Зат «Систем Кепітал Менеджмент»; Консорціуму «індустріальна група»; тов «Смарт – Груп» тов «Мідленд Кепітал Менеджмент» «Текстиль – - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Порядок презентацій конкурсантів, на отримання ліцензії на мовлення... 1 15.7kb.
Договір на виконання робіт № м. Київ “ ” 2007р. Тов 1 81.44kb.
Спеціальність 03060104 “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 1 262.87kb.
Отчет об участии в международной конференции «Менеджмент качества... 1 37.42kb.
Программа дисциплины Тайм-менеджмент  для направления 080200. 1 191.25kb.
Спеціалізація “Менеджмент промислових підприємств” 4 724.6kb.
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи №3 з дисципліни... 2 499.61kb.
Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом... 7 1097.08kb.
Рабочая программа для студентов специальности 080508. 65 «Информационный... 1 465.54kb.
Розбиття дисципліни за видами робіт на модулі менеджмент організацій... 1 63.14kb.
Рабочая программа дисциплины конкурентный менеджмент профессиональный... 1 222.48kb.
1. Лінгвістика тексту як наука і навчальна дисципліна 1 58.44kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Зат «Систем Кепітал Менеджмент»; Консорціуму «індустріальна група»; тов «Смарт – - страница №1/1

МЕМОРАНДУМ

щодо створення Організаційного комітету по заснуванню

Конфедерації роботодавців України

Ми, представники власників українських промислових та фінансових груп, що входять до складу юридичних осіб:ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент»;

Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»;

ТОВ «Смарт – Груп»

ТОВ «Мідленд Кепітал Менеджмент»

«Текстиль – контакт»

Прагнучи плідного співробітництва з усіма сторонами соціального діалогу,

Виходячи з важливої ролі соціального діалогу та необхідності координації спільних зусиль у сфері соціального партнерства,

Підтверджуючи свою прихильність до взаємовигідного співробітництва з представниками трудових колективів підприємств та державою,

Визнаючи підвищене значення нормативних регуляторних актів, які існують у сфері соціального партнерства,

Ґрунтуючись на рішенні власників підприємств, які сповідують принципи прозорості та добросовісності ведення бізнесу, беруть участь у створенні значної частки національного продукту України та формують значну долю валютного балансу держави,

Прагнучи створити справедливі умови розвитку вітчизняної промисловості, підвищення внутрішньої та зовнішньої конкурентноздатності нашої країни, сприяти створенню рівних та справедливих умов розвитку підприємництва в Україні,

Визнаючи неадекватне і неефективне представлення інтересів реальних власників існуючими всеукраїнськими організаціями роботодавців при укладенні галузевих та Генеральної угод

Домовились про наступне:

Повноважні особи, які беруть участь у зібранні (надалі – Повноважні Сторони), домовилися про необхідність створення відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» Конфедерації роботодавців України, як міжгалузевої організації, яка представлятиме інтереси всеукраїнських галузевих об’єднань роботодавців під час соціального діалогу на умовах рівності з усіма учасниками соціального партнерства.

Повноважні Сторони домовилися про необхідність створення Організаційного комітету по заснуванню Конфедерації роботодавців України, робота якого має полягати у сприянні створенню організацій роботодавців, всеукраїнських галузевих об’єднань роботодавців та підготовки проведення установчого з’їзду Конфедерації роботодавців України.

Робота Організаційного комітету має завершитись на установчому з’їзді Конфедерації роботодавців України відповідним звітом та складанням повноважень.

Фінансування витрат Організаційного комітету здійснюється за домовленістю Повноважних Сторін.

Діяльність Організаційного комітету має відповідати вимогам чинного законодавства України та бути максимально відкритою для громадськості, майбутніх партнерів та влади.

Повноважні Сторони обрали Головою Організаційного комітету Мірошниченка Олексія Валентиновича, який має здійснювати необхідні дії для створення Конфедерації роботодавців України.

Повноважні Сторони досягли домовленості, що Голова Організаційного комітету є відповідальним за зберігання всієї інформації та документації, пов’язаної з діяльністю Організаційного комітету, та надання такої інформації Повноважним Сторонам.

Повноважні Сторони збираються на засідання за необхідністю, але не рідше 1 разу на два тижні. Позачергове скликання Повноважних Сторін можливе за вимогою кожної з них.

Рішення на засіданнях Організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів.

Даний Меморандум є відкритим для приєднання всіх власників, які розділяють мету та цілі Повноважних Сторін, викладені в цьому Меморандумі.

Даний Меморандум підписується у шести екземплярах, один з яких зберігається у Голови Організаційного комітету.

Підтверджуючи необхідність згаданих заходів та погоджуючись з ними, Повноважні Сторони підписали цей Меморандум.

м. Київ 16 лютого 2006 р.

Представники власників:

ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент»

Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»

ТОВ «Смарт – Груп»ТОВ «Мідленд Кепітал Менеджмент»

«Текстиль – контакт»