Закон україни про вибори Президента України ( Відомості Верховної Ради - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про правовий режим надзвичайного стану ( Відомості... 1 224.9kb.
Закон україни про Службу безпеки України ( Відомості Верховної Ради... 1 268.6kb.
Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших... 31 6618.56kb.
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 50, ст 1 13.35kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України щодо... 3 848.26kb.
Положення про Червону книгу України, затвердженого постановою Верховної... 1 216.47kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про захист персональних... 1 119.72kb.
Закон україни про захист персональних даних (Відомості Верховної... 1 222.9kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій... 1 62.19kb.
Закон україни про кооперацію ( Відомості Верховної Ради України (ввр) 1 273.96kb.
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-v ( Відомості Верховної Ради... 2 437kb.
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону... 3 464.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни про вибори Президента України ( Відомості Верховної Ради - страница №6/7

отриманих бланків відповідних відкріпних посвідчень сумі кількості

виборців, які отримали такі відкріпні посвідчення, та кількості

погашених бланків відкріпних посвідчень. У разі невідповідності

цих даних дільнична виборча комісія зазначає це у вказаному акті,

а також зазначає встановлену рішенням дільничної виборчої комісії

причину такого розходження.


8. Погашені невикористані бланки відповідних відкріпних

посвідчень запаковуються. На пакеті робиться напис "Погашені

бланки відкріпних посвідчень на право участі у виборах Президента

України", зазначаються номери територіального виборчого округу та

виборчої дільниці, дата і час пакування, кількість запакованих

погашених бланків відкріпних посвідчень, ставляться підписи

присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
9. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт

про погашення доставляються до територіальної виборчої комісії

разом з виборчою документацією, зазначеною в частині дев'ятій

статті 79 цього Закону.


10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії

перед початком голосування надає для огляду членам дільничної

виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України,

їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам

засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій

дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки вона

пломбується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії,

після чого у неї опускається контрольний лист, у якому

зазначаються номер територіального округу, номер виборчої

дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови,

заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої

комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів,

які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими

особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після

вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду

наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після

опечатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї

контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих

скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається

готовою до проведення голосування. Малі (переносні) виборчі

скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для

бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх

на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього

Закону.
Стаття 76. Організація і порядок голосування


1. При проведенні голосування на виборчій дільниці член

дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по

відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем

одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього

Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю

один виборчий бюлетень для голосування. Виборець розписується за

отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному

талоні виборчого бюлетеня та у списку виборців. Член дільничної

виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує свої

прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на

виборчому бюлетені та контрольному талоні. Робити на виборчих

бюлетенях будь-які позначки забороняється.


2. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю

з відкріпним посвідченням у день виборів або з рішенням суду про

його включення до списку виборців на відповідній виборчій

дільниці, включається до списку виборців у порядку, встановленому

частинами дев'ятою та десятою статті 34 цього Закону. Виборчий

бюлетень виборцю видається у порядку, встановленому частиною

першою цієї статті.
3. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування

протягом часу, необхідного для голосування.


4. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні

(кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих

бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який

внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий

бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної

виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім

членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх

довірених осіб, офіційних спостерігачів.


5. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень

іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім

уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені),

заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим

способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.
6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить

позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у

квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за

якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного

кандидата або не підтримати жодного кандидата на пост Президента

України. У разі непідтримання жодного кандидата виборець робить

позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у

квадраті напроти слів: "Не підтримую жодного кандидата на пост

Президента України".
7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу

скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно

опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або

іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій

особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії,

кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб,

офіційних спостерігачів.
8. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування

виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами

виборчої комісії, які є представниками різних кандидатів на пост

Президента України, у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих

бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для

голосування в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на

виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього

Закону, і не використовується до закінчення голосування.


9. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив

помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою

до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з

проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої

комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому

частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що

робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища

виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно

погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований

і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується

як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у

пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.


10. О 20 годині голова дільничної виборчої комісії оголошує

про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати

лише виборці, які перебувають у приміщенні для голосування.

Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не

допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього

виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени

комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на

засіданні виборчої комісії.


11. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в

день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на

полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити

голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою

статті 75 цього Закону, якщо в голосуванні взяли участь усі

виборці, включені до списку виборців. Підрахунок голосів на таких

дільницях проводиться одразу після оголошення про закінчення

голосування у порядку, встановленому цим Законом.


Стаття 77. Порядок організації голосування за межами

приміщення для голосування


1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до

приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він

включений до списку виборців, а також виборець, який включений до

списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у

стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не

може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з

письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням

забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування.

Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути

подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.


2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення

для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в

окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження,

прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (місце

перебування) виборця.
3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті,

дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення

строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за

формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у

списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної

виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".


4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування

організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії,

визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути

представниками різних кандидатів на пост Президента України.


5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування

організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли

проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.
6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити

про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для

організації голосування виборців за межами приміщення для

голосування. Членам виборчої комісії видаються виборчі бюлетені у

кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку

виборців, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана

переносна виборча скринька, в яку при цьому опускається

контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та

хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за

межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих

бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої

комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист

підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами на

пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними

спостерігачами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії.
7. При проведенні голосування за межами приміщення для

голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.


8. При організації голосування виборця за межами приміщення

для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі

витягу зі списку виборців за умови пред'явлення виборцем одного з

документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, що

посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий

бюлетень. Член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвище та

ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях

та контрольних талонах. Виборець розписується у контрольному

талоні виборчого бюлетеня та у витягу зі списку виборців, заповнює

виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною шостою статті

76 цього Закону, та опускає його у виборчу скриньку.
9. Після проведення голосування за межами приміщення для

голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю

виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця

робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає свої

прізвище та ініціали і розписується.
10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося

голосування виборців за межами приміщення для голосування,

додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою

частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на

підставі яких проводилося це голосування.
11. Положення цієї статті не поширюються на закордонні

виборчі дільниці.


Стаття 78. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці
1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії

на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де

відбувалося голосування.


2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу

після закінчення голосування, проводиться без перерви і

закінчується після складення та підписання протоколу про

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.


3. У разі необхідності на початку засідання дільнична виборча

комісія розглядає питання, передбачені частиною восьмою статті 28

цього Закону.
4. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності

викладених положень цієї статті.
5. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до

нього під час голосування доповнень після закінчення голосування

підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і

скріплюється печаткою комісії.


6. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців

встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість

оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.


7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі

бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься

секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на

виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються

шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені

невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у

частині дев'ятій статті 76 цього Закону, запаковуються. На пакеті

робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються

номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість

запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться

підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка

комісії.
8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців,

які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. Ця

кількість оголошується.


9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних

талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої

комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується.
10. У разі відповідності кількості контрольних талонів,

зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості виборців, які

отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині восьмій цієї

статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу

"Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".


11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів,

зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості підписів

виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені,

складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної

виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується

присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають

право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні

спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього

комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які

отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься

до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
12. Список виборців, доданий до нього витяг із списку

виборців, виготовлений згідно з частиною третьою статті 77 цього

Закону, заяви, на підставі яких складався витяг із списку,

відкріпні посвідчення, рішення суду про включення виборця до

списку виборців у день голосування запаковуються в окремий пакет.

На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються номер

територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час

пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої

комісії та печатка комісії.
13. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються. На

пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер

територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість

запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться

підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка

комісії.
14. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює сума

кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців,

які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів,

отриманих дільничною виборчою комісією. У разі невідповідності цих

даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням

встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого

розходження, який підписується присутніми членами дільничної

виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні

кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи

скріплюються печаткою комісії.
15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або

печаток на виборчих скриньках.


16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб

або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої

скриньки, складається акт із зазначенням характеру виявлених

пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної

виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні

кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи

скріплюються печаткою комісії.
17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою

комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі

скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами

приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх

наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами,

а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.


18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст

висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної

виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці

контрольного листа (для переносної виборчої скриньки - контрольних

листів).
19. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки

виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча

комісія при цьому підраховує кількість виборчих бюлетенів, що

знаходяться у цій скриньці. При цьому перевіряється наявність у

цій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий

останнім.


20. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа

дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією

статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в

якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій

скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні

загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та

при підрахунку голосів виборців.
21. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній

виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному

листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає у порядку,

встановленому цією статтею, акт про таку невідповідність, в якому

зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій

скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні

загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та

при підрахунку голосів виборців.


22. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності

контрольного листа та в інших сумнівних випадках рішення щодо

визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці,

такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної

кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при

підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою

комісією шляхом голосування.
23. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при

встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у

голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються. На

пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають

врахуванню", зазначаються номер територіального округу, номер

виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата

і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної

виборчої комісії та печатка комісії.


24. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих

бюлетенів, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню.

При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією

член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є

виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не

підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим

бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом

голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право

особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих

бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями,

запаковуються в окремий пакет. До предметів відносять і контрольні

листи. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер

територіального округу, номер виборчої дільниці, дата, час

пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої

комісії та печатка комісії. Встановлена у підсумку підрахунку

кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця

кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до

протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.


25. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені

окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали

кандидатів, написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні

виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії

показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи

результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо

змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом

голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути

особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня

робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.


26. Недійсними вважаються виборчі бюлетені:
1) на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;
2) якщо зазначені на виборчому бюлетені номери

територіального округу або виборчої дільниці не відповідають

номерам територіального округу чи виборчої дільниці, на якій

проводиться підрахунок голосів;


3) на яких не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис

члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або міститься

підпис особи, яка не є членом виборчої комісії цієї виборчої

дільниці;


4) за наявності обставин, зазначених у частині восьмій статті

72 цього Закону;


5) якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку

проти прізвищ кандидатів чи проти прізвища кандидата і тексту "Не

підтримую жодного кандидата на пост Президента України";
6) якщо не поставлено жодної позначки;
7) якщо не відірвано контрольні талони;
8) якщо неможливо з інших причин встановити зміст

волевиявлення виборця.


27. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого

бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом

голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто

оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня

підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.
28. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця

кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до

протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис

"Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального

округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних

виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи

присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.


29. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів

виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України,

а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного

кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів

кожен член комісії має право перевірити або перерахувати

відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів

виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем

комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій

дільниці.
30. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку

голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій

дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій

дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного

кандидата, та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не

підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних

дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої

рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження,

який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії.

Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені

особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою

комісії.
31. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного

кандидата на пост Президента України, та виборчі бюлетені, в яких

виборці не підтримали жодного кандидата на пост Президента

України, запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідно

прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата",

номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість

запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться

підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка

комісії.
Стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії

про підрахунок голосів виборців


1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає

протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за

формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок

голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами

заносяться:
1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною

виборчою комісією;


2) кількість виборців, внесених до списку виборців на

виборчій дільниці;


3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на

виборчій дільниці;


6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата

на пост Президента України;


8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на

пост Президента України.


3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій

дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості

примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять

до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу

нумеруються і мають однакову юридичну силу.
4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій

дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його

підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник

протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та

іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на

засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної

виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається

причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою

дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають

право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені

особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку

голосів виборців.


5. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів

виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без

відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
6. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів

виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі дільнична

виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у

цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення

змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться

помітка "Уточнений". При цьому перерахунок бюлетенів не робиться.

Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості

примірників, зазначених у частині третій цієї статті.


7. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої

комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за

наявності - і відповідні примірники протоколу з поміткою

"Уточнений" запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про

підрахунок голосів", зазначаються номер територіального округу,

номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи

присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у

секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник

зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального

ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по

одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої

комісії.
8. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним

особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку

голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно

видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, засвідчені

головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені

печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного

протоколу для кожного кандидата та для кожного офіційного

спостерігача.
9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими

бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців,

а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії,

викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та

рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно після закінчення

засідання комісії доставляються до територіальної виборчої

комісії.
Стаття 80. Визнання дільничною виборчою комісією голосування

на виборчій дільниці недійсним
1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на

виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог

цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити

результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може

визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності

лише таких обставин:


1) випадків незаконного голосування (вкидання виборчого

бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім

випадків, передбачених частиною сьомою статті 76 цього Закону;

голосування особами, які не мають права голосу; голосування

особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці

або включені до нього безпідставно; голосування особою більше ніж

один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості

виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;


2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у

кількості, що перевищує більше ніж на десять відсотків кількість

виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що

унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо

кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості

виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці.


2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій

цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає

відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами

дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої

комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною

виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій

дільниці у відповідному окрузі недійсним.
3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на

виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії

про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен

містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої

статті 79 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться

прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у

порядку, встановленому статтею 79 цього Закону.
4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на

виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються. На

пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер

територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість

запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться

підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка

комісії.
5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання

голосування на виборчій дільниці недійсним та акт, на підставі

якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок

голосів виборців на виборчій дільниці.


Стаття 81. Порядок транспортування і передачі документів

до територіальної виборчої комісії


1. Транспортування документів, зазначених у частині дев'ятій

статті 79 цього Закону, здійснюється головою дільничної виборчої

комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї

комісії, які повинні бути представниками різних кандидатів, у

супроводі працівника органів внутрішніх справ. Інші члени

дільничної виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи,

офіційні спостерігачі за їх бажанням можуть також супроводжувати

транспортування таких документів. Супроводження таких документів

іншими особами забороняється. Під час транспортування документів

забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою

документацією.
2. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій

дільниці у відповідних виборчих округах та інші документи

дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній

виборчій комісії на її засіданні.


3. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на

спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в

день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на

полярній станції України, після його підписання членами дільничної

виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою

комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до відповідної

територіальної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею

до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок

голосів виборців на виборчій дільниці, інших документів,

зазначених у частині дев'ятій статті 79 цього Закону.


4. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на

закордонній виборчій дільниці після його підписання членами

дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною

виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до

відповідної територіальної виборчої комісії з обов'язковою

наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу

про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці через

відповідні центральні органи виконавчої влади в порядку,

встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів

додаються інші документи, зазначені у частині дев'ятій статті 79

цього Закону.
Стаття 82. Порядок прийняття та розгляд документів дільничних

виборчих комісій територіальною виборчою комісією


1. З моменту закінчення голосування територіальна виборча

комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до

встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому

окрузі. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть

залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні

комісії.
2. Засідання територіальної виборчої комісії, зазначене у

частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного

засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем

комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному

засіданні обов'язки секретаря. До протоколу додаються (за

наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у

засіданні і не згодні з прийнятим комісією рішенням.


3. На початку засідання територіальної виборчої комісії,

зазначеного у частині першій цієї статті, комісія перераховує,

погашає і запаковує невикористані виборчі бюлетені, які до дня

виборів включно зберігалися у приміщенні територіальної виборчої

комісії. Ці дії виконуються у порядку, зазначеному у частині

сьомій статті 78 цього Закону.


4. На засіданні територіальної виборчої комісії приймаються,

розглядаються та оголошуються протоколи дільничних виборчих

комісій про підсумки голосування на відповідних виборчих

дільницях, а також передаються інші документи дільничних виборчих

комісій, передбачені частиною дев'ятою статті 79 цього Закону. Час

прийняття територіальною виборчою комісією протоколу дільничної

виборчої комісії, перелік прийнятих документів і занесені до

протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання

територіальної виборчої комісії.
5. При прийнятті територіальною виборчою комісією протоколу

дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на

виборчій дільниці у відповідному окрузі занесені до нього

відомості оголошуються.


6. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії

про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень,

помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням

може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього

протоколу відповідно до вимог частини шостої статті 79 цього

Закону. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою

комісією подані до територіальної виборчої комісії примірники

протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та

додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій

комісії.
7. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений

територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення

змін до протоколу без перерахунку бюлетенів. Протокол з поміткою

"Уточнений" транспортується і передається територіальній виборчій

комісії в порядку, встановленому статтею 81 цього Закону.


8. За наявності скарг, заяв, відповідно оформлених актів,

складених кандидатами, їх довіреними особами та офіційними

спостерігачами, про порушення вимог цього Закону під час

проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на

виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку

голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія

може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів

виборців на виборчій дільниці.


9. У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених

у частині першій статті 81 цього Закону, про порушення вимог цього

Закону під час транспортування протоколів про підрахунок голосів

виборців на виборчій дільниці та інших документів до

територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія

може, а у разі наявних ознак розпечатування пакетів із

запакованими документами зобов'язана прийняти рішення про

повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.


10. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій

дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії до

проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій

дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у

приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.
11. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій

дільниці здійснюється територіальною виборчою комісією з

обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які

передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття

протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих

комісій. У повторному підрахунку територіальною виборчою комісією

голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі

члени цієї дільничної виборчої комісії, і можуть бути присутніми

кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
12. Територіальна виборча комісія у разі повторного

<< предыдущая страница   следующая страница >>