З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів місто Льв - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Постанова №096-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 50.27kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №586 -до-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 21.58kb.
Постанова №109-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 45.93kb.
Постанова №2-дн-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 33.43kb.
Рішення від " 26 " 01 2012 №461 17 сесії 6 скликання Про надання... 1 24.7kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення санкції - страница №1/1
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ

З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №012-ЗХ-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

місто Львів 14 серпня 2012 року

Я, уповноважена особа Комісії – начальник Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Савицька Діана Ігорівна (на підставі рішення Комісії від 09.02.2012 року №285), розглянувши у присутності:  • Мартинів Руслани Зіновіївни – заступника начальника Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  • Федак Зоряни Ярославівни – представника ПАТ «Миколаївцемент» (довіреність від 06.03.2012року №05613),

матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні Публічного акціонерного товариства "Миколаївцемент" (місцезнаходження: 81600, Львівcька обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул.Стрийське шосе, 1; засоби зв`язку: тел./факс: (03241) 41985; код ЄДРПОУ - 00293025; розрахунковий рахунок № 26005301470005 у ПІБ м.Миколаїв, МФО 325451; Голова правління – Думiтру Мунтяну),

В С Т А Н О В И Л А :

Під час аналізу особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, наданої до Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ПАТ "Миколаївцемент" 01 червня 2012 року (вх.№860/04-1), встановлено, що товариством порушено вимоги ч.1 ст. 39, ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV та абз. 4 п.1 глави 3 розділу II “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року №97/13364 (далі «Положення №1591…»), оскільки емітент не розмістив у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії особливої інформації станом на 20 вересня 2011 року.

Особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента, що виникла 16 вересня 2011 року розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11 травня 2012 року (термін розміщення – протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії).

За даним фактом 24 липня 2012 року щодо ПАТ "Миколаївцемент" порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів, 01 серпня 2012 року Уповноваженою особою Комісії – начальником Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Савицькою Діаною Ігорівною складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів №012-ЗХ-1-Е.

Щодо вищевикладених обставин необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ч.1 ст.39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV розкриття інформації (регулярної, особливої) на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:  • розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  • подання її до Комісії.

Відповідно до вимог п.1 ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» особлива інформація – інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери.

До особливої інформації належать, зокрема, відомості про прийняття рішення про зміну складу посадових осіб емітента.

Строки, порядок і форми подання особливої інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку регулюється нормами «Положення №1591…».

Відповідно до п.4. глави 1 розділу ІІ «Положення №1591…» обов`язок емітентацінних паперів щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Згідно абз.2 п.6 Глави II Розділу II «Положення №1591…» до інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також голови та членів іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства. Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

Відповідно до ч.1 п.1 глави 3 розділу ІІ “Положення №1591…” розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

Абзацом 3 пунктом 1 глави 3 розділу ІІ «Положення №1591…» передбачено, що особлива інформація розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії.

Дата прийняття рішення ПАТ "Миколаївцемент" – 16 вересня 2011 року (наказ голови правління). Встановлений законодавством термін оприлюднення особливої інформації – 20 вересня 2011 року.

Особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ "Миколаївцемент", а саме звільнення головного бухгалтера Крашевської Ольги Михайлівни розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11 травня 2012 року.Факт вчинення цього правопорушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №012-ЗХ-1-Е від 01 серпня 2012 року.

Таким чином, порушивши вимоги законодавства України про цінні папери щодо розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення якої у встановлені терміни передбачене законодавством України, ПАТ "Миколаївцемент" – як учасник ринку цінних паперів вчинило правопорушення на ринку цінних паперів, відповідальність за яке передбачене п.6 ч.1 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Пом`якшуюча відповідальність обставина – розміщення 11.05.2012 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії особливої інформації.

Обтяжуючі відповідальність обставини - відсутні.

Враховуючи вищенаведене, на підставі статей 8, 11 і 12 Закону України "Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. За неоприлюднення особливої інформації застосувати до ПАТ "Миколаївцемент" штрафну санкцію у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дану постанову направити ПАТ "Миколаївцемент".

3. ПАТ "Миколаївцемент":  1. протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови перерахувати суму штрафу в доходи Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" на рахунки, що відкриваються на ім`я територіальних органів Державного казначейства України по місцю знаходження платника;

  • у 5-денний термін з моменту виконання постанови направити до Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м.Львів, пл.Міцкевича 8, ІІІ-ій поверх) разом із супровідним листом копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови.

Рішення може бути оскаржене протягом 10 днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або до суду у встановленому законодавством України порядку.
Уповноважена особа Комісії Д.Савицька
Постанову мені оголошено "_____"_______________2012 року.

З правами особи, до якої застосована санкція, ознайомлений.Представник ПАТ "Миколаївцемент"

_______________ ( __________________ )