З в І т про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів 1 56.38kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.99kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.93kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 47.41kb.
Форма звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 80.08kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 137.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 216.05kb.
1. Російська філософія: проблеми історіографії та джерелознавства 1 126.32kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

З в І т про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів - страница №1/1

З В І Т

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

№1 від 07.12. 2010 року
1 Замовник:

1.1. Найменування: Львівська державна лісовпорядна експедиція

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00969008

1.3. Місцезнаходження:79000 м. Львів вул. Чайковського,17

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку: е-mail) Карпа Михайло Андрійович – начальник експедиції тел./факс (0323) 240-36-33; Піпа Роман Степанович – головний інженер експедиції тел. (032)240-36-31, факс (032)240-36,33; , lisproekt @ LiTech.lviv.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне (найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державний комітет лісового господарства України 0011535

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти Державного бюджету

3.Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: продукція друкована інша (матеріали дистанційного зондування поверхні землі) код 22.22.1.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лотів – 2.

4. Процедура закупівлі відкриті торги

5. Інформація про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб - порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ua-tenders.com.

5.2. Адреса веб - сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). -

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України №39(427) від 27.09.2010р. № оголошення 33812.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) -

5.5. Дата оприлюднення і номер оголошення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України №46(434) від 15.11.2010р. № повідомлення 04883.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України №49 (437) від 06.12. 2010 року № оголошення 42804.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. -2.

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТзОВ "Пангео", ТзОВ "Авіаційний розрахунковий центр".

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: код ЄДРПОУ-36071191; код ЄДРПОУ – 30678461.

6.4. Місцезнаходження: 95034, Україна, Крим, м. Сімферополь, вул. Київська б.40 кв.28;

03066, м. Київ, пр. Повітро-флотський, 90-А.

7.Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 27.10.2010р. до 11-30 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 27.10. 2010р. 13-30 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: Дві

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

Пропозиція №1 ТзОВ "Пангео"

Лот №1. Ціна -1308800,00 грн. (Один мільйон триста вісім тисяч вісімсот грн.. 00 коп.); наявні всі необхідні документи вказані в тендерній документації);

Лот №2. Ціна -2023040,00 грн. (Два мільйони двадцять три тисячі сорок грн. 00 коп.); наявні всі необхідні документи вказані в тендерній документації).

Пропозиція №2 ТзОВ "Авіаційний розрахунковий центр.

Лот №1. Ціна – 245400,00грн. (Двісті сорок п’ять тисяч чотириста грн.. 00 коп.); наявні всі необхідні документи вказані в тендерній документації;

Лот №2. Ціна -398286,00 грн. (Триста дев’яносто вісім тисяч двісті вісімдесят шість грн.. 00 коп.); наявні всі необхідні документи вказані в тендерній документації

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

Відхилена пропозиція ТзОВ "Пангео"; прийнята пропозиція ТзОВ "Авіаційний розрахунковий центр" як більш економічно вигідна.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів Лот №1 – 245400,00 грн.; Лот №2 -398286,00 грн.; найвища ціна пропозицій конкурсних торгів: Лот №1 – 1308800,00 грн.; Лот №2 -2023040,00 грн.

Номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів з ПДВ: Лот №1 – 245400,00 грн. (Двісті сорок п’ять тисяч чотириста грн.. 00 коп.), Лот №2 -398286,00 грн. (Триста дев’яносто вісім тисяч двісті вісімдесят шість грн.. 00 коп.). Всього:- 643686,00 грн. (Шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят шість грн.. 00 коп.).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 15.11. 2010р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТзОВ "Авіаційний розрахунковий центр"

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер код ЄДРПОУ - 30678461

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

телефон, телефакс. 03066, м. Київ, пр. Повітро-флотський,90-А, тел. (044)461-54-86; факс (044)461-54-87.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 23.11. 2010р.

Ціна договору про закупівлю з ПДВ:

Лот №1. Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства – 245400,00 грн.(Двісті сорок п’ять тисяч чотириста грн. 00 коп.),

Лот №2. Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства -398286,00грн. (Триста дев’яносто вісім тисяч двісті вісімдесят шість грн. 00 коп.). Всього - 643686,00 грн.(Шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят шість грн. 00 коп.)

11. Підстава прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -

12.1. Дата прийняття рішення –

12.2. Причини -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідальність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону , та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Пангео" Код ЄДРПОУ 36071191: поштова адреса: 95034, Україна, Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, б.40 кв.28 тел./факс: (0652) 54-24-77;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр". Код ЄДРПОУ 30678461, поштова адреса: 03066, м. Київ, пр. Повітро-флотський , 90-А, тел.: (044)461-54-86, факс.: (044)461-54-87.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону , або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам. -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Пангео" Код ЄДРПОУ 36071191: поштова адреса: 95034, Україна, Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, б.40 кв.28 тел./факс .:(0652) 54-24-77;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр". Код ЄДРПОУ 30678461, поштова адреса: 03066, м. Київ, пр. Повітро-флотський , 90-А, тел.: (044)461-54-86, факс.: (044)461-54-87.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника - .

14. Інша інформація ( в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури). -

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

1. Піпа Р.С. – головний інженер , голова тендерного комітету

2. Вереха О.І. – провідний інженер по ОПіН, секретар комітету

3. Ковальчук М.П. – головний бухгалтер, член комітету

4. Особа Р.С. – начальник л/в партії, член комітету

5. Гнатишин В.Г. – інженер по постачанню 2 кат., член комітету

Голова тендерного комітетуГоловний інженер Піпа Р.С.
Тел.(032)240-36-31

Моб. тел. 097-44-09-268


izumzum.ru