Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», прийнятий повторно Верховною Р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний... 1 91.67kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій... 1 62.19kb.
Закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! 9 716.04kb.
Рішення від 28. 10. 2011р. №329 м. Володимир-Волинський Про встановлення... 1 45.72kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про захист персональних... 1 119.72kb.
Рішення №24 / 17 12 15 серпня 2012 року село Гвіздівці Про „Правила... 1 202.81kb.
Рішення ід 27. 03. 2008 с. Токарі Про затвердження ставок нарахування 1 221.46kb.
Закон україни про правовий режим надзвичайного стану ( Відомості... 1 224.9kb.
Про внесення змін до конституції україни 1 278.21kb.
Рішення від 2 квітня 2009 року №1900 Про депутатський запит депутата... 1 11.02kb.
Рішення від 29. 02. 12 №405 м. Гола Пристань Про затвердження заходів... 1 62.38kb.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова підтримує партнерські... 1 33.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених - страница №1/1

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», прийнятий повторно Верховною Радою України 4 квітня 2006 року, не може бути підписаний у зв'язку з тим, що його положення, як і в попередній редакції цього Закону, не відповідають Конституції України, Бюджетному кодексу та законам України.1. Законом пропонується змінити визначені чинним Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських, зокрема, зменшити показники висоти місцевості над рівнем моря з 400 до 350 метрів, а крутизни схилів, на яких розміщені сільськогосподарські угіддя, – з 12 до 9 градусів (пункт 1 статті 1 розділу І Закону).При цьому не взято до уваги те, що на даний час в Україні за наявними критеріями статус гірського населеного пункту мають 711 адміністративних одиниць з населенням 890,5 тисяч жителів. Із запровадженням нових критеріїв кількість населених пунктів із статусом гірських, за попередніми розрахунками, збільшиться більш як вдвоє, а осіб зі статусом таких, які проживають і працюють (навчаються) на території гірських населених пунктів, – в декілька разів.Запровадження таких положень потребуватиме значного збільшення видатків державного бюджету, створить загрозу недофінансування бюджетних призначень, в тому числі й на розвиток гірських населених пунктів, на забезпечення гарантій соціального захисту громадян, які в них проживають, працюють або навчаються.2. Не може бути підтримано зміни до пункту 1 статті 3 «Про статус гірських населених пунктів в Україні», оскільки розмежування видатків між бюджетами різних рівнів передбачено Бюджетним кодексом України. Виділення коштів на заходи, які зазначені у пункті 1 статті 3 чинного Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», здійснюється відповідно до статей 87-91 Бюджетного кодексу України з державного та місцевих бюджетів.Законом передбачено установлення суб'єктам господарювання доплат за рахунок коштів державного бюджету в розмірі до 50 відсотків від ціни реалізованої сільськогосподарської сертифікованої продукції, яка вироблена в місцевостях, що віднесені до гірських (абзац другий пункту 2 статті 2 розділу І).Проте таке положення Закону суперечить статті 95 Конституції України, згідно з якою будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються виключно законом про Державний бюджет України. Це стосується і положень пункту 3 статті 2 розділу І Закону.Зазначеною статтею розділу І Закону також пропонується запровадити компенсацію відсоткової ставки за залученими в банках коротко- і довгостроковими кредитами суб'єктам господарювання, що здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, яким надано статус гірських, та виконують роботи і послуги щодо будівництва та реконструкції об'єктів інженерної інфраструктури в населених пунктах, яким надано статус гірських (будівництво доріг, ліній електропередач, газопроводів), для забезпечення потреб цих гірських населених пунктів (абзац третій пункту 2).При цьому не враховано, що статтею 13 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» вже передбачена кредитна підтримка виробників сільськогосподарської продукції, зокрема, шляхом субсидування частини процентів за використання кредитів. Слід також зауважити, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» передбачено видатки загального фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів у розмірі 260 млн. гривень.3. Пунктом 1 статті 3 розділу І Закону передбачається, що в законі про Державний бюджет України мають щорічно передбачатися бюджетні призначення на компенсацію суб'єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території населених пунктів, яким надано статус гірських, витрат, пов'язаних з виплатою надбавок до заробітної плати. Такий підхід не відповідає статті 4 Закону України «Про оплату праці», за якою бюджет є джерелом коштів для оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, на оплату ж праці працівників госпрозрахункових підприємств спрямовується частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.Крім того, відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.Законом пропонується також установити, що розмір державних пенсій та всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює або проживає на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків, але розмір надбавок має становити не менше 20 відсотків прожиткового мінімуму (пункт 2 статті 3 розділу І).Це потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, джерел покриття яких Законом, що розглядається, усупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України не визначено, а також призведе до необгрунтованого підвищення розміру пенсій особам, які не набули права на одержання пенсії мінімального розміру.Пунктом 3 статті 3 розділу І Закону передбачається доповнити статтю 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» положеннями щодо прийому громадян, яким надано статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, на навчання до державних вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та на курси для професійного навчання поза конкурсом з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної на 50 відсотків стипендії незалежно від місця навчання на території України.Таке положення не відповідає статті 53 Конституції України та статті 4 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до яких громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, а також статті 42 Закону України «Про освіту», якою визначено, що прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.Крім того, зазначений підхід не відповідає частині першій статті 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», згідно з якою статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території гірського населеного пункту, надається громадянам, які постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті.Статтею 3 розділу І Закону передбачається доповнити статтю 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» частиною четвертою, яка передбачає зменшення на 50 відсотків плати за навчання для студентів державних вищих навчальних закладів, які навчаються за контрактною формою навчання і мають статус особи, що проживає на території населеного пункту, якому надано статус гірського.Надання таких пільг для зазначеної категорії студентів контрактної форми навчання не відповідає конституційним принципам рівності прав громадян та недопустимості привілеїв чи обмежень за ознаками місця проживання (статті 21 і 24 Конституції України).4. Законом, що надійшов на підпис, пропонується доповнити Закон «Про статус гірських населених пунктів в Україні» статтею 7, згідно з якою особи, які не проживають постійно в гірських населених пунктах, але працювали в них до надання останнім статусу гірських безперервно не менше 10 років і отримують державну пенсію, нараховану із заробітної плати за цей період часу (за умови, що остання нараховувалася без урахування особливих умов праці), мають право на перерахунок пенсій із вказаної заробітної плати, збільшеної на 20 відсотків. Особам, які не проживають постійно в гірських населених пунктах, але працювали в них до надання останнім статусу гірських та продовжують працювати, при нарахуванні пенсії враховується заробітна плата за попередні роки (до надання статусу гірського населеного пункту) із збільшенням на 20 відсотків.Це положення Закону також не відповідає зазначеним статтям 21 і 24 Основного Закону України, суперечить основним принципам загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Зокрема, відповідно до статті 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються лише суми виплат (доходу), з яких фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України.Виходячи з викладеного, пропонується Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» відхилити.Президент України Віктор ЮЩЕНКО