Закон україни про вибори Президента України ( Відомості Верховної Ради - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про правовий режим надзвичайного стану ( Відомості... 1 224.9kb.
Закон україни про Службу безпеки України ( Відомості Верховної Ради... 1 268.6kb.
Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших... 31 6618.56kb.
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 50, ст 1 13.35kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України щодо... 3 848.26kb.
Положення про Червону книгу України, затвердженого постановою Верховної... 1 216.47kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про захист персональних... 1 119.72kb.
Закон україни про захист персональних даних (Відомості Верховної... 1 222.9kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій... 1 62.19kb.
Закон україни про кооперацію ( Відомості Верховної Ради України (ввр) 1 273.96kb.
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-v ( Відомості Верховної Ради... 2 437kb.
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону... 3 464.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни про вибори Президента України ( Відомості Верховної Ради - страница №7/7

підрахунку нею голосів виборців на цій дільниці складає протокол

про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій

дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.


13. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на

відповідній виборчій дільниці складаються територіальною виборчою

комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість

осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії.

Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Ці протоколи підписуються присутніми членами територіальної

виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали

участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою

територіальної виборчої комісії. Відомості протоколів

оголошуються. Перший примірник кожного протоколу мають право

підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які

були присутні при підрахунку голосів виборців.


14. У разі виявлення при повторному підрахунку голосів

виборців територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій

дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 80 цього

Закону, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно

встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці,

територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання

голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку

протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій

дільниці складається у порядку, зазначеному у частинах дванадцятій

та тринадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості,

зазначені відповідно у пунктах 1-6 частини другої статті 79 цього

Закону.
15. Перший примірник протоколу територіальної виборчої

комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній

виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної

виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій

дільниці, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання

голосування на виборчій дільниці недійсним додається відповідно до

протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування

у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник

протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок

голосів виборців на відповідній виборчій дільниці зберігається у

секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається

дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для

загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої

комісії, а решта по одному примірнику видається членам

територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу

територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів

виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.


16. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним

особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при повторному

підрахунку голосів, на їх прохання невідкладно видаються копії

зазначеного у цій статті протоколу, засвідчені головою і

секретарем територіальної виборчої комісії та скріплені печаткою

комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу

для кожного кандидата та для кожного офіційного спостерігача.
Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах

територіального виборчого округу


1. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду

протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів

виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою

"Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій

про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та

повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих

комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку із

спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають

у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на

полярних станціях України, та закордонних виборчих дільниць, а у

разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу

територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів

виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:
1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальною

виборчою комісією;


2) кількість виборчих бюлетенів, погашених територіальною

виборчою комісією;


3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними

виборчими комісіями територіального округу;


4) кількість виборців, включених до списків виборців на

виборчих дільницях територіального округу;


5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах

територіального округу;


8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата

на пост Президента України;


10) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата

на пост Президента України.


2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального

округу цифрами і прописом заносяться до протоколу територіальної

виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального

виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3-10 частини

першої цієї статті, вносяться як по кожній виборчій дільниці, що

входить до складу територіального виборчого округу, так і сумарно

по територіальному округу.
3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального

виборчого округу складається територіальною виборчою комісією у

кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які

входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники

протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки

голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а

також внесення до нього без відповідного рішення територіальної

виборчої комісії будь-яких виправлень.


5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального

виборчого округу підписується головою, заступником голови,

секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які

присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою

територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і

час (година і хвилини) його підписання членами територіальної

виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної

виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається

причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають

право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні

спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків

голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після

підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної

виборчої комісії територіальна виборча комісія виявила в ньому

неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні

розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення

нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол

з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та

в кількості примірників, встановлених цією статтею.
6. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії

про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу,

а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому

були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з

відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій,

рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності,

протоколами територіальної виборчої комісії про повторний

підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в

межах територіального виборчого округу, окремими думками членів

територіальної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі,

заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією

порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального

виборчого округу та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою

комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча

комісія невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії,

другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій

комісії, третій - невідкладно вивішується для загального

ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта

по одному примірнику видається членам територіальної виборчої

комісії.
7. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним

особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно

видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про

підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та,

за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців

на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії

кожного протоколу для кожного кандидата та на кожного офіційного

спостерігача.
Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента

України
1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі

протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки

голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів не

пізніш як на десятий день з дня виборів встановлює результати

голосування у день виборів Президента України, про що складає

протокол. До протоколу про результати голосування у день виборів

Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:


1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальними

виборчими комісіями;


3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними

виборчими комісіями;


4) кількість виборців, внесених до списків виборців на

виборчих дільницях;


5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата

на пост Президента України;


10) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата

на пост Президента України, у відношенні до кількості виборців,

які взяли участь у голосуванні;
11) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата

на пост Президента України;


12) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного

кандидата на пост Президента України, у відношенні до кількості

виборців, які взяли участь у голосуванні.
2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом

заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки

голосування в день виборів Президента України. Відомості,

зазначені у пунктах 2-12 частини першої цієї статті, вносяться як

по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по

загальнодержавному округу.


3. Обраним у день виборів Президентом України вважається

кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів

виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента

України за підсумками голосування у день виборів Центральна

виборча комісія приймає рішення. У протоколі Центральної виборчої

комісії про підсумки голосування в день виборів Президента України

при цьому зазначаються прізвище й ініціали кандидата, який

відповідно до цього Закону обраний Президентом України.


4. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів

було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України

і за результатами голосування у день виборів Президента України

жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини третьої

цієї статті, Центральна виборча комісія на підставі пункту 1

частини четвертої статті 15 цього Закону приймає рішення про

звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення

повторних виборів Президента України, про що зазначається у

протоколі про підсумки голосування в день виборів Президента

України.
5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів

було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і

за результатами голосування у день виборів Президента України

жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини третьої

цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про

проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі

про підсумки голосування в день виборів Президента України.


6. Повідомлення про результати голосування у день виборів

Президента України та про прийняте Центральною виборчою комісією

за підсумками голосування рішення, передбачене частинами третьою,

четвертою або п'ятою цієї статті, публікується нею в газетах

"Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день

після підписання протоколу про результати голосування.


Стаття 85. Повторне голосування
1. Повторне голосування призначається на третю неділю після

дня виборів з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про

дату проведення повторного голосування публікується в газетах

"Голос України" та "Урядовий кур'єр" і оприлюднюється в інших

засобах масової інформації.
2. До виборчого бюлетеня для повторного голосування

включаються два кандидати на пост Президента України, які у

підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість

голосів, не враховуючи тих кандидатів, які після дня виборів зняли

свої кандидатури.
3. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня

для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня

повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання

письмової заяви до Центральної виборчої комісії, або Верховний Суд

України за поданням Центральної виборчої комісії у порядку,

встановленому цим Законом, прийняв рішення про скасування

реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для

повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно

приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата,

наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.


4. Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії

письмову заяву про зняття своєї кандидатури з балотування або

Верховний Суд України за поданням Центральної виборчої комісії у

порядку, встановленому цим Законом, прийняв рішення про скасування

реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для

повторного голосування, пізніше строку, зазначеного у частині

третій цієї статті, або з інших причин немає кандидатів, які могли

б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування

замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї

кандидатури.


5. Повноваження члена виборчої комісії, який був включений до

складу виборчої комісії за поданням кандидата на пост Президента

України, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного

голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі

поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів. У разі

коли кількість членів виборчої комісії стає при цьому меншою від

мінімальної кількості, встановленої частиною другою статті 23 або

частиною другою статті 24 цього Закону, відповідна виборча комісія

вищого рівня включає до складу комісії інших осіб за поданнями

кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого

бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням рівного

представництва кандидатів. Подання до складу дільничної виборчої

комісії може бути підписане довіреною особою кандидата на пост

Президента України, засвідченим у порядку, передбаченому частиною

третьою статті 24 цього Закону.
6. Голосування, проведення підрахунку голосів та встановлення

підсумку голосування у разі повторного голосування проводиться у

порядку, встановленому статтями 75-83 цього Закону.
7. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі

протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки повторного

голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів не

пізніш як на п'ятнадцятий день з дня повторного голосування

встановлює результати повторного голосування з виборів Президента

України, про що складає протокол, до якого заносяться відомості,

передбачені частинами першою та другою статті 84 цього Закону.
8. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено

дві кандидатури, обраним Президентом України за підсумками

повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками

повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат,

кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
9. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було

включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним

Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів

виборців, які взяли участь у голосуванні.


10. Якщо в результаті повторного голосування обидва

кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів,

або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не

отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у

голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не

відбулися.


Стаття 86. Офіційне оприлюднення результатів виборів
1. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з

дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює

результати виборів Президента України у газетах "Голос України" та

"Урядовий кур'єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові

обраного Президента України, його року народження, професії,

посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності,

суб'єкта висування.
2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією

результатів виборів Президента України є підставою для звільнення

з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента

України, та прийняття рішення про припинення дії представницького

мандата особи, обраної Президентом України.
Стаття 87. Набуття повноважень Президентом України
1. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як

через тридцять днів після офіційного оголошення результатів

виборів.
2. Новообраний Президент України набуває повноважень з

моменту складення присяги Українському народові на урочистому

засіданні Верховної Ради України.
3. Після складення присяги Центральна виборча комісія вручає

новообраному Президентові України посвідчення Президента України.


Стаття 88. Зберігання виборчої та іншої документації

і матеріальних цінностей


1. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення

результатів виборів Президента України передає виборчу та іншу

документацію до відповідної центральної державної архівної

установи, а територіальні виборчі комісії - до відповідних

місцевих державних архівних установ.
2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає

зберіганню в державних архівних установах, і порядок її передачі

до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за

погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади у сфері архівної справи.
3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого

самоврядування після припинення повноважень дільничних і

територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження

виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих

комісій, методичної літератури, що їм надавались на період

виборчого процесу.


4. Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів виборців

на виборчих дільницях, про підсумки голосування в територіальних

виборчих округах, виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих

бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення

вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів

виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються

у місцевих державних архівних установах протягом трьох років з дня

офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України,

після чого знищуються в установленому порядку.
5. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої

документації виборів Президента України у порядку, встановленому

законодавством України.
Розділ XI
ПОВТОРНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Стаття 89. Особливості підготовки і проведення повторних

виборів
1. Підстави, порядок призначення та строки проведення

повторних виборів Президента України визначаються відповідно

частиною четвертою статті 15, частиною третьою статті 16 та

частинами сьомою - дев'ятою статті 17 цього Закону.
2. Повторні вибори Президента України проводяться тими ж

територіальними та дільничними виборчими комісіями на тих же

виборчих дільницях, що діяли під час останніх чергових

(позачергових) виборів. У разі необхідності зміни у складі

виборчих комісій здійснюються у порядку, передбаченому цим

Законом.
3. При проведенні повторних виборів Президента України списки

виборців складаються з використанням списків виборців, які

використовувалися під час останніх чергових (позачергових) виборів

Президента України. Уточнення списків виборців проводиться у

порядку, передбаченому цим Законом.


4. Висування кандидатів розпочинається на наступний день

після початку виборчого процесу і закінчується за п'ятдесят п'ять

днів до дня повторних виборів. Подання документів до Центральної

виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за

п'ятдесят днів до дня повторних виборів. Повторне подання

документів відповідно до частин третьої та четвертої статті 52

цього Закону закінчується за сорок п'ять днів до дня повторних

виборів.
5. На підтримку кандидата на пост Президента України має бути

зібрано не менш як двісті п'ятдесят тисяч підписів, у тому числі

не менш як по 10 тисяч підписів у кожному з двох третин регіонів

(Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь)

України. Підписні листи передаються до Центральної виборчої

комісії не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.
6. Подання кандидатур до складу територіальних виборчих

комісій завершується за вісімдесят днів до дня виборів, до

дільничних виборчих комісій - за тридцять п'ять днів до дня

виборів. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за

сімдесят днів до дня виборів, дільничні виборчі комісії (крім

виняткових випадків, зазначених у частині шостій статті 24 цього

Закону) - не пізніш як за тридцять три дні до дня виборів.
Стаття 90. Особливості підготовки і проведення позачергових

виборів Президента України


1. Підстави, порядок призначення та строки проведення

позачергових виборів Президента України визначаються відповідно

частиною третьою статті 15, частиною другою статті 16 та частинами

четвертою - шостою статті 17 цього Закону.


2. Для проведення позачергових виборів Президента України

використовуються територіальні виборчі округи, утворені для

проведення попередніх виборів Президента України.
3. Виборчі дільниці для проведення повторних виборів (крім

виняткових випадків, зазначених у частині десятій статті 20 цього

Закону) утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів

у порядку, встановленому цим Законом.


4. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за

сімдесят днів до дня виборів у порядку, встановленому цим Законом,

за поданнями партій (блоків), які вносяться до Центральної

виборчої комісії не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.


5. Дільничні виборчі комісії (крім виняткових випадків,

зазначених у частині шостій статті 24 цього Закону) утворюються не

пізніш як за тридцять три дні до дня виборів у порядку,

встановленому цим Законом. Подання щодо кандидатур до дільничних

виборчих комісій вносяться до територіальної виборчої комісії за

тридцять п'ять днів до дня виборів.


6. Висування кандидатів починається на наступний день після

дня, зазначеного у пунктах 1-4 частини четвертої статті 17 цього

Закону, і закінчується за п'ятдесят п'ять днів до дня позачергових

виборів. Подання документів до Центральної виборчої комісії для

реєстрації кандидатів закінчується за п'ятдесят днів до дня

позачергових виборів. Повторне подання документів відповідно до

частин третьої та четвертої статті 52 цього Закону закінчується за

сорок п'ять днів до дня повторних виборів.


7. На підтримку кандидата на пост Президента України має бути

зібрано не менш як двісті п'ятдесят тисяч підписів, у тому числі

не менш як по десять тисяч підписів у кожному з двох третин

регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та

Севастополь) України. Підписні листи передаються до Центральної

виборчої комісії не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.


8. Списки виборців складаються виконавчими органами

сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті

рад), районних у містах рад або органами (посадовими особами), які

відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі списків

виборців для останнього голосування на виборах народних депутатів

України, виборах Президента України, всеукраїнському чи місцевому

референдумі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Зазначені органи уточнюють ці списки та передають їх дільничним

виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць не пізніш як за

двадцять днів до дня виборів. Дільничні виборчі комісії проводять

уточнення списків виборців у порядку, встановленому статтею 34

цього Закону.


9. На спеціальних та закордонних виборчих дільницях списки

виборців складаються у порядку, передбаченому статтею 35 цього

Закону.
10. Передвиборна агітація розпочинається за тридцять п'ять

днів до дня позачергових виборів і проводиться у порядку,

встановленому цим Законом.
11. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування на

позачергових виборах затверджуються Центральною виборчою комісією

не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.
Розділ XII
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ

ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 91. Суб'єкти звернення із скаргою
Суб'єктом звернення зі скаргою у випадках, передбачених цим

Законом, може бути кандидат на пост Президента України, партія

(блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборча комісія, а також

виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого

щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи

бездіяльністю суб'єкта оскарження. Від імені кандидата на пост

Президента України суб'єктом звернення із скаргою може бути також

його довірена особа.


Стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження
Скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення

виборів Президента України, можуть бути подані на рішення, дії чи

бездіяльність виборчих комісій та їх членів, органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,

закладів та організацій, їх посадових і службових осіб, акти та

дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону,

статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої

організаційної діяльності або їх виключної компетенції, дії та

бездіяльність засобів масової інформації, їх посадових та

службових осіб, а також інших суб'єктів виборчого процесу.


Стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг
1. Скарга, зазначена у статтях 91 та 92 цього Закону,

розглядається відповідною виборчою комісією або судом згідно з цим

та іншими законами України.
2. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність Центральної

виборчої комісії розглядається Верховним Судом України.


3. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання

та з тих же підстав її подано також до виборчої комісії, виборча

комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної

сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та комісію

вищого рівня про надходження скарги не пізніш як на наступний день

з дня надходження скарги.


4. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним

проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними

органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії

перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо

припинення порушення законодавства у триденний строк з дня

отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три

дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним

день, - невідкладно.


Стаття 94. Строки оскарження
1. Скарга, зазначена у статтях 91 та 92 цього Закону, може

бути подана протягом семи днів після дня прийняття рішення,

вчинення дії чи бездіяльності, крім випадків, зазначених у

частинах третій та четвертій цієї статті.


2. Бездіяльність, що може бути оскаржена відповідно до цього

Закону, вважається вчиненою в останній день строку, у який мала

бути, але не була вчинена відповідна дія.
3. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування,

може бути подана не пізніше часу закінчення дня, що передує дню

початку голосування.
4. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування,

може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не

пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня

або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного

за днем голосування.
5. Строк подання скарги продовженню або поновленню не

підлягає. Зміна або уточнення вимог скаржника під час розгляду

скарги у виборчій комісії або в суді, викликані виявленням

обставин, невідомих раніше суб'єкту звернення із скаргою, не

вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням

строків.
Стаття 95. Форма та зміст скарги


1. Скарга до виборчої комісії або до суду подається у

письмовій формі.


2. Скарга, що подається до виборчої комісії або до суду,

повинна містити:


1) назву виборчої комісії або суду, до якої (якого) вона

подається;


2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина

України або точну назву та місцезнаходження (офіційну поштову

адресу) виборчої комісії чи партії (блоку) - заявника скарги;
3) назву суб'єкта оскарження та його поштову адресу;
4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги

обґрунтовує свої вимоги;


6) чітко сформульовані вимоги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) зазначення зацікавлених осіб, яких суб'єкт подання скарги

вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;


9) підпис заявника скарги (представника юридичної особи -

заявника) із зазначенням дати підписання.


3. Скарга підписується особою, яка її подає. Якщо скарга від

імені кандидата на пост Президента України подається його

довіреною особою, то в заяві зазначаються також прізвище, ім'я та

по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова

адреса), вид та номер засобів зв'язку кандидата, в інтересах якого

вона подається, та засвідчений відповідно до вимог законодавства

документ, що посвідчує повноваження особи, яка її подає. Скарга,

що подається від імені виборчої комісії або партії (блоку),

підписується її головою (керівником) або іншою уповноваженою на те

особою із засвідченням підпису печаткою виборчої комісії або

партії (партій, що входять до блоку).
4. До скарги додаються її копії у кількості, яка дорівнює

кількості суб'єктів оскарження та зацікавлених осіб, зазначених у

скарзі.
Стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг
1. Судовий розгляд скарг здійснюється в порядку,

передбаченому законом, з урахуванням особливостей, встановлених

цим Законом. Представництво виборчої комісії в суді здійснює

голова комісії або, за рішенням комісії, інший член комісії.


2. Порядок розгляду скарги виборчою комісією встановлюється

Центральною виборчою комісією. Розгляд скарг виборчими комісіями

здійснюється з запрошенням суб'єкта звернення із скаргою та

суб'єкта оскарження.


3. Днем подачі скарги вважається день фактичного отримання

скарги суб'єктом розгляду скарги.


4. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 цього

Закону, повертається суб'єктові подання скарги (представнику

юридичної особи - суб'єкта подання скарги) з відповідними

роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження

скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного

дня - невідкладно.


5. Скарга розглядається у п'ятиденний строк з дня її

отримання, але стосовно порушень, які мали місце до дня

голосування, - не пізніше часу початку голосування, а щодо

порушень, які мали місце в день голосування, - не пізніше дня,

наступного за днем голосування.
6. Про час і місце розгляду скарги суб'єкт звернення та інші

заінтересовані особи можуть повідомлятися рекомендованими

телеграмами, факсимільними повідомленнями, засобами електронної

пошти. Допускається повідомлення суб'єкта звернення та

заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з

фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги

окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).
7. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують

свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні

та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та

розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.


Стаття 97. Докази
1. Доказами, на підставі яких виборча комісія при розгляді

скарги встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких

ґрунтуються вимоги суб'єкта звернення і заперечення зацікавлених

осіб, можуть бути:


1) письмові документи і матеріали, які містять відомості про

обставини, що мають значення для розгляду скарги;


2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових

і службових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій,

отримані на вимогу членів виборчої комісії на виконання

повноважень комісії;
3) письмові і речові докази;
4) висновки експертів.
2. Виборча комісія приймає до розгляду лише ті докази, які

мають значення для розгляду скарги.


3. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені

певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами

доказування.
4. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином

засвідченій копії. Якщо подано копію письмового доказу, суб'єкт

розгляду скарги має право вимагати подання оригіналу.
5. Виборча комісія оцінює докази з урахуванням дослідження їх

в сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед

встановленої сили, за винятком фактів, встановлених судовим

рішенням, що набрало законної сили.


Стаття 98. Рішення за підсумком розгляду скарги
1. Суб'єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи

бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають законодавству

про вибори Президента України, задовольняє скаргу, скасовує

рішення повністю або частково, визнає дії чи бездіяльність

неправомірними, зобов'язує суб'єкта оскарження задовольнити вимоги

заявника або іншим шляхом поновити порушені виборчі права

громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, чи

зобов'язує суб'єкта оскарження та (або) інший орган, партію

(блок), засіб масової інформації, посадову чи службову особу

здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та

порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають

із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або

бездіяльності неправомірними.
2. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої

комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій

дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів

голосування, рішення з цього питання приймає виборча комісія,

рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на

підставі рішення суду. При цьому виборча комісія не може прийняти

рішення, яке по суті повторює рішення, скасоване судом.
3. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення

суду може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та

прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію

нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.


4. Суб'єкт розгляду відмовляє в задоволенні скарги, якщо

встановить, що оскаржувані рішення, дії або бездіяльність вчинені

відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених законом.
5. Копія рішення суб'єкта розгляду скарги видається суб'єкту

звернення, суб'єкту оскарження та іншим присутнім заінтересованим

особам, а також надсилається відповідним виборчим комісіям та

іншим особам у день прийняття (проголошення) такого рішення.


6. Рішення суду першої інстанції набирає законної сили після

закінчення строку на апеляційне оскарження.


Стаття 99. Особливості перегляду судових рішень
1. Учасники судового розгляду справи мають право оскаржити в

апеляційному порядку повністю або частково судове рішення,

ухвалене судом першої інстанції, що не набрало законної сили, якщо

суд першої інстанції неповно з'ясував обставини справи, не дав

належну оцінку доказам, неправильно застосував норми матеріального

права або істотно порушив норми судочинства.


2. Апеляційна скарга також може бути подана третьою особою -

суб'єктом виборчого процесу, яка не брала участі в судовому

розгляді справи, якщо рішення суду першої інстанції порушує її

права та свободи, що охороняються законом.


3. Рішення апеляційних судів, ухвалені ними у першій

інстанції, переглядаються в апеляційному порядку Верховним Судом

України.
4. Апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції можуть

бути подані протягом двох днів з дня, наступного після дня

одержання копії рішення.
5. Скарги, подані після закінчення строків, встановлених

частиною четвертою цієї статті, залишаються без розгляду.


6. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом двох

днів з дня закінчення строку на апеляційне оскарження, а стосовно

судових рішень, що були ухвалені судом першої інстанції до дня

голосування, не пізніше часу початку голосування.


Стаття 100. Особливості оскарження рішень, дій

чи бездіяльності органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ, закладів та організацій, їх посадових

та службових осіб
1. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої

влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,

закладу чи організації, їх посадової чи службової особи подається

до місцевого суду за місцезнаходженням органу, підприємства,

установи, закладу, організації, рішення, дії чи бездіяльність

якого чи посадової (службової) особи якого оскаржуються.


2. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу

виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства,

установи, закладу, організації, їх посадової та службової особи не

виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до

дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності

у порядку, передбаченому законом.


Стаття 101. Особливості оскарження актів чи дій об'єднань

громадян, виборчих блоків


1. Виборча комісія, кандидат, партія (блок), місцева

організація партії (блок місцевих організацій партій) - суб'єкт

відповідного виборчого процесу, виборець, законні права або

охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право

оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку,

його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються

виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до

закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його

внутрішньої організаційної діяльності або його виключної

компетенції.


2. Скарга з підстав, зазначених у частині першій цієї статті,

подається до місцевого суду за місцезнаходженням органу об'єднання

громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються.
Стаття 102. Особливості оскарження дій чи бездіяльності

засобів масової інформації, їх власників,

посадових і службових осіб
1. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) -

суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати до суду або до

відповідної виборчої комісії дії чи бездіяльність засобів масової

інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які

порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової

інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно

передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування

опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію

(блок), що висунули кандидата.
2. Центральна чи територіальна виборча комісія має право з

власної ініціативи оскаржувати до суду дії чи бездіяльність

засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових

осіб, зазначені у частині першій цієї статті.


3. Скарга на дії чи бездіяльність засобів масової інформації,

їх власників, посадових та службових осіб подається до місцевого

суду за місцезнаходженням засобу масової інформації, дії чи

бездіяльність якого оскаржуються.


4. Скарга на порушення встановлених законом обмежень щодо

ведення передвиборної агітації загальнодержавними засобами масової

інформації подається до Центральної виборчої комісії, а

регіональними чи місцевими - до відповідної територіальної

виборчої комісії. Виборча комісія, до якої надійшла скарга, своїм

рішенням невідкладно надсилає цю скаргу до відповідних

правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до

закону.
5. Розгляд скарги на дії чи бездіяльність засобу масової

інформації, його власників, посадових та службових осіб не

виключає притягнення зазначеного засобу чи його окремих власників,

посадових та службових осіб відповідно до закону до цивільної,

адміністративної чи кримінальної відповідальності.


Стаття 103. Особливості оскарження дій кандидатів на пост

Президента України, їх довірених осіб


1. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) -

суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого

кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо

ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку

висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші

порушення їх прав або виборчих прав громадян.


2. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост

Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії порушують

його виборчі права.
3. Скарга на дії кандидата на пост Президента України

подається до Центральної виборчої комісії або до Апеляційного суду

міста Києва.
Стаття 104. Особливості оскарження рішень, дій

чи бездіяльності виборчих комісій


1. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії

чи бездіяльність виборчої комісії, окремого члена виборчої

комісії.
2. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії

та її членів оскаржуються до територіальної виборчої комісії або

до місцевого суду за місцезнаходженням дільничної виборчої

комісії. Суб'єкт звернення зі скаргою має право звернутися до

відповідного апеляційного суду з мотивованим клопотанням про зміну

підсудності скарги.


3. Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої

комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної

виборчої комісії чи до апеляційного суду за місцезнаходженням

територіальної виборчої комісії.


4. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність виборчої

комісії чи її членів не виключає притягнення окремих її членів до

адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку,

передбаченому законом.


Стаття 105. Відповідальність за порушення законодавства

про вибори Президента України


Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента

України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої

відповідальності в порядку, встановленому законом.
Розділ XIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.


2. Для цілей цього Закону місце проживання особи визначається

відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний

вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ).
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим

Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в

частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у місячний строк після

опублікування цього Закону:


підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції

щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених

цим Законом;
забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових

актів, що суперечать цьому Закону.
5. Центральній виборчій комісії:
привести у місячний строк після опублікування цього Закону

свої акти у відповідність із цим Законом;


забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1999 року

N 474-XI<< предыдущая страница