Законодавча норма Сутність порушення Міра відповідальності Примітка - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Законодавча норма Сутність порушення Міра відповідальності Примітка - страница №1/1

Відповідальність у сфері загальнообовязкового державного пенсійного страхування


Законодавча норма


Сутність порушення


Міра відповідальності


Примітка


1


2


3


4


Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазначених у ст. 14 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058-IV), здійснюється у такому порядку:

для юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців, зазначених у пунктах 1 — 4 ст.  14 Закону № 1058-IV, на яких поширюється дія Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон


№ 755-IV), — на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755-IV, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей територіальними органами Пенсійного фонду; для страхувальників, зазначених у пунктах 1 — 5 ст. 14 Закону № 1058-IV, на яких не поширюється дія Закону № 755-IV, — у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви (п. 4 ст. 15 Закону № 1058-IV).

Страхувальники, зазначені у пунктах 1 — 5 ст. 14 Закону


№ 1058-IV, на яких не поширюється дія Закону № 755-IV, повинні подати заяву про взяття на облік в територіальних органах Пенсійного фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, як платників страхових внесків (п. 3 ст. 17 Закону № 1058-IV)

Виконавчі органи Пенсійного фонду України застосовують до страхувальників такі фінансові санкції:

У разі ухилення страхувальників, зазначених у пунктах 1 — 5 ст. 14 Закону № 1058-IV, на яких не поширюється дія Закону № 755-IV, від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в територіальних органах Пенсійного фонду (п. 1 частини дев’ятої ст. 106 Закону № 1058-IV)


Штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(п. 1 частини дев’ятої ст. 106 Закону № 1058-IV)


При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 13 до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 (далі — Інструкція № 21-1).

Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі (пп.  9.3.1 Інструкції № 21-1)

Страхувальниками відповідно до Закону № 1058-IV є:

1) роботодавці:

підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, — для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 ст. 11 Закону № 1058-IV;

колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), — для осіб, зазначених у п. 2 ст. 11 Закону № 1058-IV;

дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами, — для осіб, зазначених у п. 5 ст. 11 Закону № 1058-IV;











іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України, — для осіб, зазначених у п.  6 ст. 11 Закону № 1058-IV;

2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, — для осіб, зазначених у пунктах 7 — 9, 12 — 14, 17 і 18 ст. 11 Закону № 1058-IV;

3) п. 3 ст. 14 виключено;

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України — для працюючих осіб, за яких роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума внеску із заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я, а також для непрацюючих осіб, зазначених у п. 11 ст. 11 Закону № 1058-IV;

5) застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 ст. 11 та частині першій ст. 12 цього Закону (пункти 1—5 ст. 14 Закону № 1058-IV)


Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків.

Страхувальники — фізичні особи, які не мають банківських рахунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розрахунків через банківські установи.

Страхувальники зобов’язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Базовим звітним періодом є:

для страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 ст. 14 Закону № 1058-IV, — календарний місяць;

для страхувальників, зазначених у п. 5 цієї статті, — квартал.

При цьому в разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат (виплати доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати (дохід). У разі недостатності у страхувальника коштів для здійснення в повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та одночасної сплати відповідних авансових платежів виплата зазначених сум та сплата страхових внесків здійснюється в пропорційних розмірах у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду.

У разі несплати авансових платежів до страхувальників застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 1058-IV.

Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом. Днем сплати страхових внесків вважається:


За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків,
у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду (п. 2 частини дев’ятої ст. 106 Закону № 1058-IV)


Штраф залежно від строку затримки платежу в розмірі:

10% своєчасно несплачених зазначених сум — у разі затримки їх сплати у строк до 30 календарних днів включно;

20% зазначених сум — у разі затримки їх сплати у строк до 90 календарних днів включно;

50% зазначених сум — у разі затримки їх сплати понад 90 календарних днів.

Одночасно на суми своєчасно несплачених (неперерахованих) страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1% зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу (п. 2 частини дев’ятої ст. 106
Закону № 1058-IV)


При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 14 до Інструкції № 21-1.

Рішення про застосування зазначених штрафів складається залежно від терміну затримки сплати (погашення) страхових внесків:

1) при затримці до 30 календарних днів включно на наступний день після закінчення зазначених 30 календарних днів рішення про застосування штрафу виноситься у розмірі 10% від суми фактично сплаченої (погашеної) за цей період недоїмки.

Тобто рішення виноситься одне на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки за період з 1 до 30 календарного дня незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період;

2) при затримці сплати страхових внесків до 90 календарних днів включно, на наступний день після закінчення зазначених 90 календарних днів рішення про застосування штрафу виноситься у розмірі 20% від суми фактично сплаченої (погашеної) за цей період недоїмки. Тобто рішення приймається одне на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки за період з 31 до 90 календарного дня незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період;

3) при затримці сплати страхових внесків, що є більшою 90 календарних днів, рішення виноситься у розмірі 50% від суми фактично сплаченої (погашеної) недоїмки. Рішення приймається одне на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки за період від 91 календарного дня до дня фактичного погашення всієї суми недоїмки незалежно від кількості випадків сплати за цей період. Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних картки особового рахунку платника



у разі перерахування сум страхових внесків у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду або у випадках, передбачених цим Законом, на рахунок накопичувального фонду — день списання установою банку, установою Держказначейства України суми платежу з банківського (спеціального реєстраційного) рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду;

у разі сплати сум страхових внесків готівкою — день внесення страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв’язку для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду та/або накопичувального фонду (пункти 5, 6, 9, 10 ст. 20 Закону № 1058-IV)












Страхові внески до солідарної системи нараховуються:

для роботодавця — на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій та другій ст. 19 Закону № 1058-IV, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, які не зменшені на суму податків, інших обов’язкових платежів і внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства або за договорами позики, придбання товарів та виплат тощо або на інші цілі за дорученням отримувача (пункти 1, 4, 5 ст. 19 Закону № 1058-IV)



За приховування (заниження) страхувальником суми заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески (п. 3 частини дев’ятої ст. 106 Закону № 1058-IV)


Штраф у розмірі всієї суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу), а в разі повторного протягом року такого порушення — штраф у триразовому розмірі суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу)

(п. 3 частини дев’ятої ст. 106 Закону № 1058-IV)



При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 15 до Інструкції № 21-1.

Підставою для прийняття такого рішення є акт документальної перевірки або акт звірки з органами податкової служби

(пп. 9.3.2 Інструкції № 21-1)


Обчислення страхових внесків територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених Законом № 1058-IV, здійснюється на підставі складених актів перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, звітності, що подається страхувальником, бухгалтерських та інших документтів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.

Страхові внески обчислюються територіальним органом Пенсійного фонду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за непрямим методом, виходячи з оцінки валового доходу та витрат страхувальника, кількості осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, обсягу виробленої (реалізованої) продукції (послуг), суми сплачених ним податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством, у разі:

ухилення страхувальника чи його посадових осіб від надання територіальному органу Пенсійного фонду звітності чи інших документів про сплату страхових внесків;

неведення страхувальником бухгалтерського обліку чи відсутності в нього відповідних первинних документів;

якщо сума страхових внесків, нарахована страхувальником, не підтверджується документами.

Обчислення територіальними органами Пенсійного фонду сум страхових внесків за минулі періоди провадиться виходячи з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески (п. 3 ст. 20 Закону № 1058-IV)



за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків

(п. 4 частини дев’ятої ст. 109 Закону № 1058-IV)



штраф у розмірі 5% зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми

(п. 4 частини дев’ятої ст. 109 Закону № 1058-IV)



Для розрахунку зазначеного штрафу кількість місяців розраховується починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми внесків, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким страхувальником акта перевірки від органу Пенсійного фонду або в якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми. 

Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованих (своєчасно не обчислених) та не сплачених страхових внесків, то за кожне таке донарахування накладається штраф у порядку та в розмірах, визначених цим пунктом.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 16 до Інструкції № 21-1.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки, акт звірки та розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.



Страхувальник зобов’язаний подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом

(п. 4 ст. 17 Закону № 1058-IV)

Платники, зазначені в пп. 2.1.1 п. 2.1 Інструкції № 21-1, щомісяця складають у двох примірниках розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у якому зазначають самостійно обчислені суми страхових внесків, за формою згідно з додатком 23 цієї Інструкції.

Платники, зазначені в пп. 2.1.2 п. 2.1 цієї Інструкції, щомісяця складають у двох примірниках розрахунки суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у якому зазначають самостійно обчислені суми страхових внесків за формою згідно з додатком 23 до цієї Інструкції та формою згідно з додатком 34 до цієї Інструкції.

Розрахунки подаються зазначеними платниками до органу Пенсійного фонду для реєстрації за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, — не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення цього періоду (пп. 11.11 п. 11 Інструкції № 21-1)


за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду

(п. 5 частини дев’ятої ст. 109 Закону № 1058-IV)



штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення — у розмірі 20% зазначених сум та не менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 5 частини дев’ятої ст. 109
Закону № 1058-IV)


При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 17 до Інструкції № 21-1.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі.



Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 — 10, 12 — 15, 18 ст. 11 Закону № 1058-IV, подаються до територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують цим особам заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток), допомогу.

Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 ст. 11 цього Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у п. 11 ст. 11 цього Закону, — Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, — Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Форми документів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням Пенсійного фонду

(п. 6 ст. 21 Закону № 1058-IV)


за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду

(п. 5 частини дев’ятої ст. 109 Закону № 1058-IV)



штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення — у розмірі 20% зазначених сум та не менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(п. 5 частини дев’ятої ст. 109


Закону № 1058-IV)

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 17 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі.



Обчислення страхових внесків застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 — 7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 ст. 11 Закону № 1058-IV, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески (п. 2 ст. 20 Закону № 1058-IV)


за неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків (п. 6 частини дев’ятої ст. 109 Закону № 1058-IV)


штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення — у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 6 частини дев’ятої ст. 109
Закону № 1058-IV)

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 18 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт документальної перевірки.



У разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат (виплати доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати (дохід).

У разі недостатності у страхувальника коштів для здійснення в повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та одночасної сплати відповідних авансових платежів виплата зазначених сум та сплата страхових внесків здійснюється в пропорційних розмірах у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду.

У разі несплати авансових платежів до страхувальників застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом (п. 6 ст. 20 Закону № 1058-IV)


за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків, передбачених цим Законом

(п. 7 частини дев’ятої ст. 109 Закону № 1058-IV)



штраф у розмірі 50% сум несплачених або своєчасно несплачених авансових платежів (п. 7 частини дев’ятої ст. 109 Закону № 1058-IV)

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 19 до цієї Інструкції.

Розрахунок зазначеної фінансової санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки.






Виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до банків такі фінансові санкції:

Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум (п. 12 ст. 20 Закону № 1058-IV)

у разі невиконання цієї вимоги

(п. 12 ст. 20 Закону № 1058-IV)



банки за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному територіальному органу Пенсійного фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми (п. 12 ст. 20
Закону № 1058-IV)




Пенсійні виплати —

грошові виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати.

Пенсійні виплати за рахунок накопичувального фонду — регулярні виплати,
які здійснюються на підставі набуття застрахованою особою відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування права на отримання одного з різновидів довічних пенсій.


за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у частині дев’ятій цієї статті, сум інвестиційного доходу, одержаного від інвестування коштів Накопичувального фонду, за несвоєчасне перерахування за платіжними документами виконавчих органів Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на банківські рахунки сум коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду, які використовуються на цілі, передбачені цим Законом

(п. 1 частини десятої ст. 106 Закону № 1058-IV)



нараховується пеня з розрахунку 0,1% зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування) та накладається штраф у розмірі 10% своєчасно
не зарахованих (не перерахованих) сум

(п. 1 частини десятої ст. 106


Закону № 1058-IV)







Виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до організацій, у тому числі банків, які здійснюють виплату і доставку пенсій,
такі фінансові санкції:





за несвоєчасну виплату і доставку сум пенсійних виплат одержувачам або несвоєчасне зарахування їх на банківські рахунки пенсіонерів, або несвоєчасне повернення на банківські рахунки виконавчих органів Пенсійного фонду чи Накопичувального фонду сум коштів, не використаних для здійснення пенсійних виплат, за умови своєчасного і в повному обсязі їх фінансування (частина одинадцята ст. 106
Закону № 1058-IV)

штраф у розмірі своєчасно не виплачених,
не доставлених чи не зарахованих або своєчасно не повернених сум пенсійних виплат

(частина одинадцята ст. 106


Закону № 1058-IV)







Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, такі адміністративні стягнення :




у разі:

приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески;

порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків;

порушення порядку сплати ним страхових внесків;

порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду;

неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених цим Законом;

вчинення дій, що перешкоджають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду в здійсненні перевірок.


штраф в розмірі від восьми до п’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян


За будь-яке правопорушення, передбачене цією частиною, вчинене особою, на яку протягом поточного року було накладено адміністративне стягнення за одне з правопорушень, зазначених у цій частині, накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.


Підготувала Олександра ТОРУНДО


«Вістник податкової служби» №47-48/2008 р.