Закон україни про внесення змін до статті 17 1 Закону України "Про електроенергетику" щодо визначення питомої ваги українських товар - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін... 1 57.95kb.
Закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! 9 716.04kb.
Закон україни про внесення змін до окремих законів України щодо задоволення... 1 142.61kb.
Закон україни про внесення змін до частини четвертої статті 39 Закону... 1 26.02kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"... 1 218.16kb.
Наказ Державної митної служби України від 3 серпня 2004 року n 564... 1 102.7kb.
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний... 1 91.67kb.
Розпорядження від „ 01 листопада 2012 року селище Гусятин №663-од... 1 16.04kb.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських... 1 75kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін... 1 39.79kb.
Про внесення змін до конституції україни 1 278.21kb.
План заходів щодо святкування Нового 2012 року 1 122.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни про внесення змін до статті 17 1 Закону України "Про електроенергетику" - страница №1/1


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо визначення питомої ваги українських товарів у вартості будівництва об'єкта електроенергетики


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до статті 171 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2009 р., N 32 - 33, ст. 496; із змінами, внесенимизаконами України від 3 червня 2011 року N 3486-VI та від 17 червня 2011 року N 3549-VI) такі зміни:

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії для об'єктів електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію до 1 січня 2013 року, застосовується за умови, що питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків, для об'єктів, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року, - не менше 30 відсотків, для об'єктів, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012року та введених в експлуатацію після 1 січня 2014 року, - не менше 50 відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання на об'єктах електроенергетики, введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року, сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків, а після 1 січня 2014року - 50 відсотків";

після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Порядок видачі сертифікатів про походження товарів для підтвердження їх українського походження в цілях цього Закону затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини тринадцяту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - шістнадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України, Національній комісії регулювання електроенергетики України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 


Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 листопада 2011 року
N 4065-VI