструкції згідно з чинним законодавством.9.2. Громадські інспектори несуть відповідальність за правомірність використання отриманих посвідчень та наданих їм повноважень згідно з чинним законодавством.


izumzum.ru