Запитання : припинення, розірвання договору оренди нерухомості - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення від "31 " 07 2012 №665 25 сесії 6 скликання Про припинення... 1 15.53kb.
Рішення 14. 02. 2012р. №298 смт. Воловець Про розірвання договору... 1 16.86kb.
Порядок звільнення певна процедура, яка передбачає послідовність... 1 32.7kb.
Рішення сорок першої сесії ради шостого скликання 30. 05. 2013 №746... 1 14.89kb.
Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, заяви... 1 62.5kb.
Рішення від 17 травня 2012р. №6/23-17 м Білозерске Про продовження... 1 12.28kb.
6 червня 2012 року м. Київ 1 99.12kb.
Дніпропетровська область марганецькА міськА радА 1 13.47kb.
1. Яка нерухомість відноситься до об’єктів житлової нерухомості? 1 74.73kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту... 1 193.17kb.
Практична робота №2 Мета роботи. Ознайомитися з інтерфейсом користувача ос. 1 30.52kb.
Договір №22-1В про інформаційний обмін щодо недержавного пенсійного... 1 77.76kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Запитання : припинення, розірвання договору оренди нерухомості - страница №1/1

Запитання : ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НЕРУХОМОСТІ

Відповідь :
Припинення договору оренди (зокрема, розірвання) провадиться за підставами, передбаченими ЦК України. Так, договір оренди припиняється у разі смерті фізичної особи – орендаря, якщо інше не встановлено договором або законом, а також у разі ліквідації юридичної особи, яка була орендарем чи орендодавцем (ст. 781 ЦК України).
Зміна власника орендованого майна за загальним правилом не тягне за собою припинення договору оренди. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця, проте сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється (ст. 770 ЦК України).
Наймодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю упродовж трьох місяців підряд. У цьому разі договір вважається розірваним із моменту одержання наймачем повідомлення орендодавця про відмову від договору (ст. 782 ЦК України).
На вимогу орендодавця договір оренди може бути розірваний у випадках, коли орендар:
1. користується річчю всупереч договору або призначенню речі;
2. без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі;
3. орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;
4. не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача (ст. 783 ЦК України).
За вимогою орендаря договір оренди може бути достроково розірваний у випадку, коли:
1. орендодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі. Це відбувається тоді, коли передане орендарю майно має недоліки, які перешкоджають користуванню ним і не були обумовлені орендодавцем при укладенні договору, не були заздалегідь відомі орендарю і не повинні були виявлені орендарем під час огляду майна чи перевірки його справності при укладенні договору. Позаяк закон не вимагає, щоб ці недоліки були істотними, договір оренди може бути розірваний за наявності в орендованого майна будь-яких недоліків, що перешкоджають користуванню;
2. орендодавець не виконує свого обов’язку щодо проведення капітального ремонту речі (ст. 784 ЦК України).


izumzum.ru