Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 2 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та... 1 315.87kb.
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України... 1 58.43kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та... 22 4161.29kb.
Рішення ід 27. 03. 2008 с. Токарі Про затвердження ставок нарахування 1 221.46kb.
Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших... 31 6618.56kb.
7 сесії Ізюмської міської ради 6 скликання від 28. 01. 2011р 15 3842.99kb.
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний... 1 91.67kb.
Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної... 2 1118.96kb.
На території м. Хмільника з метою належного впорядкування та врегулювання... 1 181.6kb.
Закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! 9 716.04kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України щодо... 3 848.26kb.
Е. Д. Розуменко Дневник эвакуации из Харькова, осень 1941 года 1 128.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 2 - страница №1/1


Новини Законодавства

№ 73, 4 жовтня – 11 жовтня, 2004 рік

ЗМІСТI. Закони України

  1. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

2

  1. Закон України „Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)”

2

I. Акти органів центральної влади

  1. Постанова Національного банку України №437 від 15 вересня 2004 року „Про затвердження Зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами”

5

  1. Наказ Державної податкової адміністрації України №544 від 20 вересня 2004 року „Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі”

5

  1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №398 від 14 вересня 2004 року „Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму, затвердженого рішенням Комісії від 30.06.2000 N 98”

6

  1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №397 від 14 вересня 2004 року „Про затвердження Положення про порядок переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій”

6

I. Закони України
Змінюється порядок обчислення мінімальної заробітної плати
10 вересня 2004 року Верховна Рада прийняла Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №2014-IV (далі - Закон). Після підписання Президентом України, Закон набуде чинності з дня його опублікування.

Закон вносить зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України „Про оплату праці”. Згідно Закону, до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. На сьогодні, відповідно до ч.2 ст.3 Закону України „Про оплату праці” до мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога. 

Також Законом передбачається здійснювати формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Парламент посилює захист конституційних прав громадян
21 вересня 2004 року Верховна Рада прийняла Закон України „Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)” (далі - Закон). Проект Закону мав у парламенті реєстраційний номер 3743. Після підписання Президентом України, Закон набуде чинності з дня його опублікування.

Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, до законів України „Про міліцію”, „Про державну податкову службу”, „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, ін.

Працівники міліції Законом уповноважуються здійснювати перевірки суб’єктів господарської діяльності за наявності направлення на перевірку. Направлення на перевірку є дійсним, якщо воно підписане керівником підрозділу міліції та скріплене печаткою органу міліції. Спеціальні підрозділи міліції можуть бути направлені для забезпечення проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарської діяльності лише за санкцією прокурора.

Закон викладає у новій редакції положення щодо функцій Державної податкової адміністрації та прав органів державної податкової служби.

Уточнюється порядок проведення ревізій та перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби.

Осіб, підозрюваних у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності пропонується тримати у місцях попереднього ув’язнення окремо від інших осіб, які перебувають під вартою.

Законом пропонується встановити адміністративну відповідальність за:

- неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи;

- включення до декларацій про доходи перекручених даних;

- неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку;

- порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків;

- неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів;

- невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби;

- порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб та подання відомостей про виплачені доходи.

Також Закон встановлює підстави та порядок проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, а також визначає умови допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення планових та позапланових виїзних перевірок.


IІ. Акти органів центральної влади

Порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій

буде приведено у відповідність до Цивільного кодексу України
15 вересня 2004 року Національний банк України прийняв постанову №437 (далі – Постанова), якою було затверджено „Зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” (далі – Зміни). Постанова та затверджені нею Зміни набудуть чинності 12 жовтня 2004 року.

Відповідно до Змін, „Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами”, затверджене постановою НБУ від 3 грудня 2003 року №516, (далі – Положення) поширюватиметься не лише на операції із залучення банками України грошових коштів або банківських металів на вкладні (депозитні) рахунки чи операції із розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів, а й на операції залучення зазначених коштів та металів на поточні рахунки, а за певних умов, і на операції їх залучення на кореспондентські рахунки.

Також, Змінами встановлюються нові визначення таким поняттям, як: „вклади (депозити) на вимогу”, „вклади (депозити) строкові” та „вкладник”. Із набуттям чинності Змінами, однією із характерних ознак, за якою банківський рахунок та залишок за ним вважатиметься „вкладом (депозитом) на вимогу”, буде така ознака, як можливість здійснення платежів із такого рахунку за розпорядженням власника рахунку. Відповідно до Змін, єдиною та виключною ознакою строкового вкладу (депозиту) буде розміщення коштів або банківських металів на визначений договором строк. Вкладником, із моменту набуття чинності Змінами, вважатиметься і та юридична чи фізична особа яка придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку. Змінами встановлюється нова класифікація вкладів (депозитів), яка полягатиме у їхньому поділі лише на два види - вклади (депозити) на вимогу та строкові вклади (депозити).

Змінами також відзначається, що залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб може бути підтверджено, окрім іншого, і договором банківського рахунку, а не лише договором банківського вкладу (депозиту), як це є на сьогодні. Поряд і цим, Змінами закріплено за Національним банком право встановлення для банків індикативних розмірів процентних ставок з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку. Із набуттям чинності Змінами, буде діяти і новий порядок сплати та нарахованих відсотків за вкладами (депозитами). Також, Змінами усувається така встановлена на сьогодні вимога до банків, як оприлюднення умов укладення договору банківського вкладу (депозиту), випуску ощадних (депозитних) сертифікатів в засобах масової інформації.

Із набуттям чинності Змін, банк буде зобов’язаний встановлювати однакові умови договору банківського вкладу (депозиту) в розрізі відповідних видів вкладів (депозитів) не для всіх вкладників, а лише для вкладників-фізичних осіб. Також, виходячи із змісту статті 1063 Цивільного кодексу України, Змінами уточнюється момент набуття особою, на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), прав вкладника. Усувається Змінами і вимога, відповідно до якої відкриття вкладного (депозитного) рахунку третій особі у будь-якому випадку здійснюється за умови подання банку паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу такого вкладника. Порядок внесення змін до умов договору банківського рахунку або договору банківського вкладу (депозиту) Змінами передбачено привести у відповідність до статті 525 Цивільного кодексу України відповідно до якої, у певних випадках, допускається одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна зобов’язання. Уточнюється Змінами і порядок руху коштів за вкладними рахунками юридичних осіб, а також порядок повернення коштів вкладникам-фізичним особам. Передбачено змінами і приведення відповідних норм Положення у відповідність до статті 1060 Цивільного кодексу України, за якою, за договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Також, із Положення виключається норма, за якою номінальна вартість ощадного (депозитного) сертифіката на пред’явника для фізичних осіб не обмежується будь-якою сумою.


ДПА України визначила порядок перевірки активів,

які перебувають у податковій заставі

20 вересня 2004 року Державна податкова адміністрація України видала Наказ №544, яким затверджено Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (далі - Положення). Положення набуло чинності 10 жовтня 2004 року.

Положення визначає порядок проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі з метою встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків таких активів та документального підтвердження їх руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків. Виконання повноважень щодо проведення перевірок покладається на податкових керуючих. Перевірки можуть проводитись протягом робочого дня платника податків, за період, з дня виникнення права податкової застави і до дня її зупинення. При проведенні перевірки податковий керуючий зобов’язаний пред’явити платнику податків такі документи:

- службове посвідчення працівника органу державної податкової служби України;

- копію наказу податкового органу за місцем реєстрації платника податків про призначення податковим керуючим такого платника податків;

- повідомлення про проведення перевірки стану збереження активів такого платника податків, підписане керівником податкового органу та зареєстроване у такому податковому органі.

За результатами проведеної перевірки складається акт. Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті, то він може на окремому аркуші висловити свої зауваження, що є невід’ємною частиною акта. У разі встановлення податковим керуючим факту відчуження платником податків активів, які перебувають у податковій заставі, без згоди податкового органу (за умови обов’язковості такої згоди) або порушення припису про заборону здійснення відповідної операції, такий платник податків несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Іменні акції, випущені у документарній формі можна

буде переводити у бездокументарну форму
14 вересня 2004 року, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Рішення №398, яким затверджено Зміни та доповнень до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму, затвердженого рішенням Комісії від 30.06.2000 N 98” (далі – Зміни). Рішення набуло чинності 11 жовтня 2004 року.

Змінами передбачено, що Положення буде встановлювати права та обов’язки та порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі у бездокументарну форму, лише тих емітентів (держава в особі уповноваженого органу, юридична особа і у випадках, передбачених законодавством, фізична особа), які випускали акції, а не будь-які цінні папери, як це передбачено попередньою редакцією Положення.Акції, випущені у бездокументарній формі можна буде

перевести у документарну форму
14 вересня 2004 року, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Рішення за №397, яким затвердила Положення про порядок переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій (далі – Положення). Рішення набуло чинності 10 жовтня 2004 року.

Норми даного Положення застосовуються емітентом при прийнятті ним рішення про зміну форми випуску акцій з бездокументарної у документарну форму випуску іменних акцій. Емітент, який здійснив випуск акцій у бездокументарній формі, має право будь-коли змінити форму випуску на документарну форму випуску іменних акцій. Рішення про це приймається загальними зборами акціонерного товариства і оформляється у формі протоколу.

Не пізніше одного місяця від дати прийняття рішення, емітент повинен здійснити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних акцій у документарній формі. В Положенні визначені строки проведення дії по заміні вищезазначеного свідоцтва, органи, які здійснюють заходи по проведенню даної заміни, та вимоги що висуваються законодавством до документів, які необхідно пред’явити емітентом для проведення заміни свідоцтва.

На ім’я депозитарія видається свідоцтво про знерухомлення на всю кількість акцій, щодо яких депозитарій зареєстровано номінальним утримувачем. Протягом 3 робочих днів з дня отримання свідоцтва про знерухомлення на підставі цього свідоцтва та розпорядження емітента про анулювання випуску акцій у бездокументарній формі депозитарій здійснює такі операції:

- зараховує знерухомлені акції на рахунки зберігачів у кількості, яка зазначається в облікових реєстрах, складених зберігачами на дату обліку;

- дає розпорядження зберігачам про списання з рахунків депонентів акцій, випущених у бездокументарній формі, випуск яких анулюється;

- дає розпорядження зберігачам про зарахування знерухомлених акцій документарної форми випуску на рахунки власників у кількості, яка визначається відповідно до облікового реєстру, складеного на дату обліку.

Після списання всіх акцій, випуск яких анулюється з рахунків зберігачів на рахунок викуплених цінних паперів емітента, депозитарій вилучає зі сховища, переміщує до архіву глобальний сертифікат та закриває рахунки емітента в депозитарії. На наступний день після закриття рахунків емітента в депозитарії, він подає до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням емітента повідомлення, в якому вказує реєстраційний номер глобального сертифіката та дату його вилучення. В цей же строк депозитарій надає інформаційне повідомлення про вилучення глобального сертифіката - зберігачам, емітенту, реєстроутримувачу. З дати отримання зберігачами інформаційного повідомлення, відновлюється обіг знерухомлених акцій.

Саме ж переведення знерухомлених акцій у документарну форму здійснюється відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та Положення про депозитарну діяльність.


2003-2004. Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого. Всі права на інформацію, що надається, захищені згідно законодавства України. При використанні цих матеріалів посилання на Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого є обов’язковим.


tel/fax (380-44) 254-00-00 http://www.welcometo.kiev.ua

e-mail: ili@ili.kiev.ua http://www.legality.kiev.ua