Законів України «Про освіту» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №587 від 17 червня 2010 року Про затвердження переліку предметів... 1 78.8kb.
2. Облік дітей школоповинного віку в мікрорайоні школи 3 880.33kb.
Положення стаття Законодавство України про освіту базується на Конституції... 1 157.57kb.
Кабінет міністрів україни постанова 1 208.21kb.
Виконавчий комітет нікопольської міської ради 1 55.16kb.
14 грудня 2010 р за n 1255/18550 Про затвердження Типового положення... 1 352.2kb.
Наказ №930 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних... 1 300.28kb.
На виконання Законів України "Про охорону дитинства", " Про державний... 1 35.37kb.
Постанова Правління Національного банку України 20. 06. 2012 №253... 1 186.41kb.
Про затвердження плану проходження курсів підвищення кваліфікації... 1 474.1kb.
Наказ №930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції... 1 249.4kb.
Невмержицька Олена Олександрівна 1 321.84kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Законів України «Про освіту» - страница №1/6


Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття педагогічний колектив НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5 у 2012-2013 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості.

Особлива увага приділялась реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання, виховання і розвитку учнів через оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання, створення сприятливих умов для самореалізації, індивідуального розвитку особистості.

Робота педколективу була спрямована на реалізацію методичної проблеми «Розвиток інтелектуального творчого потенціалу особистості через інноваційне освітнє середовище НВК» та здійснення підготовчого етану Програми розвитку НВК у форматі школи повного дня. Освітнє середовище організувалося в оцінці моніторингової результативності. Навчально-виховний процес в НВК здійснювався відповідно до навчального робочого плану загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012-2013 н. р., робочого навчального плану гімназійних класів на 2012-2013 н. р. та річного плану роботи НВК.

Поряд з цим у 2012-2013н.р. в НВК розпочалася копітка робота по впровадженню з 1 вересня 2012р. нового Державного стандарту початкової загальної освіти та підготовча – до впровадження з 1 вересня 2013р. Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
І. Підсумки навчальної роботи

На початок навчального року в 1-11 класах НВК навчалося 394 учні. Протягом 2012-2013н.р. 11 учнів вибуло, 5 - прибуло. На кінець ІІ семестру в НВК нараховується 388 учнів.

За результатами річного оцінювання в розрізі класів високий рівень навчальних досягнень виявили 34 учні, що становить 11% від загальної кількості учнів 3-11класів. Серед них 4 учні 3-Акл., 9 учнів 3-Бкл., 2 учні 4-Акл., 3 учні 4-Бкл. 4 учні 5кл., 2 учні 6-Акл., 1 учень 7кл., 3 учні 9-Акл., 2 учні 10-Бкл., 2 учні 10-Акл., 1 учень 11-Б кл., 1 учень 11-А класу. З числа випускників 11-х класів двоє учнів Поліщук Б. та Гончарук С. нагороджені золотими медалями і троє учнів Гончарук А., Носко Я., Василець В. – срібними. Випускниці 9-Акл. Василюк Д., Ковальчук А., Романюк А.отримали свідоцтво з відзнакою. В цілому 48 % учнів виявляють високий та достатній рівень навчальних досягнень з усіх базових дисциплін, 45% - середній рівень з окремих навчальних предметів, 7%- початковий. Середній бал успішності по НВК становить 8,0 балів.

Аналіз успішності учнів в розрізі класів показав, що найвищий академічний рейтинг серед учнівських колективів початкових класів в 3-Бкл., де успішність 9,5; друге місце посів 4-Акл. - 9,4 б.,; третє місце 4-Бкл. – 8,9 б. Серед класів основної школи перше місце посів 5кл. – 8,9 б.; друге місце – 6-А – 8,7 б.; третє – 9-Акл. – 8,4 б. Найнижчі показники успішності виявлені в 6-Бкл. (с.бал успішності - 6,8).Аналіз успішності учнів НВК в розрізі класів за 2012-2013н.р

Клас

Всього учнів

Високий

Достатній

Середній

Початковий

C/б усп.

12-

10 б

%

12-7

%

К-ть

%

К-ть

%
3-А

21

4

19

9

43,2

8

38,4

2

9,6

8,5

3-Б

27

9

33,3

13

48,2

4

14,8

1

3,7

9,5

4-А

18

2

11,1

11

61,1

5

27,8

-

-

9,4

4-Б

17

3

17,6

7

41

6

35,3

1

5,8

8,9

5

28

4

14

14

50

9

32

1

4

8,9

6-А

19

2

11

6

31

11

58

-

-

8,7

6-Б

17

-

-

6

35,2

9

53

3

17,7

6,8

7

19

1

5

4

21

11

58

3

16

7,9

8

25

-

-

4

16

18

72

3

12

6,9

9-А

17

3

18

9

53

5

29

-

-

8,4

9-Б

19

-

-

2

16

16

76

1

8

6,9

10-А

20

2

10

7

20

8

55

3

15

8,0

10-Б

19

2

10,5

1

5,3

13

68,4

3

15,8

7,4

11-А

25

1

4

18

71

4

17

2

8

8,8

11-Б

24

1

4

6

25

16

67

1

4

8,3

По НВК

315

34

11

116

37

142

45

24

7

8,0

Аналіз успішності учнів з профільних дисциплін вказує на достатній рівень засвоєння програмового матеріалу. Високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів з географії становить 81%, середній - 19%, середній бал успішності – 8,1 (вч. Власюк О.А.). Кількість учнів, що мають високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів з економіки становить 69%, середній - 25%, початковий - 6%, середній бал успішності – 7,5 (вч. Корешняк І.С.). З біології високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів становить 79,2%, середній - 20,8%, середній бал успішності – 7,5 (вч. Якимчук Г.А.)

Аналіз успішності учнів 9-Акл. з математики, що вивчається поглиблено, показав достатній рівень засвоєння навчального матеріалу. Середній бал успішності з алгебри тут становить 8,7, а з геометрії 8,8 (вч. Василець О.С.).
Державна підсумкова атестація
Державна підсумкова атестація в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5 проводилася у відповідності з вимогами Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013р. №1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012-2013 н.р.» за збірниками та посібниками, рекомендованими МОНмолодьспорту України.

Рішенням педагогічної ради (протокол № 3 від 24.05.2013р.) до державної підсумкової атестації за курс старшої школи допущено 49 учнів 11-х класів та учня-екстерна Косіка Д.В., за курс основної – 36 учнів 9-х класів. На підставі медичних довідок ЛКК, заяв батьків, рішення педради НВК (протокол № 3 від 24.05.2013р.) від державної підсумкової атестації за станом здоров’я звільнено за курс основної школи 3 учні, за курс старшої – 2.

До ДПА у початковій школі були допущені всі - 35 учнів 4-х класів.

При проведенні державної підсумкової атестації у початковій школі з математики, української мови, читання учні переважно виявили високий та достатній рівень навчальних досягнень.


Аналіз результатів ДПА в 4-х класах

(2012-2013н.р.)


Предмет

Клас

К-ть учнів

Рівень досягнень

В класі

Писало роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-ть

учн

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

Математика

4-А

18

18

7

38,9

10

55,6

1

5,5

-

-

Математика

4-Б

17

17

7

41

8

47

2

12

-

-

Українська мова

4-А

18

18

10

55,6

8

44,4

-

-

-

-

Українська мова

4-Б

17

17

8

47

8

53

-

-

-

-

Читання

4-А

18

18

8

44,5

9

50

1

5,5

-

-

Читання

4-Б

17

17

8

47

8

47

1

5,8

-

-
следующая страница >>