Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та... 1 315.87kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та... 22 4161.29kb.
7 сесії Ізюмської міської ради 6 скликання від 28. 01. 2011р 15 3842.99kb.
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України... 1 58.43kb.
Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 2 1 117kb.
Постанова Правління Національного банку України 20. 06. 2012 №253... 1 186.41kb.
Закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! 9 716.04kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України щодо... 3 848.26kb.
Рішення ід 27. 03. 2008 с. Токарі Про затвердження ставок нарахування 1 221.46kb.
Пояснювальна записка до Проекту Доручення Кабінету Міністрів України 1 41.03kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін... 1 39.79kb.
Абсолютная подвижность всех видов ресурсов (материальных, финансовых... 1 242.12kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих - страница №30/31

Стаття 201. Контрабанда

1. Контрабанда, тобто незаконне переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна”.

24. Статтю 1 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 2007 р., № 44, ст. 510; 2009 р., № 52, ст. 763; 2010 р., № 10, ст. 101) доповнити частиною другою такого змісту:

“При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України”.

25. Пункт 35 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) виключити;

26. Друге речення частини четвертої статті 28 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) виключити.

27. У частині другій статті 2 Закону України “Про транзит вантажів” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст.446; 2010 р., № 30, ст.394) слово “вантажів” замінити словом “відходів”.

28. У статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35, ст.446):

назву доповнити словами “та митних органів”;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

“2. Провадження у справах за зверненням митних органів при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо:

1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;

2) зобов’язання керівника підприємства до проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим”.

У зв’язку з цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою;

абзац другий частини восьмої після слів “органу державної податкової служби” доповнити словами “митного органу”.

29. Статтю 17 Закону України “Про лікарські засоби” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2011 р. №39 ст. 395; із змінами, внесеними Законом України від 8 вересня 2011 року № 3718-VI) викласти у такій редакції:

“Стаття 17. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів

Контроль за ввезенням на митну територію України зареєстрованих в Україні лікарських засобів здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.

Випуск зареєстрованих в Україні лікарських засобів у вільний обіг на митній території України допускається тільки за наявності:

сертифіката якості, що видається виробником;

реєстраційного посвідчення лікарського засобу (або наявності зазначеного посвідчення у вигляді електронного документа в електронній базі даних митних органів);

позитивного висновку Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, що видається у вигляді електронного документа.

Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України для:

а) розміщення на митних складах або з метою транзиту через територію України в порядку, визначеному Митним кодексом України;

б) проведення доклінічних досліджень і клінічних випробувань;

в) реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);

г) експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо без права реалізації;

ґ) індивідуального використання громадянами.

Порядок ввезення лікарських засобів у випадках, передбачених пунктами “б” - “ґ” частини третьої цієї статті, визначається Міністерством охорони здоров’я України.

У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням Міністерства охорони здоров’я України дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів з зарубіжних країн за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання в цих країнах”.

30. У частині п’ятій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст. 184) слова “Державний митний комітет України” замінити словами “Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи”.

31. У Законі України “Про режим іноземного інвестування” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80):

статтю 18 викласти в такій редакції:

“Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями

Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України”;

частину четверту статті 24 викласти в такій редакції:

“Оподаткування майна (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України”.

32. Статтю 19 Закону України "Про наукові парки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.757; із змінами, внесеними Законом України від 16 червня 2011 року № 3524-VI) викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Особливості оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків

У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України”.

ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:

частини третьої статті 28 та частини четвертої статті 32 Митного кодексу України в редакції цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;

пункту 8 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:

1) Закон України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2; 2006 р., № 8, ст.93; 2007 р., № 9, ст. 68; 2008 р., №25, ст.238; 2009 р., № 10-11, ст. 137; № 29, ст.389; 2010 р., № 30, ст. 398; 2011 р., № 23, ст.160);

2) Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 9);

5) частина друга статті 31 Закону України “Про дорожній рух” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338);

6) пункт 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст.361);

7) Закон України “Про Єдиний митний тариф” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259, із наступними змінами);

8) Постанова Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про Єдиний митний тариф”” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.260);

12) стаття 2 Закону України “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст.20);

13) Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань митної справи” ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст.109);

15) Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.283);

16) пункт 3 статті 3 “Прикінцеві положення” Закону України “Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст.46);

17) Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.143);

18) пункт 3 статті 4 “Прикінцеві положення” Закону України “Про розвиток літакобудівної промисловості” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст.261);

19) Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 31);

21) пункт 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона”, “Інститут монокристалів”, “Вуглемаш” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 33, ст.238);

22) пункт 3 статті 2 “Прикінцеві положення” Закону України “Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст.259);

23) Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 14, ст.99);

24) пункт 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст.162);

25) Закон України Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст.346);

26) Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст.130);

27) пункт 4 розділу ІІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та інших законів України” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст.182);

30) Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст.537);

31) Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 43, ст.641);

34) Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 “Про Єдиний митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107 із наступними змінами);

35) Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 54-93 “Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 28, ст.301);

36) Закон України “Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 20, ст.117);

38) пункт 2 статті 5 “Прикінцеві положення” Закону України “Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 370; 2003 р., № 37, ст. 308; 2011 р., №№ 13-17, ст.112)

39) Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 32, ст. 255; 1999 р., № 38, ст.344; 2001р., № 41, ст. 203; 2002 р., № 6, ст.40; 2004 р., № 52 ст.565; 2005р., №№ 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363, № 34, ст. 441; 2007 р., № 9, ст. 73; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2011р., № 29, ст. 272);

43) пункт 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи” (Відомості Верховної Ради України), 2010 р., № 9, ст.85).

29) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу ґукраїни у зв’язку із світовою фінансовою кризою” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 27, ст. 349).

3.Тимчасово звільняються від сплати ввізного мита:

1) до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з (УКТЗЕД) такі коди:Код товару
згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару
3211 00 00 

Готові сикативи 
3212 90 31 00,

3212 90 38 00Пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалі) 3215 11 00 00 

Фарба друкарська чорна 3215 19 00 00 

Фарба друкарська, крім чорної 3505 10 50 00,

3505 10 90 00 Модифіковані крохмалі, які використовуються в паперовій промисловості 3701 30 00 00 

Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та пластини, фотополімеризаційно придатні для виготовлення друкарських форм у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм 3702 42 00 00 

Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки більш як 200 м 3702 43 00 00 

Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки не більш як 200 м 3702 44 00 91

Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м для моментальної фотографії 3702 44 00 99 

Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, інші
3907 50 00 00 

Смоли алкідні 4008 21 90 00 

Офсетні гумові пластини із непористої гуми, крім покриття для підлог і матів 4703 21 00 00 

Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід 4703 29 00 00 

Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з листяних порід 4704 21 00 00 

Целюлоза деревинна сульфітна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід 4707 90 10 00 

Несортовані відходи паперу і картону та макулатура 4707 90 90 00

Відсортовані відходи паперу і картону та макулатура5901 10 00 00 

Тільки текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок 8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00 

Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону 8440 10 10 00

8440 10 20 00

8440 10 30 00

8440 10 40 00

8440 10 90 00


Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини8441 10 10 00

8441 10 20 00

8441 10 30 00

8441 10 40 00

8441 10 80 00


Машини рiзальнi
8443 11 00 00,

8443 13 10 00,

8443 13 31 00,

8443 13 35 00,


8443 13 39 00,
8443 13 90 00,

8443 91 91 10,

8443 91 99 10,

8443 91 99 90,

8443 99 90 10,

8443 99 90 90Машини для офсетного друку та обладнання і частини до них, крім товарних позицій

8443 19 40 00,

8443 91 10 00,

8443 99 10 00 


2) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України “Про розвиток літакобудівної промисловості”, за такими кодами згідно з УКТЗЕД:
<< предыдущая страница   следующая страница >>