З дисципліни "Технологія виробництва молока" для студентів за напрямом 090102 "Технологія виробництва І переробки продукції тваринни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів... 1 98.19kb.
Програма виробничої практики для студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного... 3 397.39kb.
Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний... 1 208.14kb.
Реалізація сільськогосподарської продукції підприємствами району... 1 11.29kb.
Заохочення підвищення ефективності виробництва 1 178.66kb.
Національний університет “львівська політехніка” 1 203.67kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
1 продавець зобов’язується надати покупцеві, а покупець зобов’язується... 1 35.81kb.
Питання до екзамену (заліку) для студентів заочної форми навчання 1 44.59kb.
C оціальнафілософія 1 297.01kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.6kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

З дисципліни "Технологія виробництва молока" для студентів за напрямом 090102 "Технологія - страница №1/3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

ТВАРИННИЦТВА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


з дисципліни "Технологія виробництва молока"
для студентів за напрямом 6. 090102 "Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва" ОКР „Бакалавр"


ЖИТОМИР 2009
Тестові завдання розроблені: доцентом Ковальчуком І.В., ст. викладачем Барановською В. А.

Розглянуті і затверджені на засіданні кафедри технологій виробництва


продукції тваринництва, протокол № від « » 2009 р.

Розділ I.
Модуль 1. Біологія великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності

ЗМ.1 Біологічні особливості молочної худоби
1

Вкажіть види, які споріднені власне з великою рогатою худобою:

1. Як

2. Худоба балі3. Гаял

4. Буйволи

5. Гаур

6. Бантенг7. Бізон

8. Зубр європейський


2

Який краніологічний тип характерний сучасним вітчизняним породам великої рогатої худоби:

1. Довголовий

2. Короткомордий

3. Короткорогий

4. Широколобий

5. Шутий

6. Звивисторогий

7. Пряморогий

3

Вкажіть класифікацію порід за М.М.Колесником:

1. Молочні, м‘ясні, комбіновані.

2. Bot primiqenius, B.t. brachyceros, B.t. turano-monqolicus, B.t. indicus.
4

Вкажіть біологічні і господарські особливості великої рогатої худоби:

1. Різноманітні види продуктивності

2. Найвища молочна продуктивність порівнянj з іншими видами с.-г. тварин

3. Добрі адаптаційні якості

4. Більша тривалість життя порівняно з деякими іншими видами тварин

5. Здатність перетравнювати корми з високим вмістом клітковини

7. Багатокамерний шлунок

8. Висока плодючість

9. Всеядність

10. Моноестрічність

11. Поліестрічність

12. Статева зрілість у 6 міс.

13. Статева зрілість 8-11 міс.

14. Господарська зрілість у самок 15-18 міс., самців 12 міс.
5
Назвіть методи оцінки росту худоби

1. Визначення живої маси

2. Взяття промірів

3. Оцінка об‘єму тіла тварин

4. Оцінка типу будови тіла
6

Вкажіть показники росту худоби

1. Абсолютний приріст

2. Середньодобовий приріст

3. Відносний приріст

4. Валовий приріст


7

Вкажіть документи первинного зоотехнічного обліку в яких контролюється ріст худоби

1. Відомість зважування тварин

2. Форми 1-мол., 2-мол.,

3. Форми 1-мол., 3-мол.,

4. Форми 6-мол.,

8

Вкажіть величину етологічних та біологічних показників великої рогатої худоби (в середньому)


А

Б

1.

Період адаптації, діб

до нових умов утримання


1510
нової групи

3

9
нових елементів утримання

3

6

2.

Біологічний цикл:


статевий цикл, діб.

21

28
статева охота, год.

15

30
Вагітність, діб

285

330

3.

Добові ритми


поїдання кормів, год.

5

10
спасування трави на пасовищі, год.

8

15
кратність періодів поїдання кормів, разів

10

14
Тривалість жуйки, год.

7

9
кратність періодів відпочинку, разів

12

20
тривалість видимих ознак статевої охоти, год.

24

36
Тривалість отелення, год.

2

6
кратність підсосу корови телям за першу добу, разів

8

12

4

Ритми лактації


Тривалість лактації, діб.

305

365
Прихований період рефлексу молоковіддачі, с

60

90
Тривалість доїння, хв.

8

10
Швидкість молоковіддачі, кг/хв

1,6

2,0

9

Вкажіть, які з перерахованих порід належать до молочних:


 1. Українська чорно-ряба

 2. Українська червоно-ряба

 3. Червона степова

 4. Симентальська

 5. Швіцька

 6. Голштинська

 7. Лебединська

8. Шароле
10

Вкажіть, які з порід належать до комбінованих: 1. Українська чорно-ряба

 2. Кіанська

 3. Симентальська

 4. Лебединська

 5. Бура карпатська

 6. Монбел‘ярдська

 7. Лімузинська

 8. Українська м‘ясна

11


Вкажіть який з документів необхідний для видачі паспорта ВРХ та ветеринарної картки до паспорта ВРХ:

1. Картка племінної корови і племінного бугая

2. Журнал з відтворення стада ВРХ

3. Реєстраційна картка ВРХ

12
Зазначте спосіб присвоєння кличок тваринам у племінному скотарстві:


 1. На початкову літеру матері

 2. Бугайцям - на початкову літеру батька

Теличкам - на початкову літеру матері

3. Система кличок, яка показує рік народження тварин:

4. Бугайцям - на початкову літеру матері

Теличкам - на початкову літеру батька

13

Вкажіть способи мічення, які відповідають слідуючим вимогам: 1. Збереження міток протягом тривалого часу

 2. Незначні витрати часу, праці, обладнання на проведення мічення і наступне читання міток

 3. Чіткість міток і їх легкість для читання

 4. Безпечність способу мічення і міток для людини і тварини

а) татуювання

б) вищипами на вухах

в) холодом

г) випалюванням номерів на рогах

д) бірками

е) жоден із вищевказаних методів.

ж) нашийниками

з) ідентифікація і реєстрація тварин

14

Вкажіть місце прикріплення бирок при ідентифікації ВРХ1.праве вухо
2.на обох вухах
15

Вкажіть прилади та обладнання для проведення ідентифікації ВРХ:


 1. Бирки встановленого зразка

2. Прилад ПТЖ-3 (ПТЖ-4)

3. Прилад ПК-1

4. Щипці для нанесення продовгуватих і круглих вищипів

5. Аплікатор

6. Дезинфікуючі засоби
16

Вкажіть, у якому віці теляті прикріплюється бирка для ідентифікації: 1. Не пізніше семи днів після народження

 2. 10 діб

 3. 1 місяця життя

17

У якому віці у великої рогатої худоби закінчується зміна всіх зубів:


 1. 15-18 міс.

 2. 2 роки - 2 роки 6 міс.

 3. 3 роки

 4. 3 роки 7 міс. - 4 роки

 5. 5 років

18

Вкажіть вік ремонтної телиці, якщо довжина рогу у неї складає 11 см


 1. 9 міс.

 2. 10 міс

 3. 11 міс.

 4. 12 міс

 5. 15 міс.

19

Вкажіть вік молодняку великої рогатої худоби, коли сліди стирання добре видно на всіх різцях


 1. 4-5 міс.

 2. 9 міс.

 3. 10-12 міс

 4. 15-18 міс.

 5. 19-21 міс.

20

Вкажіть у якому віці проходить поступова зміна різців:


 1. 15 – 18 міс., 2 роки -2 роки 6 міс.

2 роки 7 міс. - 2 роки 9 міс.

3 роки 7 міс. - 4 роки
 1. 10-12 міс., 15-18 міс., 2 р -2 роки 6 міс. 3 роки - 4 роки

21

Вкажіть форми племінного обліку, які використовуються для заповнення картки 2-мол.


 1. Картка племінного бугая

 2. Журнал з відтворення стада ВРХ

 3. Журнал реєстрації приплоду, вирощування молодняку та бонітування молодняку великої рогатої худоби молочної і молочно-м’ясних порід

 4. Журнал оцінки вимені корів та інтенсивної молоковіддачі

 5. Акт контрольного доїння корів

 6. Відомість вимірювання статей тіла корів

7. Звіт про племінну цінність та результати використання бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід


ЗМ 2. Організація відтворення поголів‘я у молочному скотарстві
22

Вкажіть оптимальні живу масу, вік 1 плідного осіменіння та 1 отелу маток великої рогатої худоби.


Ознака

Варіант

жива маса, % від маси дорослої корови

вік 1 плідного осіменіння, міс.

вік 1 отелу, міс.

1

80

20-24

29-33

2

70-75

15-18

24-27

3

60

14-16

23-25

23

Зазначте варіант оптимальних величин показників міжотельного циклу корів
Варіант

Показник

А

Б

В

Міжотельний цикл, днів тривалість:

380 і менше

400

425

Сервіс- періоду, днів

60-80

90-110

100-120

Тільність, днів

285

285

285

Сухостійного періоду, днів

45-60

70

60

Лактації, днів

305

320

360

24

Вкажіть оптимальну величину показників відтворної здатності корів

ПОКАЗНИК

Варіант
А

Б

В

1. Запліднюваність після 1 осіменіння, %


корів

50

60 і більше

50

телиць

60

70 і більше

50

2. Індекс осіменіння

1,3-1,5

2,0

2,5

3. Коефіцієнт відтворної здатності

0,85

0,75

0,35-1

4. Індекс плодючості /за Дохі/

37

41 і більше

38

25


Вкажіть структуру стада худоби молочного напрямку продуктивності з закінченим оборотом

А. молочне стадо

Групи

Варіант

худоби

1

2

Корови

34,7

58,2

Нетелі

6,5

11,8

Ремонтні телиціВсього

13,0

26,1

в т.ч. ст. 1 року

4,3

8,3

до 1 року

8,7

17,8

Надремонтний молоднякВсього

45,8

2,8

в т.ч. ст. 1 року

15,3

-

до 1 року

30,5

2,8

Всього худоби

100

100Модуль 2 Молочна продуктивність худоби великої рогатої худоби

ЗМ Молочна продуктивність худоби

26

Вкажіть ознаки молочної продуктивності, що мають високий рівень успадковуваності.

а) надій; б) жирність молока; в) білковість молока.


27
Вкажіть основні показники, що характеризують молочну продуктивність корів

1. Вміст сухої речовини

2. Надій

3. Вміст жиру та білку

4. Вміст казеїну

5. Загальний вихід молочного жиру та білку

6. Поживність 1 кг молока

7. Вміст цукру

8. Вміст білку на 1000 г жиру

28

Вкажіть показники, які необхідно використати для перерахунку молока на базисну жирність

1. Кількість молока фактичної жирності, кг

2. Коефіцієнти 0,4 та 0,15

3. Фактична жирність молока, %

4. Базисна жирність молока, %

5. Найвищий добовий надій

29

Зазначте показники, які характеризують інтенсивність використання корів

1. Коефіцієнт постійності лактації

2. Коефіцієнт молочності

3. Надій на фуражну корову

4. Витрати корму на 1 кг /ц молока

5. Оплата корму молоком

6. Кількість молока виробленого на 100 га с.-г. угідь

7. Кількість молока виробленого на 100 га ріллі

8. Кількість молока базисної жирності

30

Зазначте спосіб визначення середнього надою на корову за рік

1. Валовий надій поділити на середньорічне поголів‘я корів

2. Валовий надій поділити на поголів‘я корів, яке числилося на початок року у складі основних засобів виробництва


31

Вкажіть порядок визначення показників молочної продуктивності (надою, вмісту жиру і білку у молоці, виходу молочного жиру і білку за лактацію)

1. Надій визначають як суму добутків контрольного надою на кількість дійних днів по місяцям лактації

2. Середній вміст жиру (білку) визначають як частку від ділення суми однопроцентного молока за жиром (білком), отриманого за лактацію на загальну кількість натурального молока за цей же період

3. Загальна кількість молочного жиру (білка ) визначається як частка від ділення однопроцентного молока на 100.

4. Середній вміст жиру (білку) як частка від ділення суми ціх показників по місяцях лактації на кількість лактаційних місяців.

5. Загальна кількість молочного жиру (білку) як частка від ділення суми ціх показників по місяцях лактації на кількість лактаційних місяців.

6. Надій визначається як добуток надою за перші 2 місяці на коєфіцієнт 2,6.


32

Для різних рівнів продуктивності корів характерними є такі лактаційні криві:Рівень продуктивності корів:

Характер лактаційної кривої:

А. Високий

1. Висока рівномірна з поступовим спадом

Б. Середній

2. Низька рівномірна з поступовим спадом

В Низький

3. Висока з різким спадомМодуль 3 Селекція молочної худоби

ЗМ-1Селекційно-племінна робота у молочному скотарстві
33

Зазначте фактори, які обумовлюють ефективність селекції великої рогатої худоби. 1. Успадковуваність ознак.

 2. Генераційний інтервал

 3. Селекційний диференціал

 4. Кількість ознак

 5. Підбір тварин

 6. Добір тварин

 7. Мінливість ознак

 8. Кількість тварин

 9. Висока інтенсивність добору

34

Зазначте, які з ознак мають високий рівень успадковування


 1. Надій за лактацію

 2. Вміст жиру у молоці

 3. Вміст білка у молоці

 4. Швидкість молоковіддачі

 5. Темперамент

 6. Жива маса

 7. Забійний вихід

 8. Відтворні якості

 9. Висота в холці

 10. Ніжність м‘яса

 11. Тривалість тільності

 12. Резистентність проби маститу

35

Оцінку корів за молочною продуктивністю під час бонітування проводять за:


 1. Надоєм за вкорочену лактацію

 2. Молочним жиром за 305 днів або вкорочену лактацію тривалістю не менше 240 днів

 3. Кількістю молочного жиру та білку за перші 305 днів або скорочену закінчену лактацію тривалістю не менше 240 днів

36

Вкажіть стандарти живої маси ремонтних телиць, первісток і повновікових корів таких порід


Порода
Жива маса, кг6 міс.

12 міс.

18 міс.

первістки

повновікові корови1

2

3

4

5


Укр.чорно-ряба

1

170

284

380

490

590
2

190

300

400

520

630

3

160

275

370

490

580
4

170

300

400

470

620
5

150

270

390

520

610

37

Вкажіть мінімальний показник інтенсивності молоковіддачі у корів при бонітуванні:


 1. 1,5 кг/хв.

 2. 1,3 кг/хв.

 3. 1,7 кг/хв.

38
Для оцінювання функціональних властивостей вим‘я враховують такі показники:


Показники
1. Величина разового надою

2. Форма вим‘я

3. Індекс вим‘я

4. Тривалість доїння

5. Тривалість холостого доїння

6. Величина добового надою

7. Спадання вим‘я після доїння

8. Інтенсивність доїння

39

Вкажіть ознаки бонітування бугаїв молочних порід:


 1. Тип будови тіла; жива маса до стандарту породи; походження

 2. Тип будови тіла, жива маса, походження, інтенсивність росту, оцінка спермопродукції

40
Вкажіть ознаки бонітування молодняку великої рогатої худоби:

 1. Походження, тип будови тіла, жива маса

 2. Походження, тип будови тіла, енергія росту, висота в холці


№ 41

Зазначте розподіл корів стада на групи після бонітування :

1.Селекційне ядро

2.Виробнича група

3.Корови на вибраковування та виранжировку

4.Корови на відгодівлю


42

Вкажіть величини оцінки молочної худоби за типом


1. За 100 бальною шкалою

2. За 75 бальною шкалою

3. За 50 бальною шкалою
43

Генетичний процес у популяції ВРХ визначають такі фактори:1. Умови годівлі тварин

6. Відбір тварин

2. Мінливість ознак

7. Календарний період селекції

3. Індекс племінної цінності

8. Інтервал між поколіннями

4. Рівень успадкованості ознак

9. Технологічні умови вирощування молодняку

5. Підбір тварин

10. Точність оцінювання генотипу

44

Для доїння корів на звичайних і автоматизованих доїльних установах найбільш придатними є такі характеристики вим‘я:

Форма вим‘я

Форма дійок

Прикріплення вим‘я до черепа

А. Округле

1. Циліндричні

А. Щільне

Б. Чашоподібне

2. Конічні

Б. Достатньо щільне

В. Ванноподібне

3. Лійкоподібні

В. Не досить щільне

Г. Козине

4. Грушоподібні

Г. Дещо відвисле


Модуль 4. Технологія виробництва продукції у молочному скотарстві

ЗМ-2 Технологія вирощування, оцінки і використання бугаїв-плідників

45

Вкажіть вимоги до корів-матерів ремонтних бугайців

Показник

А

В

1. Надій за 305 днів лактації, кг

150% від стандарту породи (не менше 6500-7000 кг)

145% від стандарту породи

2. Вміст жиру в молоці, %

на 0,2% більше, ніж вимоги стандарту

на 0,3% більше стандарту

3. Вміст білка у молоці, %

Відповідно стандарту

0,1% більше стандарту

4. Оцінка вимені, бал.

Не менше 35

30-35

5. Жива маса, кг

Відповідність стандарту

600

6. Індекс рівномірності розвитку вимені, %

43 і більше

40

7. Швидкість молоковіддачі, кг/хв.

1.8 і більше

1.7

46

Зазначте мінімальні вимоги до росту і розвитку бугайців у період вирощування
Вік, міс.

ПоказникиА

Бмаса, кг

висота у холці, см

окружність мошонки

маса, кг

висота у холці, см

окружність мошонки

I.

6

225

103

19

220

100

15

II.

12

420

118

32

400

115

30

47

Вкажіть вимоги до батьків ремонтних бугайців

П о к а з н и к

А

Б

1 Індекс племінної цінності:1.1. за надоєм

у 2 рази перевищує ð (сігму)

у 3 рази

1.2. вміст жиру

позитивний ефект

позитивний ефект

2. Тип конституції

міцний

ніжний щільний

3. Відтворні якості:-статева активність бугаїв

4-5

3-4

-середній обєм еякуляту, мл

більше 4

менше 3

-концентрація сперміїв в 1 мл не нижче, млрд.

0,8

0,6

-активність сперміїв, бал

8 і більше

7 і більше

-вміст сперміїв в одній дозі, млн.

не менше 10

не менше 9

48

Зазначте технологічні параметри вирощування ремонтних бугайців у карантинному періодіПоказник

Варіант

п/п
А

Б

1.

Тривалість, днів

від 15-20 ден. віку до 2 міс.

від 30 денного віку до 3-х міс.

2.

Температура, 0С

15-17

18-20

3.

Вологість, %

70

75

4.

Утримання

безпривязне, боксове

індивідуальні клітки

5.

Рівень годівлі5.1

1 місяць, к.од.

2,7

3,0
Перетравний протеїн, г

270

300
П місяць к. од.

3,3

3,5
Перетравний протеїн, г

430

450

49

Зазначте технологічні параметри вирощування ремонтних бугайців у 2-му технологічному періоді

( від 60 до 240 денного віку)Показник

Варіант
А

Б

Жива маса, кг на початку періоду,

115

110

вкінці періоду, кг

310 і більше

290 і більше

Середньодобові прирости, г

1260

1000

Спосіб утримання

Безпривязний у клітках по 5-6 голів

привязний

Температура, 0С

15

10

Вологість, %

70

80

50

Зазначте технологічні параметри вирощування ремонтних бугайців у Ш технологічному періоді
Показник

Варіант

пп
А

Б

1.

Вік позакінченні періоду, міс.

15

18

2.

Тривалість, днів

210

230

3.

Жива маса на початку періоду, кг

309

290

4.

Середньодобові прирости, г

860

690

5.

Спосіб утримання

привязний

безпривязний у клітках

6.

Показники оцінки відтворної здатності

розмір сімеників, рівень стате-вої зрілості, оцінка еякулету за кількісними і якісними показниками

жива маса, тип тілобудови, рівень статевої зрілості
7.

Структура раціону, %


у літній період: трава бобово-злакова

сіно


комбікорм

50

1040

35

1550
у зимовий період:

сіно


морква червона

комбікорм


30

4030

42

850

51

Який показник запліднювальної здатності сперми повинен бути у бугаїв при використанні:

А. на коровах 1. 40% 2. 45% 3. 50 і більше;

Б. на телицях 1. 45% 2. 55% 3. 60 і більше.
52

Зазначте технологічні параметри вирощування бугайців у IV технологічному періоді

Показник

Варіант

пп
А

Б

1.

Тривалість періоду, днів

1420

1500

2.

Середньодобовий приріст

600

400

3.

Спосіб утримання

безпривязний

привязний у індивід. стійлах

4.

Температура, 0С

12

18

5.

Вологість, %

50-85

90

53

Зазначте режим використання бугаїв в залежності від віку

Вік, міс.

Варіант

пп
А

Б

1.

9-10

один еякулят через 12 днів

один еякулят через 15 днів

2.

11-18

один еякулят через 6 днів

один еякулят через 3 днів

3.

19-24

два еякулята через 6 днів

один еякулят через 5 днів

4.

25-36

два еякуляти через 4 дні

два еякуляти через 5 днів

5.

37-60

два еякуляти через 3 дні

два еякуляти через 4 дні


ЗМ-3 Технологія вирощування молодняку для ремонту молочного стада
54

Яка тривалість перебування корови з телям у деннику:

1. До 6 год.

2. До 12 год.

3. До 24 год.

4. До 36 год.

5. До 48 год.
55
Яку кількість молозива споживає новонароджене теля у першу добу:

1. 4-6 кг; 2. 7-9 кг; 3. 10-12 кг.


56
Чим відрізняється молозиво від молока:

1. Високим вмістом загального білку

2. Високим вмістом сухих речовин

3. Значною кількістю жиру

4. Високим вмістом води
57
Зазначте властивості молозива:

1. Бактерицидні

2. Послаблюючі

3. Імунні

4. Абсорбційні

5. Біокатолітичні


58

Вкажіть час першого згодовування молозива після народження теляти:

1. 30-90 хв. 2. 30-120 хв. 3. 60-150 хв.
59

Зазначте оптимальну живу масу новонароджених телиць різних порід

Порода

Варіант

п/п
А

Б

1.

Чорно-ряба

32

28

2.

Голландська

31-36

40-45

3.

Голштинська

35-36

40-43

60

Який тип травлення характерний для теляти у перші 2-3 тижні життя

1. Сичужно-кишковий

2. Рубцевий
61
Яку кількість молозива (молока) повинно споживати теля у профілакторний період

1. 1/4 - 1/5 частину живої маси

2. 1/3 - 1/4 частину живої маси

3. 1/2 - 1/4 частину живої маси

62

Вкажіть термін привчання телят до поїдання кормів, днів життя

Корм

Варіант

п/п
А

Б

1.

Сіно

з 10-15

з 20-30

2.

Концкорми

з 20

з 25-30

3.

Зелені корми

з 20-25

з 40-45

4.

Коренеплоди

з 30

з 40

5.

Силос

з 60

з 90

6.

Збиране молоко

з 20

з 30

63

Які концкорми бажана використовувати при вирощуванні телят у вигляді сумішок

1. Вівсянка. 2. Дерть ячмінна. 3. Висівки пшеничні. 4. Макуха лляна.

5. Дерть пшенична. 6. Дерть житня. 7. Дерть кукурудзяна.
64

Як утримують телят у профілакторний період

1. У індивідуальних клітках

2. У станках

3. Утримання на підсосі під коровами годувальницями

4. На глибокій підстилці

5. На щілиній підлозі

6. У індивідуальних клітках-будиночках

65

Яка традиційна тривалість молочного періоду: 1. До 2-х місяців. 2. До 3-х місяців. 3. До 4-х міс. 4. До 4-х-6-ти місяців.

66

Яку мінімальна кількість незбираного молока повинна бути випоєна ремонтній телиці без використання ЗЦМ:

1. 200 кг 2. 300 кг 3. 400 кг 4. 500 5. 600

67

Яке співвідношення ЗНМ і води при його відновленні:


1. 1:9; 2. 1:10; 3. 1:12; 4. 1:7; 5. 1:8; 6. 1-7:9.

68

Вкажіть методи утримання телят від 20 денного до 6 міс. віку:

1. Групове безпривязне утримання на глибокій незмінюваній підстилці

2. Групове безпривязне утримання на суцільній або цілинній підлозі

3. Безпривязне боксове утримання.


69

Який розмір групи ремонтних теличок до 6 міс. віку: 1. 25-50 гол. 2. 50-100 гол. 3. 75-100 гол.

70

Зазначте норми годівлі нетелів у перші 6 міс. тільності

1. За нормами годівлі первісток

2. За нормами годівлі повновікових корів

3. За нормами годівлі телиць, старших 14-15 міс. віку.

71

Зазначте термін закінчення масажу вимені нетелів перед отеленням:


1. За 25-30 днів

2. За 15 днів

3. За 30-45 днів

72


Вкажіть тип годівлі високопродуктивних первісток при роздоюванні:

1. Малоконцентратний

2. Висококонцентратний

73


Вкажіть мінімальні вимоги до добору первісток при середній продуктивності стада:

Показник

Середньорічна продуктивність, корів у стаді, кг
3000

3500

1. Середньодобовий

А

Б

В

Г

надій за 2 міс. лактації, кг

12,0

8,2

15

12

2. Швидкість молоковіддачі, кг/хв.

1,0

0,8

1,2

1,0


ЗМ-4 Сучасні варіанти організації технологічного процесу виробництва молока

Технологія виробництва молока

74

Зазначте основні переваги промислової технології виробництва молока перед традиційною:

1. Зниження затрат праці

2. Зростання продуктивності праці

3. Підвищення відтворних якостей худоби і продуктивності

4. Ефективне використання приміщень і обладнання

5. Зниження витрат кормів.


75

Вкажіть оптимальні розміри підприємств по виробництву молока для зони ПоліссяВаріант

Спосіб утримання
привязний

безпривязний

А

400, 600

400, 600, 800

Б

400, 600, 800

600, 800,1200

76Зазначте основні параметри технологічного обладнання приміщень для утримання молочних корів:

Спосіб утримання

Елемент

ВаріантI

II

А. Привязний

Стійло, см


довжина

170-190

160-170
ширина

100-120

80-100
Кормовий

За габаритами

За габаритами
проїзд

обладнання, але

обладнанняне менше 100смГнойовий про-


хід для ряду


стійл, см


одного

150

170
двох

200

180
Годівниці, см


ширина

60

80
фронт годівлі

80-110

120

Б. Безпривязний

Бокси, смбоксовий

довжина

190-210

205-220
ширина

100-120

120-130
Ширина кормо-


гнойового май-


данчика, см

270

290
Прохід між ря-


дами боксів,см

200

180

В. Безпривязний

Площа лігвана глибокій

на 1 голову, м2

5

6

підстилці

77

Зазначте потребу у скотомісцях для ферми при організації потоково-цехової системи виробництва молока

Цех

Варіант
1

2

1. Корови, яких запускають та сухостійні

25

13

2. Отелення

12

12

3. Корів на роздоюванні та осіменіння

25

25

4. Дійних корів основного цеху виробництва молока

50

50

78

Вкажіть тривалість перебування корів у цехах, днів

Цех

Варіант
1

2

Цех сухостою

75-80

60

Цех отелення

23-28

20

Цех роздоювання і осіменіння корів

85-100

90

Цех виробництва молока

180-220

195

79

Вкажіть вміст клітковини у раціонах дійних корів: до сухої речовини:

1. 15-28%; 2. 10-15%; 3. 30-40%.

80

Вкажіть типи годівлі дійних корів, що застосовуються в Україні:

1. Силосний

2. Силосно-коренеплідний

3. Силосно-жомовий

4. Концентратний

5. Напівконцентратний

81

Вкажіть нормативні витрати кормів на 1 кг молока в залежності від продуктивності за лактацію:

Продуктивність за лактацію, кг

Витрати кормів на 1 кг молока, корм. од.

А Б

3000

1,15

1

4000

1,05

0,8

5000

1,02

0,7

82

Вкажіть потребу у площах незрошуваних пасовищ для корів:


 1. 0,50 га, 2. 0,30 га, 3. 0,60-0,80 га.

83

Зазначте орієнтовні норми заготівлі кормів на одну корову, при продуктивності 3000 кг молока за лактацію

Корм

Потреба
1

2

Сіно злакове

8,4

7,5

Сінаж

8,4

7,5

Солома

6,3

5,0

Силос кукурудзяний

36

40,0

Коренеплоди

6,3

5,0

Зелені корми

62

60,0

Концентровані корми

6,3

5,0

84

Вкажіть, які речовини синтезуються залозистими клітинами вимені:

1. Жир; 2. Лактоза; 3. Казеїн; 4. Глобулін; 5. Мінеральні солі; 6. Вітаміни.

85

Оптимальні показники мікроклімату для корів молочних порід є такі:
Температура повітря, 0 С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

 1. 0 – 5

 2. 5 – 15

 3. 15 - 20

А. 75 – 80

Б. 70 –75

В. 30 -40


I. 0,5

II. 1,0


III. 1,5

86

Вкажіть перелік контрольованих ознак у цеху сухостою


 1. Вгодованість

 2. Приріст живої маси

 3. Збереження тільності

 4. Стан молочної залози

 5. Надій

87

Вкажіть перелік контрольованих ознак у цеху отелення

1.Перебіг отелення

2.Стан молочної залози

3. Приріст живої маси


88

Вкажіть перелік контрольованих ознак у цеху роздою та осіменіння

1.Якість роздоювання

2.Стан молочної залози

3.Осіменіння корів

89


Вкажіть перелік контрольованих ознак у цеху виробництва молока

 1. Продуктивність корів

 2. Осіменіння корів

 3. Жива маса

90

Послідовність підготовчих операцій доїння корів є наступною:


1.Підхід до корови

4.Обмивання вим’я водою

2.Перехід до наступної корови

5.Витирання вим’я (рушником, серветкою)

3.Надівання доїльних станків

6.Здоювання перших цівок молока


следующая страница >>