Закон україни «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної... 1 26.77kb.
Закон україни про внесення змін до статті 17 1 Закону України "Про... 1 22.15kb.
Закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! 9 716.04kb.
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний... 1 91.67kb.
Розпорядження від „ 01 листопада 2012 року селище Гусятин №663-од... 1 16.04kb.
Закон україни про внесення змін до окремих законів України щодо задоволення... 1 142.61kb.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських... 1 75kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін... 1 57.95kb.
Про внесення змін до конституції україни 1 278.21kb.
Рішення від 2012 року № Про внесення змін до рішень Кіровоградської... 1 26.7kb.
Закон україни про внесення змін до частини четвертої статті 39 Закону... 1 26.02kb.
Заходи по упорядкуванню та розвитку матеріально-технічної бази школи 1 149.96kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про податок з доходів - страница №1/1

Проект

Вноситься народним

депутатом України

Турмановим В. І.ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до статті 4 Закону України«Про податок з доходів фізичних осіб»

(щодо уточнення категорій осіб, яким встановлені пільги

по безоплатному наданню вугілля на побутові потреби)

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб (Відомості Верховної Ради України, 2003 р. № 37 ст. 308; № 52 ст. 564; 2005 р. № 13, ст. 230, № 21 ст. 302) наступні зміни:

1. Підпункту 4.3.15 пункту 4.3 статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» викласти у такій редакції:

4.3.15. вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсязі, який визначається колективним договором та за переліком професій, що встановлюється Центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у вугільній промисловості, платнику податку з числа осіб, що перебувають у трудових відносинах з підприємством з видобутку (переробки) вугілля та вуглешахтобудівним підприємством, а також:

а) непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на таких підприємствах: на підземних роботах не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов’язаних із підземними умовами - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15років для жінок;

б) особі, яка отримала інвалідність внаслідок каліцтва або професійного чи загального захворювання під час роботи на такому підприємстві;

в) члену сім’ї загиблого (померлого) працівника такого підприємства, що отримує пенсію внаслідок втрати годувальника

При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля (вугільних брикетів) її сума оподатковується при її виплаті та за її рахунок у загальному порядку.

2. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2008 року.

Голова Верховної Ради

України А.ЯценюкПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України

«Про податок з доходів фізичних осіб»

(щодо уточнення категорій осіб, яким встановлені пільги

по безоплатному наданню вугілля на побутові потреби)

1.Обгрунтування необхідності прийняття акту.

Необхідність прийняття даного Законопроекту обумовлена невдоволенням та великим потоком скарг і звернень певних категорій громадян, які в результаті існуючих розбіжностей в Законах України вимушені сплачувати податок з доходу на безоплатне надане їм вугілля на побутові потреби. Зокрема це стосується таких категорій осіб, як працівники шахтовуглебудівних підприємств, а також членів родин померлих працівників вугледобувних підприємств, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Так Гірничим законом України (статті 43 і 48) встановлено, що пільги на безоплатне надання вугілля на побутові потреби надаються певним категоріям осіб, у т.ч. працівникам і пенсіонерам вугледобувних (переробних) і вуглешахтобудівних підприємств, а також сім’ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля.

У той же час статтею 4 (підпункт 4.3.15) Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» до переліку доходів, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу, включені не всі категорії осіб, які передбачені статтями 43 і 48 Гірничого закону України. Таким чином, цей Закон містить штучне виключення окремих категорій осіб інших підприємств, які працюють чи працювали в однакових шкідливих і небезпечних умовах із працівниками вугледобувних підприємств.

У підпункті 4.3.15 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» не враховані також вимоги статті 43 Гірничого закону України щодо визначення необхідного стажу роботи окремо для чоловіків і жінок, який суттєво різниться.

Крім того, у підпункті 4.3.15 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» установлено, що перелік пільгових професій осіб визначає Кабінет Міністрів України. Такий порядок пропонується встановлювати не Кабінетом Міністрів України, а Центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у вугільній промисловості, що спростить процедуру складання такого переліку.

Розмір надання безоплатного вугілля пропонується визначати колективними договорами, як це і передбачено Гірничим законом України.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою зазначеного законопроекту є удосконалення податкового законодавства та усунення розбіжностей в нормативно-законодавчій базі України, що дозволить забезпечити справедливість оподаткування такої найбільш незахищеної соціальної верстви населення, як дружини (вдови) померлих працівників вугледобувних та вуглебудівних підприємств. Внесення зазначених змін до даного Закону України сприятиме і підвищенню престижності шахтарської праці, зокрема такої категорії осіб, як шахтовуглебудівельники та інших , що дасть змогу залучати до роботи у вугільній галузі необхідні кадри у працездатному віці , яких на зараз дуже не вистачає.3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України.

Проектом закону пропонується внести доповнення до чинного Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», де в підпункті 4.3.15 до переліку платників податку, доходи яких не включаються до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку за безоплатне отримане вугілля добавляється така категорія осіб, як сім’ї померлого працівника вугледобувного підприємства (що використовував право безоплатного отримання вугілля на побутові потреби), яка отримує пенсію внаслідок втрати годувальника.

Поновлюється і соціальна справедливість щодо встановлення відповідних пільг такій категорії осіб, як працівники вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств, а також упорядковується і диференціюється надання пільг згідно наявного стажу роботи працівника у вугільній промисловості.

Будуть усунені розбіжності та приведені до єдиного визначення нині діючі законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються питань забезпечення побутовим паливом та інших категорій осіб всіх працівників вугільної галузі.4. Стан нормативної бази у даній сфері правового урегулювання.

- Конституція України (ст. 22), яка визначає, що прийнятті нових Законів або внесені змін до чинних Законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав свобод;

- Гірничий закон України № 1127-XIV від 6 жовтня 1999 року, який є основним нормативно-правовим актом, що встановлює права та соціальні гарантії працівників гірничих підприємств, а також визначає порядок надання пільг і компенсацій працівникам гірничих підприємств.

- Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року № 889-IV (із змінами та доповненнями: Відомості Верховної Ради України, 2003 р. № 37 ст. 308; 2004 р. № 52 ст. 564; 2005 р. № 13 ст. 230, № 21 ст. 302). Статтею 4 даного Закону визначаються доходи, які не включаються до складу загального місячного або річного оподаткування доходу. Проте на відміну від ст. 43 Гірничого закону України, в підпункті 4.3.15 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» не вказані такі пільгові категорії як працівники підприємств з переробки вугілля та вуглебудівних підприємств, а також сім’ї працівників, які померли на виробництві даних підприємств, і які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Абзацом 1 законопроекту пропонується розширити коло осіб, які звільнятимуться від оподаткування безкоштовно наданого вугілля на працівників та пенсіонерів вуглешахтобудівних підприємств (юридичних осіб). В разі прийняття зазначеної норми необхідно поповнення надходжень до Державного бюджету України в обсязі 4,3 млн. грн.Розрахунок:

16,2 тис. чол. х 5,2 тонн = 84,24 тис. тонн

84,24 тис. тонн х 336,7 грн. = 28,4 млн. грн.

28,4 грн. х 0,15 = 4,3 млн. грн.

де:

16,2 тис. чол. - кількість вуглеотримувачів, які додатково звільнятимуться від оподаткування безкоштовно наданого вугілля та вугільних брикетів;5,2 тонн - річна норма забезпечення побутовим паливом працівників і пенсіонерів вугільної промисловості на будинок або квартиру (середня по промисловості);

336,7 грн. - середня ціна 1 тонни вугілля на побутові потреби, яка склалася в 2007 році.

Підпунктом а) зазначеного законопроекту Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» приводиться у відповідність до абз. 7 ст. 43 Гірничого закону України, відповідно до якого право на забезпечення вугіллям на побутові потреби мають пенсіонери, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок. Закон України в діючій редакції звузив коло осіб, які звільняються від оподаткування безкоштовно наданого вугілля, до непрацюючих пенсіонерів, що мають стаж роботи на таких підприємствах не менш ніж 10 років на підземних роботах або не менш ніж 20 років на поверхні.

В разі прийняття зазначеної норми Державний бюджет України недоотримає:

5,1 тис. чол. х 5,2 тонн = 26,5 тис. тонн

26,5 тис. тонн х 336,7 грн. = 8,9 млн. грн.

8,9 млн. грн. х 0,15 = 1,3 млн. грн.

де: 5,1 тис. чол. кількість вуглеотримувачів, які додатково звільнятимуться від оподаткування безкоштовно наданого вугілля та вугільних брикетів;

5,2 тонн - річна норма забезпечення побутовим паливом працівників і пенсіонерів вугільної промисловості на будинок або квартиру (середня по промисловості);

336,7 грн. - середня ціна 1 тонни вугілля на побутові потреби, яка склалася в 2007 році.

Пунктом б) зазначеного законопроекту пропонується розширити коло осіб, які звільнятимуться від оподаткування безкоштовно наданого вугілля на кількість вуглеотримувачів, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, та які користувалися цим правом до настання інвалідності. Забезпечення цих осіб вугіллям передбачено п. 8 ст. 43 Гірничого закону України.

В разі прийняття зазначеної норми Державний бюджет України недоотримає:

8,9 тис. чол. х 5,2 тонн = 46,3 тис. тонн

46,3 тис. тонн х 336,7 грн. = 15,6 млн. грн.

15,6 грн. х 0,15 = 2,3 млн. грн.

де:


8,9 тис. чол. кількість вуглеотримувачів, які додатково звільнятимуться від оподаткування безкоштовно наданого вугілля та вугільних брикетів;

5,2 тонн - річна норма забезпечення працівників і пенсіонерів вугільної промисловості на будинок або квартиру (середня по промисловості);

336,7 грн. - середня ціна 1 тонни вугілля на побутові потреби, яка склалася в 2007 році.

Отже, в разі прийняття зазначеного законопроекту Державний бюджет України недоотримає:

4,3 + 1,3 + 2,3 = 7,9 млн. грн.

Джерелом покриття цих витрат є збільшення податку, що перераховується підприємствами вугільної промисловості до Державного "бюджету за рахунок підвищення видобутку вугілля економічно активними підприємствами.6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття запропонованого проекту Закону сприятиме встановленню соціальної справедливості серед всіх категорій працівників вугільної промисловості, що дозволить усунути невдоволення трудящих та значно стабілізувати ситуацію на вугільних підприємствах України й упередити можливі негативні соціально-економічні наслідки у вугільній галузіПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

пропозицій ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України

щодо внесення змін до статті 4 Закону України

«Про податок з доходів фізичних осіб»

від 22.05.03 р. № 889-ІV.

Чинна редакція

Пропонуєма редакція

Обґрунтування

4.3.15. вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, платнику податку з числа осіб, що перебувають у трудових відносинах з вугледобувним підприємством, а також:

а) непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на таких підприємствах не менш ніж 10 років на підземних роботах або не менш ніж 20 років на поверхні;

б) особі, яка отримала інвалідність внаслідок каліцтва або професійного захворювання під час роботи на такому підприємстві;

в) члену сім’ї загиблого пра-цівника такого підприємства, що отримує пенсію внаслідок втрати годувальника.

При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля (вугільних брикетів) її сума оподатковується при її виплаті та за її рахунок у загальному порядку.

Кабінет Міністрів України встановлює правила виконання цього підпункту ;


4.3.15. вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсязі, який визна-чається колективним договором та за переліком професій, що встановлюється Центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у вугільній промисловості, платнику податку з числа осіб, що перебувають у трудових відно-синах з підприємствам видобутку (переробки) вугілля та вуглешахто-будівними підприємствами, а також:

а) непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на таких під-приємствах: на підземних роботах не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов’язаних із підземними умовами - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються,розрізах,збагачувальних та брикетних фабриках не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15років для жінок;

б) особі, яка отримала інвалідність внаслідок каліцтва або професійного чи загального захворювання під час роботи на такому підприємстві;

в) члену сім’ї загиблого (померлого) працівника такого підприємства, що отримує пенсію внаслідок втрати годувальникаПри виплаті грошової компен-сації вартості такого вугілля (вугільних брикетів) її сума оподатковується при її виплаті та за її рахунок у загальному порядку.


Приведення до вимог статей 43 та 48 Гірничого закону України